Chinese koolstofuitstoot naar beneden herzien

Schattingen van de Chinese koolstofuitstoot waren tot nu toe 14% te hoog. Dit soort schattingen was weinig precies. Zo liepen verschillende schattingen voor 2008 tot 15% uiteen. Een belangrijke reden daarvoor was de onzekerheid rond het energieverbruik. De tweede reden is dat men niet wist hoeveel koolstof de in China verbruikte brandstoffen uitstoten: daar bestonden nauwelijks metingen van.

nature14677-f4Een aantal Chinese, Amerikaanse en Britse vorsers hebben vier jaar gewerkt op een meer accurate schatting. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature. De statistieken van energieconsumptie en van de cementproductie werden uitgevlooid om overlappingen te bannen, hiaten op te vullen en scheeftrekkingen te corrigeren. Het blijkt dat het energieverbruik in China in de periode 2000- 2012 tien procent hoger lag dan de officiële statistieken vermelden. De steenkool van 4.200 Chinese mijnen werd ook geanalyseerd. Die steenkool bevat veel onzuiverheden en stoot daardoor 40% minder koolstof per ton uit dan de referentiewaarde die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)gebruikt op basis van Europese en Amerikaanse steenkool. De uitstoot van de cementproductie ligt 45% lager dan de recente schattingen. Wanneer men met al die correcties rekening houdt dan komt de Chinese koolstofuitstoot van fossiele brandstof en van cementproductie 14% lager uit dan vorige toonaangevende schattingen van de Chinese regering zelf en de Europese Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR). In cijfers: 2.490 miljoen ton in 2013 (met een foutenmarge van 7,5%). Over de hele periode van 2000 tot 2013 heeft China 2.900 miljoen ton minder uitgestoten dan eerder geschat. Is dat veel? Ja, want in de periode 1990-2007 hebben alle bossen van China samen slechts 2.660 miljoen ton koolstof opgeslorpt.

China in betere onderhandelingspositie in Parijs

Wat zijn de gevolgen van deze verbeterde schattingen?
De Guardian laat Guan Dabo aan het woord. Hij is één van de auteurs van de studie en was ook auteur van het meest recente IPCC rapport. Hij stelt dat met dit nieuwe rapport China de leiding neemt van opkomende landen die hun energiestrategie willen baseren op correcte gegevens. Correcte cijfers zijn cruciaal voor vruchtbare onderhandelingen over de klimaatsverandering. Lagere uitstoot betekent niet dat China zich minder mag inzetten voor het bestrijden van de klimaatverandering. Ter verdediging van het IPCC dat met zijn foutieve aanname over de kwaliteit van de Chinese steenkool ver naast de werkelijkheid zat, wijst Guan erop dat zelfs het nieuwe rapport erkent dat er nog veel onzekerheid bestaat.
De Guardian laat ook Li Shuo van Greenpeace China aan het woord. Hij ziet in het rapport vooral een illustratie van de onbetrouwbaarheid van de Chinese energie- en uitstootstatistieken. De kwaliteit daarvan moet beter. Op de klimaatconferentie in Parijs moet elk engagement om de uitstoot te beperken samen gaan met een engagement om meer betrouwbare statistieken te publiceren.
In de Chinese Engelstalige pers is het de Global Times die kleur bekent. Sommige Chinese vorsers denken dat het nieuwe rapport te optimistisch is. China gebruikt immers naast de steenkool van slechte kwaliteit ook betere steenkool. Chinese specialisten denken dat de nieuwe cijfers de onderhandelingspositie van China in Parijs zullen versterken. De Chinese Academie voor Wetenschappen werkt tegen einde dit jaar aan een volledig stel, dat de Chinese onderhandelingspositie moet ondersteunen. Dat neemt niet weg dat China verder intensief moet werken op koolstofarme duurzame ontwikkeling. Als grootste uitstoter van koolstof zal China zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Het land wil een evenwicht vinden tussen ontwikkeling en klimaat. Jammer genoeg worden zijn inspanningen internationaal nog te weinig gewaardeerd.
De nieuwe studie kan ook gevolgen hebben voor andere opkomende landen die een gelijkaardige energiemix hebben. Ook zij kunnen met betere cijfers de onderhandelingspositie van de derde wereld helpen versterken.
Bijna drie kwart van de toename van koolstofuitstoot door het verbranden van fossiele brandstof en de productie van cement in de wereld tussen 2010 en 2012 komt op rekening van China. Sinds 2010 stoot China meer uit dan de VS; in 2013 was het al twee derden meer. Voorafgaand aan de klimaatconferentie in Parijs heeft China zich geëngageerd zijn koolstofuitstoot ten laatste in 2030 te laten pieken en de uitstoot per eenheid bnp in dat jaar met 60-65% te verminderen tegenover 2005. Dat jaar is het laatste waarvoor officiële uitstootcijfers beschikbaar zijn. De cijfers voor 2010 zouden binnenkort bekend gemaakt worden.
Bronnen: Nature, Guardian, Global Times

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar