CPC over werkstijl en strijd tegen corruptie

Van 15 tot 18 september vergadert het huidige (17e) centrale comité van de CPC voor de vierde keer plenair. Het politiek bureau heeft de ‘verbetering van de partijopbouw’ als voornaamste punt op de agenda gezet. Uit recente artikelen van Xinhua en in de China Daily valt af te leiden dat dit vooral een bezinning zal zijn op de juiste manier om  de corruptie te bestrijden en om sociale conflicten te voorkomen of op te lossen. Er zijn jaarlijks inderdaad tienduizenden betogingen of protesten in China. Het aantal neemt toe en regelmatig is er ook sprake van gewelddaden bij deze acties. Vaak is de aanleiding of de oorzaak corruptie of machtsmisbruik. Het zijn vooral lokale autoriteiten die soms op een onhandige en laatdunkende manier met de demonstranten omgaan en zo de situatie eerder laten verzieken dan ze onschadelijk te maken.
Sommige kaderleden hebben de neiging om incidenten systematisch toe te schrijven aan een handvol onruststokers, maar de China Daily stelt de pertinente vraag “hoe is het mogelijk dat deze criminelen zo’n grote aanhang weten te bijeen te brengen?”.
Corruptie staat al jarenlang op nummer één van de top-tien van ergernissen onder de bevolking. Ook de afgelopen weken hebben spectaculaire rechtszaken tegen hooggeplaatste corrupte functionarissen een schaduw geworpen op de voorbereidingen van het feest voor de zestigste verjaardag van de Volksrepubliek.
De Chinezen zijn over het algemeen tevreden over de economische successen van het beleid. Hun frustraties richten zich vooral op corrupte of cynische kaderleden en ambtenaren. De CPC wil een manier ontwikkelen om het wantrouwen weg te nemen. Xinhua heeft aangekondigd dat de top van de CPC “verdubbelde inspanningen” wil leveren “om de stijl van werken te moderniseren, onkreukbaar beleid te voeren en corruptie te bestrijden”.
bronnen: Xinhua, China Daily, IPS, Caijing
www. news.xinhuanet.com/english/2009-09/08/content_12016606.htm
www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-07/25/content_8471649.htm
www.ipsnews.net/news.asp?idnews=48422
www.english.caijing.com.cn/2009-07-07/110194431.html

00221917fa130b197b8706

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “CPC over werkstijl en strijd tegen corruptie

  1. Het publieke ongenoegen in China over corruptie bij KP kaderleden en ambtenaren doet me een beetje denken aan de huidige woede bij modale burgers over de praktijken in de financiële sector in het Westen (bonussen etc.). Ook bij ons blijkt het enorm moeilijk om paal en perk te stellen aan uitwassen en individuen die zich schaamteloos verrijken zonder zich veel ethische vragen te stellen. In China in de publieke, bij ons dus in de privésector (al was er vorige week bv. ook de vertrekpremie van Happart). Zelfregulering werkt niet, is ondertussen afdoende bewezen. Ook overheden (nationaal, internationaal of supranationaal) lijken voorlopig niet in staat om financiële sector voldoende te reguleren. Beide opties (zelfregulering dan wel regulering door hogere instanties of door checks & balances ) ressorteren dus even weinig resultaat, in China en bij ons. Vraag is hoe het dan wel kan. Vrees dat het zonder een wereldwijde systeemverandering van ons economisch stelsel niet lukt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *