Echte waterprojecten en fantasieën

In China wordt veel gedebatteerd over de milieuproblemen, en dus ook over het nijpende watertekort. Allerlei echte of vermeende experten komen aandraven met mogelijke oplossingen, die waarschijnlijk geen enkele kans maken ooit ernstig onderzocht te worden.

Yarlung Zangbo in Tibet


Zo was er vorige week een geleerde professor die voorstelde zeewater te ontzilten en het dan 1000 à 2000 kilometer landinwaarts te pompen naar de gigantische kolenvoorraden van Mongolië en Xinjiang die men nu bij gebrek aan water niet kan uitbaten.
Het lijkt soms nogal grappig, maar jammer genoeg vinden dergelijke berichten gemakkelijk hun weg naar allerlei buitenlandse publicaties die ze als echte projecten voorstellen en tegen China uitspelen.
Zo is er de fameuze Noord-Zuid omleiding van water uit de Yangtze naar de Gele Stroom, een echt project. Het  bestaat uit drie grote kanalen, waarvan er één bijna af is en een tweede begonnen wordt; voor het derde, meest Westelijke traject vertrekkend van de bovenloop van de Yangtze, bestaat er nog geen gedetailleerd plan. Hierover wordt allerlei onzin (door)verterld. Zo zou het de bedoeling zijn ook grote hoeveelheden water uit de Salween en de Mekong in Yunnan over te hevelen naar de Jinsha, een zijrivier van de Yangtze en zo verder noordwaarts, en dat ten nadele van Myanmar langs de Salween en de verschillende landen van Indochina langs de Mekong. Erger nog, het zou de bedoeling zijn zelfs de Brahmapoetra (die in Tibet de Yarlung Zangbo heet) aan een scherpe bocht in een zeer diepe vallei kort voor de grens met India, af te dammen en het water af te leiden naar de Salween en zo verder naar Noord-China, en dit ten nadele van India en Bangladesh. Dit bericht vindt men regelmatig terug in de buitenlandse pers van Tibetaanse bannelingen en in de nationalistische Indiase pers (‘China steelt ons water’). Het idee werd al in 1991 gelanceerd door Guo Kai, een waterexpert die voorzag dat men zo jaarlijks 200 miljard m² extra zou kunnen recupereren.  Maar het Ministerie van Water vond dit geen goed idee en heeft het voorstel nooit ernstig overwogen.
Deze week is alweer een fantastisch plan opgedoken, dit keer in de Chinese pers. Van de Brahmapoetra, Salween en Mekong zouden jaarlijks tussen 637 en 810 miljard m³ water naar China stromen zonder dat he land er iets aan heeft. Wang Guangqian, een wetenschappelijk medewerker van de prestigieuze Qinghua universiteit, beweert dat het moet mogelijk zijn de Brahmapoetra/Yarlung Zangbo op het Tibetaanse plateau zelf af te dammen, het water af te voeren via leidingen langs de spoorweg Golmud-Lhasa – de hoogste ter wereld en grotendeels op permafrost gebouwd-, en het vanaf Golmud in de provincie Qinghai via de Hexi-corridor in de provincie Gansu naar het woestijnachtige Xinjiang te brengen. Het enige wat zeker is: het ministerie van Water heeft ook dat voorstel nog niet overwogen…

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *