De BRICS-top en China

Op 13 en 14 november hebben de leiders van de betrokken landen hun 11e jaarlijkse BRICS-top gehouden van het samenwerkingsverband. De president van China deed daar bijzondere uitspraken.

Zoals bekend verwijst het letterwoord BRICS naar Brazilië in Amerika, Rusland in Europa en Azië, India in Azië, China in Azië en Zuid-Afrika (South Africa) in … jawel. Met andere woorden: vijf landen in vier continenten.

BRICS-gewicht

Vijf landen met elk hun eigen sterke industriële punten die samen hun plaats in de wereldwijde waardeketens willen verstevigen. Ook hun geopolitieke invloed is groter als ze samen opereren. Daarom zoeken ze naar compromissen rond interne strijdpunten en naar wegen om hun belangentegenstellingen weg te masseren. In 2018 vertegenwoordigden de BRICS-landen al 23,52 % van de wereldeconomie en 16,28 % van de wereldhandel.

En China

China is van elk ander lid van de BRICSgroep de grootste handelspartner. Hun export naar China neemt toe en zal dat nog meer doen op voorwaarde dat China een stabiele en succesvolle ontwikkeling blijft kennen. Daarom was Xi’s opvallende interventie over Hongkong op dit internationale forum van de BRICS vrij logisch. Er lopen tussen de BRICS-landen al behoorlijk veel akkoorden en mechanismen voor coördinatie op het vlak van handel, financiën, landbouw en onderwijs.

Voorbeeldige bank

Een van de grote successen is de New Development Bank. China heeft sterk bijgedragen in de oprichting hiervan. Opvallend is dat in die bank het stemrecht en de aandelen gelijkelijk verdeeld zijn, hoewel het financiële gewicht van alle deelnemers lang niet even groot is. Er is geen interne frontvorming van sommige leden van de BRICS-groep tegen andere. Al deze pluspunten kunnen hen helpen om de slowdown van de wereldwijde groei te keren en om op een geloofwaardige manier op te roepen tot verzet tegen het protectionisme.

Het pleidooi van Xi

Xi Jinping hield bij zijn collega’s, de leiders van de andere BRICS-landen, een warm pleidooi voor het multilateralisme. Dat is nodig in deze tijd van technologische revolutie en industriële transformatie, zei de Chinese president. Het multilateralisme zal ook recht doen aan de opkomst van de ontwikkelingslanden, een opkomst die een hervorming van het systeem om de wereldeconomie te beheren dringend noodzakelijk maakt.

Drie wegen naar het multilateralisme

De drie terreinen van het multilateralisme zijn volgens Xi : het vredesbeleid, een houding van openheid plus innovatie en tenslotte de uitwisseling tussen de volkeren. Op die vlakken kan en moet de groep van BRICS volgens Xi rekenen op de steun en de inspiratie van de Verenigde Naties. Zijn advies voor de BRICS als samenwerkingsverband was het updaten van het BRICS Partnership on New Industrial Revolution en van het initiatief BRICS+. Andere groeilanden moeten immers tot de BRICS groep worden aangetrokken en er door worden uitgenodigd.

En wat doet China?

 Ten slotte noemde de Chinese leider ook de initiatieven en principes waarmee zijn eigen land op de drie genoemde terreinen verder wil ijveren voor een multilaterale wereld: het Belt and Road Initiative, de Vijf Principes voor Vreedzame Co-existentie en de samenwerking met Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben en met de landen in Azië en de Pacific. Het Chinese doel blijft een ‘wereldgemeenschap met een gedeelde toekomst’.

Bronnen: china.org.cn, Xinhua, Wikipedia, Guardian

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *