De verloren schatten van het Oude Zomerpaleis

Klopt het bericht van de Nederlandse Volkskrant dat China al zijn geroofde kunstschatten gaat terugeisen ?
Een team van Chinese experts zal in 2010 de USA, Groot-Brittanië, Frankrijk en Japan bezoeken om foto’s te maken en documentatie te verzamelen over waardevolle voorwerpen die in 1860 gestolen zijn bij de verwoesting van het Oude Zomerpaleis (Yuanming yuan) in Beijing door Britse en Franse troepen. De bedoeling is een database op te bouwen om zich zo een beter beeld te kunnen vormen van hoe dit paleis geweest is. Vermits de inventaris van aanwezige waardevolle voorwerpen ook tijdens de plundering verbrand werd weet niemand wat er was, maar de Chinese experts schatten dat anderhalf miljoen voorwerpen zich in 2000 musea in 47 landen bevinden. Enkele pronkstukken zijn het bezit van het British Museum, andere van het Museum voor de Kunst in Fontainebleau.
De Chinese experts kunnen tot nog toe op de medewerking van gecontacteerde buitenlandse instellingen rekenen; de bedoeling is immers te documenteren eerder dan terug te eisen. Natuurlijk bestaat er altijd de kans dat op vondsten die dan toch teruggegeven moeten worden.
China heeft de voorbije tien jaar immers een actieve politiek voor de recuperatie van waardevolle voorwerpen gevolgd: hetzij door aankoop op veilingen, hetzij via giften van privé-verzamelaars, hetzij door diplomatieke onderhandelingen binnen het kader van  internationale overeenkomsten. Rond de schatten van Yuanming yuan brak in februari een rel los toen Christie’s ondanks protest van China twee bronzen dierenkoppen die deel uitmaakten van een fontein verkocht voor 14 miljoen euros.
Zie ook CCTV-video

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *