Tag: cultuur

zie ook culturele nijverheden

De nieuwste subculturen in China

Subculturen zijn sociale groepen die een gemeenschappelijke identiteit, levensstijl en ideologie delen die hen onderscheidt van de reguliere samenleving. Deze groepen bieden niet alleen een platform voor mensen om hun individualiteit te uiten, maar dagen ook bestaande maatschappelijke normen uit en zijn daardoor een van de motoren van maatschappelijke vernieuwing.

Li Xiguang: Alternatieven voor westerse moderniteit

De noodzaak voor een multipolaire wereld waarin meerdere politieke ideologische systemen gebaseerd op eigen sets culturele waarden gelijkwaardig naast elkaar bestaan wordt door steeds meer leiders van niet-westerse landen onderschreven. Op 29 april werd hierover een online conferentie gehouden waarop o.a. Prof. Li Xiguang van de Tsinghua Universiteit sprak.

Xi’s oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen

Op 15 maart hield de Communistische Partij van China (CPC) een digitale bijeenkomst met 500 leiders van politieke partijen of organisaties uit 150 landen, met als thema de modernisering van de wereld en de rol van politieke partijen in dat kader. Bij deze gelegenheid lanceerde president Xi Jinping het Global Civilisation Initiative (GCI), een oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen.