De Zuid-Chinese Zee. Waarom de VS niet gaan winnen van China.

Opinie Rob Groenhuijzen

Publicist Rob Groenhuijzen ziet ‘de verdere neergang van een westerse hegemon’ (de VS). Hij baseert zich op de langetermijnanalyse van Giovanni Arrighi (1937-2009). Is ‘de enige juiste oplossing voor de Aarde het ontstaan van een nieuwe eco-beschaving, gebaseerd op een wereldwijd Chinees markteconomisch systeem’? Het onderstaande is het opiniestuk hierover dat Rob Groenhuizen aan ChnaSquare heeft aangeboden. De meningen erin zijn voor rekening van de auteur.

Groenhuijzen
foto HK China Daily

Regelmatig slagen westerse media, financiers en politici erin een onderwerp aan de orde te stellen waar westerse gelovigen zich druk om maken. Voorzien van Amerikaanse vliegdekschepen, onderzeeërs, gevechtsvliegtuigen, jagers en schepen van corrupte westers georiënteerde landen in de buurt lijkt het allemaal net echt. Het is een ongepaste truc die het nog steeds ‘goed doet’.

Laten we even kijken naar de werkelijkheid en naar de achtergronden:

In een artikel geschreven door M. K. Bhadrakumar op 8.8.20 in de Indian Punchline, getiteld: ‘Trump lame duck bodes well for international security’ staat exact wat China en de VS hebben afgesproken over de huidige situatie in de Zuid Chinese Zee:

Twee weken nadat minister van Defensie Mark Esper zijn voornemen bekend had gemaakt om een ​​bezoek aan China te brengen (zijn allereerste in functie), belde hij met zijn Chinese tegenhanger Wei Fenghe. De Chinese versie van hun gesprek stelde dat de twee ministers bilaterale militaire banden en ‘uitwisselingen tijdens de volgende fase’ bespraken.

Wei benadrukte: ‘de houding van China ten aanzien van de Zuid-Chinese Zee en Taiwan en vroeg de VS om zijn verkeerde daden te stoppen en maritieme risico’s te beheersen om gevaarlijke acties te vermijden die de spanningen kunnen doen escaleren’, terwijl Esper zei dat: ‘te midden van de huidige spanningen zijn gesprekken tussen de twee legers noodzakelijk om misrekeningen te voorkomen. ‘

Een meer gedetailleerde lezing van het Pentagon wees op de bezorgdheid van de VS over het gedrag van China in het algemeen en stelde verder:

‘Minister Esper versterkte zijn prioriteiten voor de defensierelaties tussen de VS en de VRC om zich te concentreren op het voorkomen en beheersen van crises, het verminderen van risico’s en samen te werken waar de belangen van de twee naties op één lijn liggen’.

‘Beide leiders waren het erover eens dat het belangrijk is om open communicatiekanalen te behouden en de systemen te ontwikkelen die nodig zijn voor crisiscommunicatie en risicobeperking. Secretaris Esper bevestigde de principes van een constructieve, stabiele en resultaatgerichte defensierelatie tussen de Verenigde Staten en de VRC’.

Het is duidelijk dat de regering-Trump een opmaat heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat de spanningen in de betrekkingen tussen de VS en China tijdens de komende neergaande periode van de VS onder controle worden gehouden en zelfs niet per ongeluk oplaaien.

Van zijn kant heeft Beijing ook opnieuw belangstelling getoond voor samenwerking op basis van wederzijds respect en gelijkwaardige relaties, terwijl het tegelijkertijd ondubbelzinnig onderstreept dat China over zijn kernbelangen geen compromissen sluit.

De teneur van het interview van staatsraadslid en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi aan persbureau Xinhua op 5 augustus is dat China inschat dat met het begin van Trumps neergaande periode de prioriteiten kunnen veranderen.

Met het oog op de toekomst merkte Wang aan het einde van het interview op: ‘Nu COVID-19 nog steeds over de hele wereld woedt, is China bereid om een ​​wederzijds voordelige samenwerking met de VS aan te gaan op het gebied van epidemische controle en economisch herstel.’ Beijing zet een duidelijke lijn uit, heeft vertrouwen in zijn V-vormige economische prestaties en groeitraject en zijn vermogen om ook daarin anderen mee te nemen.

Geen ‘militair gedoe’ dus. Veronderstel dat China een Amerikaans schip tot zinken brengt, dat schip de witte vlag hijst en dat China de Amerikaanse opvarenden redt. Voor de huidige Amerikaanse beleidsmensen is het de grootste nachtmerrie. 

China biedt de VS aan het land te helpen er economisch weer bovenop te komen. Voor veel mensen kan dit ironisch overkomen. Het is echter een reële interpretatie van de huidige werkelijkheid. China maakt een ongekende economische groei mee, terwijl het Westen negatieve groeicijfers kent. China is in staat zijn hele bevolking uit de armoede te halen en geen enkel westers land is daartoe in staat. China heeft een veel beter economisch en sociaal systeem dan het Westen en brengt oplossingen die het Westen niet heeft. Aflossing van de wacht is hard nodig om alle volkeren economische groei en welzijn te bieden en de Aarde te behouden.

De achtergronden

Hierboven blijkt dat de VS niet capabel is om oorlog in de Zuid-Chinese zee te winnen.

Ik schets in het kort de redenen van het verval van de VS en hoe Trump met zijn ‘Make America great again’ de ondergang van de VS versnelt.

De belangrijkste analyticus is Giovanni Arrighi (1937-2009). Hij heeft het vermogen gehad oorzaken en gevolgen van het ontstaan en voortgang van het westers kapitalisme te overzien. Zijn analyse is: elke hegemon maakt twee opgaande periodes mee. Een eerste materialistische periode, waarbij fabrieken producten voor de hele wereld maken (de VS van 1945 tot 1973). Een tweede financiële periode, waarbij Amerikaanse financiers geld verdienen via beursspeculatie en diefstal.  De essentie van de tweede periode is dat het Amerikaanse systeem in 1973 tegen zijn grenzen is gelopen, niet meer werkt en de economische neergang begint. Als de VS doorgaat met het Amerikaanse systeem leidt dit tot steeds meer verzet (why do they hate us?) omdat het Amerikaanse model ‘uit de tijd is’. Het nieuwe systeem in China is nog niet volgroeid maar het oude leidt tot steeds meer geweld dat de VS toepast en dit land krijgt een maffia als leidende groep. (WSWS 10.8.2020 citeert de Chicago Tribune die aangeeft dat er in 2020, 2268 mensen in de VS vermoord zijn wat een stijging betekent van 45% ten opzichte van dezelfde periode in 2019).

Na de financiële periode (1973-2001) komt volgens Arrighi een terminale periode van de vroegere hegemon (VS). In deze periode van de VS (vanaf 2001) gaat de afbraak van de leidende mogendheid in een sneller tempo en presidenten als Bush jr. en Trump maken de VS sociaal en economisch kapot. Obama helpt financiers aan triljoenen winsten. Amerikaanse (en andere westerse) politieke leiders bevoordelen hun ondernemers en financiers (1%) ten koste van de rest van de bevolking.

Zoals vorige hegemons (Genua, Nederland, Engeland) in hun terminale periode zijn gekleineerd door hun opvolger, zo krijgen de Verenigde Staten ook hun trekken thuis. In de terminale periode van de VS ontwikkelt de opvolger China nieuwe geweldsvormen (ruimtewapens) die de VS (en andere westerse landen) in alle opzichten laten inbinden. China heeft de beschaving en het vermogen om deze nieuwe ruimtewapens een verdedigend karakter te geven. Het westers systeem ontwikkelt aanvalswapens met als doel tegenstanders uit te schakelen.

De essentie van het westers kapitalisme.

Het westers kapitalisme dat rond 1100 opkomt wijkt in een opzicht af van de voorganger, het Romeinse Rijk. Deze eerste Europese veroveraar had nog een ambtenarenklasse die de administratieve en financiële zaken afhandelde.

De elites van het nieuwe veroveringsregiem vanaf 1096, hebben daarvan geleerd. Zij worden financieel en politiek de baas en bepalen zelf wat zij met hun geroofde kapitaal doen. Dat maakt deze autonome elite misdadig. Zij maken deel uit van een misdadig veroveringssysteem.

China heeft tijdens de keizers hun (financiële) elites binnen het systeem gehouden en de huidige Chinese Communistische Partij doet hetzelfde. Zij geven de Chinese financiers niet de ruimte om autonoom te beslissen over hun kapitaal. In het Westen hebben zij dat recht wel en overal waar zij geld kunnen verdienen, doen zij dat autonoom. Oorlogen zijn bronnen van extreem grote inkomsten voor financiers en ondernemers en alle vier westerse hegemons: Genua, Nederland, Engeland en de VS zijn gedurende hun leidende periode voor meer dan 90% van hun tijd in oorlog, dankzij de westerse financiers. China geeft deze ‘elite’ geen kans zich met hun ‘welvaart’ te bemoeien. Zij krijgen geld uit de Chinese samenleving door de inzet van Chinese arbeiders en hebben de plicht hun ‘verworven kapitaal’ opnieuw in China te investeren.

Een zelfstandige westerse elite trekt het ‘verworven geld’ naar zich toe en dat betekent een steeds groter wordende armoede onder de rest van de bevolking.

Omdat diefstal ten koste van arbeiders een ‘normale westerse situatie’ is, bevoordeelt Trump zichzelf en andere financiers doordat hij zich gedraagt zoals elke westerse elite dat doet en komt de Amerikaanse bevolking in opstand en steeds verder in de armoede.

Tot slot: de Verenigde Staten kunnen geen materiële vuist meer maken. De financiers hebben hun investeringen in de industrie rond 1973 stopgezet en zijn overgestapt om hun kapitaal te vergrote middels speculatie. Zoals Churchill zich beklaagde in de Tweede Wereldoorlog over het feit dat Engeland niet meer over de industriële middelen beschikte om Duitsland te verslaan. Engeland bevond zich vanaf 1873 in de financiële en terminale periode.

Dat is precies het verschil tussen China en de VS. Deze laatste kan het niet meer opbrengen om het industriële voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn. Het land is net als zijn 3 voorgaande hegemons ‘uitgespeeld’.

Daarmee maakt Trump ook duidelijk dat het ‘conflict’ met China voor binnenlandse doeleinden is opgezet. Hij wil laten zien dat hij (de VS) de sterkste is. Niet door geweld te gebruiken maar ermee te dreigen. Dit spel wordt door verstandige Amerikanen doorzien en onlangs zijn 2 topadviseurs: Brian Hook (Iran) en Stephen Akard (inspecteur-generaal) opgestapt.  Zij verlaten het zinkende schip. 

Het betekent dat alle door Trump opgeklopte crises (Venezuela, Iran, China, Rusland, Noord-Korea, Syrië, Libië en Palestina) op een zacht pitje doorsudderen. Natuurlijk krijgen we de opgeklopte verhalen, chantages, kapot maken van de Amerikaanse rechtsstaat en de afbraak van de samenleving. Het hoort bij de verdere neergang van een westerse hegemon.

Groenhuijzen
Skyline Shenzhen

De enige juiste oplossing voor de Aarde is het ontstaan van een nieuwe eco-beschaving, gebaseerd op een wereldwijd Chinees markteconomisch systeem. 

De huidige private tirannie van de westerse markt met een globale plutocratische elite die winstmaximalisatie en diefstal tot doel hebben ten koste van de rest (99%) van de wereldbevolking, is Amerikaans en dus ‘uit de tijd’. Deze elites kunnen niet langer het lot van mensen op Aarde bepalen. Westerse financiële elites krijgen steun van een antidemocratisch politiek systeem dat in de komende tijd zal gaan inbinden omdat, in navolging van China, bevolkingen over de hele wereld in opstand zullen komen tegen de opeenhoping van rijkdom bij 1 of 0,01%. De bevolkingen zijn in de 21e eeuw aan de beurt om de macht over te nemen en een passend politiek systeem in te richten dat het bestaan van autonome financiers onmogelijk maakt.

Rob Groenhuijzen is een politicoloog die onder andere in de realiteit van China een bevestiging ziet van de analyses van Giovanni Arrighi

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “De Zuid-Chinese Zee. Waarom de VS niet gaan winnen van China.

  1. 2 september 2020 at 18:33

    Het lijkt me fantastisch om op een of andere manier een een wereldregering te hebben in plaats vanaf die regerinkjes nu,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar