Chinezen over de Europese krisis

In het Volksdagblad van 19 december verscheen een opinie van Zhang Zhixiang en Zhang Chao over Europa. Het gaat weliswaar niet over een officieel standpunt van China, maar toch, in het officiële Volksdagblad verschijnt niet om het even wat. We vatten deze opinie hier samen.
De schrijvers noemen de Europese top waar het opstellen van een nieuw fiscaal verdrag door alle EU-leden behalve het Verenigd Koninkrijk aanvaard werd een doorbraak. Alhoewel door het Britse dwarsliggen er geen akkoord bereikt werd over het wijzigen van het Europese verdrag, betekent het aanvaarden van een apart verdrag dat strictere fiscale en budgetaire discipline vereist een betekenisvolle eerste stap in systeemhervorming, een precedent voor toekomstige hervormingen. Volgens het akkoord moeten de landen in hun grondwet opnemen dat het begrotingstekort niet meer dan 0,5% mag bedragen, en worden er sancties en boeten voorzien voor wij die drempel overschrijdt.Indien dit volledig uitgevoerd wordt, zal het een positieve invloed hebben om het vertrouwen van de markten te herstellen en een Europese fiscale alliantie uit te bouwen. De aparte financiële systemen van de eurolanden hebben het formuleren en uitvoeren van verschillende noodmaatregelen bemoeilijkt.Nu hebben de Europese leiders eindelijk beseft dat de aparte financiële systemen de ontwikkeling van de eurozone afremmen, en een gecentralizeerd financieel system met veel nauwere politieke en economische banden de fundamentele oplossing voor de schuldenkrisis van de eurozone is. Elke hervorming van een systeem botst op gevestigde belangen, en het is een lang en pijnlijk process om het te veranderen en de aard van de economische ontwikkeling te veranderen.Gelukkig hebben de Europese leiders moed en inzicht getoond en zijn ze begonnen met de diepliggende problemen en tegenstellingen waar Europa mee kampt, aan te pakken. Zo bekeken is de schuldenkrisis een opportuniteit om bepaalde kwalen te genezen en een nieuw leven te beginnen. Door de krisis hebben sommige leden binnenlandse structurele hervormingen moeten doorvoeren om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingsnoden van de eurozone, maar de crisis bevordert ook de integratie. Het hervormingsplan dat de eurozone opgesteld heeft kan niet alleen de kwalen van zijn eigen system oplossen maar ook hulp en vertrouwen winnen van andere landen en economische groeperingen. De markt heeft nog steeds geen volle vertrouwen in de Europese schuldenkrisis en wacht af hoe de programma’s en maatregelen verder zullen uitgevoerd worden. Institutionele hervormingen moeten een stabiele basis leggen om van de schuldencrisis af te geraken en de eurozone-landen meer verantwoordelijk te maken voor de relaties tussen regionale economische ontwikkeling en globale economische en financiele stabiliteit.  We verwachten dat de eurozone nog stoutmoediger, krachtiger en radikalere hervormingen doorvoert om het vertrouwen van de internationale gemeenschap in de euro en de eurozone te herstellen. (Volksdagblad)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *