Corruptiebestrijding onder strenger toezicht

China telt meer dan een half miljoen inspecteurs voor corruptiebestrijding. Zij zullen nu zelf een strenger toezicht ondergaan. Er is in drie regio’s een proefproject voor een nieuwe structuur van hun diensten.

De Centrale Commissie voor Discipline Inspectie van de partij (CCDI) zal de standaardprocedures hervormen die zij bij hun werk moeten volgen.

Inspectie laten inspecteren

Dit is nodig omdat er corruptie onder de corruptiebestrijders zelf aan het licht is gekomen. Hoe zal de corruptiebestrijding dan veranderen? Precieze details zijn niet gegeven, wel grote lijnen. De autoriteiten moeten de onderzoeken van de inspectieteams beter controleren en herzien en geconfisqueerde bezittingen correcter laten beheren. Het is nodig ondervragingen op beeld en met geluid vast te leggen. De CCDI zal een archief aanleggen van pogingen om de onderzoeken in corruptiezaken te beïnvloeden. Sommigen doen dat door ‘informatie op te vragen’ of zelfs rechtstreeks tussen te komen en mensen onder druk te zetten. De namen van figuren die dat soort machtsmisbruik plegen moeten worden bekendgemaakt en vastgelegd.

Schoonmaak nodig

Op dit intern toezicht op de toezichthouders is aangedrongen van vele kanten in de partij. Xi Jinping heeft volslagen betrouwbaarheid van de CCDI geëist. Binnen de dienst gaan stemmen op om op te passen voor zelfvoldaanheid en laksheid. Sinds eind 2012 zijn er bijna 8.000 corruptiebestrijders die op hun beurt vervolgd of gestraft zijn voor overtredingen. Onder hen 17 kaderleden van het hoogste niveau. Dit verschijnsel is het onderwerp geweest van een serie op de nationale televisie, onder de titel ‘Wie staal wil smeden, moet zelf staalhard zijn’. Hierin werden concrete verhalen verteld en mensen publiekelijk als schuldige aangewezen. Het komt zelden voor dat de CCDI op een dergelijke manier de publiciteit zoekt. Dit zou erop wijzen dat het de CCDI ernst is met de grote schoonmaak in eigen rangen.

Nieuwe structuur

In Beijing en de provincies Shanxi en Zhejiang loopt er verder een proefproject voor de herschikking van de verschillende instellingen van toezicht. Het Nationaal Volkscongres heeft zijn goedkeuring gehecht aan het project. Het zou de bedoeling zijn om onderzoek en vervolging te splitsen. Als een orgaan de discipline-inspectie uitvoert en een andere instelling zorgt voor de bestraffing, zal dat het risico op belangenvermenging en zelfs corruptie binnen de diensten zelf laten afnemen. De nieuwe commissies van toezicht zullen hun controle richten op overheden, sociale instellingen en de directies van staatsbedrijven. Tegen eind maart moet experiment op provinciaal niveau georganiseerd zijn, tegen juni ook in de grote steden en districten van de drie regio’s. Na afloop zal de CCDI bekijken of een nationale toepassing wenselijk en mogelijk is.

Naar het congres

Op het einde van dit jaar houdt de communistische partij haar 19e congres. Daarna zal er een aflossing zijn van de wacht in de volksvertegenwoordiging, de uitvoerende en juridische instellingen. De afgelopen weken hebben leden van de voornaamste politieke lichamen van China over het thema van de anti-corruptie vergaderd. In de regering, het Nationaal Volkscongres, de Raadgevende Conferentie en de CCDI zelf hebben leidinggevende partijgroepen oproepen gelanceerd en maatregelen afgesproken. Het werk gaat verder om ‘strenger toezicht uit te oefenen in de hele partij van hoog tot laag’. Het toezicht op de toezichthouders moet beter. Belangrijk zijn de erkenning van Xi als partijleider, de uitvoering van partijbesluiten en de selectie en benoeming van functionarissen die zuiver op de graat zijn.
Xinhua, China Daily, China.org

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *