Wereldbank optimistisch over Chinese economie

De Wereldbank heeft haar lijvige halfjaarlijkse rapport ‘Global Economic Prospects’ uitgebracht. Uit dat document heeft het persagentschap Xinhua de belangrijkste voorspellingen voor China samengevat en die zijn optimistisch.

wereldbankDe Wereldbank houdt haar groeivooruitzichten voor China in 2017 op 6,5%. Voor 2018 blijft de prognose 6,3%. De bank denkt dat die groei duurzaam is als China verder kan evolueren naar een nieuw evenwicht tussen industrie en diensten. De vastgoedmarkt blijft een zorgenkind.
De macro-economische politiek van de Chinese regering zal de binnenlandse groeifactoren ondersteunen die de zwakte van de buitenlandse vraag en de afbouw van sectoren met overcapaciteit moeten compenseren.
De inspanningen om een beter evenwicht tussen industrie en diensten en tussen investeringen en verbruik te bereiken, zullen een gestage vooruitgang kennen. China kan op halflange termijn een duurzame groei kennen, zonder een sterke vertraging op korte termijn, op voorwaarde dat het land verder gaat met fiscale hervormingen, hervormingen van de staatsbedrijven en hervormingen van de markten voor grond en arbeid.
Een belangrijk punt van aandacht is het inperken van de toename van de schulden, in samenhang met stijgende woningprijzen. Een hoge schuldgraad schept een financieel én een economisch risico. Hervormingen van de bedrijven en van het bankwezen kunnen de schuldgroei afremmen.
Volgens de Wereldbank is de uitstroom van kapitaal in 2016 feitelijk gedaald en zal deze trend zich in 2017 voortzetten. Veel uitstroom had te maken met de terugbetaling van dollarleningen door Chinese bedrijven, en die zal in 2017 verminderen. Bovendien hebben de Chinese investeringen in het buitenland zich intussen gestabiliseerd en hebben de Chinese overheden maatregelen genomen om speculatie op de financiële markten tegen te gaan.
De Wereldbank is minder optimistisch over de wereldeconomie dan over de Chinese economie. Ze stelde haar groeiprognoses voor 2017 van 2,8% bij naar 2,7%. In 2016 bedroeg de groei 2,3% . De Wereldbank verwacht een verbetering vooral vanuit de groeilanden.
Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *