Discussiedocument over de toekomstige China-EU relaties

Indien de EU China niet als markteconomie erkent, dreigen de gevolgen niet gering te zijn  aldus een discussiedocument van ‘Friends of Europe’. De EU riskeert dan dat China moeilijk kan gaan doen bij de onderhandelingen over de afsluiting van een investeringsverdrag. Daarnaast dreigt Chinese deelname aan het Junckerfonds eveneens in het gedrang te komen en uiteindelijk zou ook de prille samenwerking over de gemeenschappelijke ontwikkeling van 5G er aan moeten geloven.

De denktank ‘Friends of Europe’ heeft naar aanleiding van de 18de EU-China top volgende week in Beijing  een 166 bladzijden tellend discussiedocument gepubliceerd onder de titel ‘EU-CHINA Relations new directions, new priorities’. De discussienota bevat tientallen artikelen van prominenten uit de academische, politieke en zakenwereld, voorafgegaan door bijdragen van de beide ambassadeurs. Het is onbegonnen werk al deze visies kort samen te vatten. We beperken ons bijgevolg tot de brainstorming over de toekomst.

foeYangy

Ambassadeur Yang


De Chinese ambassadeur Yang Yanyi herinnert er aan dat er nu tussen China en de EU een ‘Connectivity Platform’ opgericht werd om de Zijderoute af te stemmen op de infrastructurele behoeften van het Junckerplan. Nieuw is ook de vorming van een ‘China-EU Legal Affairs Dialogue’. Ze bevestigt dat beide teams hard werken aan het afsluiten van een Investeringspact en vraagt aan de EU de belofte na te komen om China na 15 jaar WTO-toetreding te erkennen als markteconomie. De EU -ambassadeur Hans Dietmar Schweisgut voorziet dat in de toekomstige economische verhouding hightech een belangrijkere rol zal gaan spelen met vooraan op de nieuwe agenda verbindingen, ICT en innovatie.
5 bijdragen specificeren de richting van het Chinese dertiende vijfjarenplan. Indien tussen beide een vrijhandelsakkoord zou worden afgesloten, bevindt zich  het grootste potentieel voor de EU in de uitvoer van diensten meent Chi Fulin. Cai Fang benadrukt vooral de rol van technologieën qua duurzame energie, vermindering van koolstofuitstoot en de bescherming van het milieu. Liu Chunrong van zijn kant heeft het vooral over de steeds koopkrachtiger middenlagen in China. Drie rapporten analyseren de te verwachten bijdrage van China op internationale fora met in eerste instantie de organisatie te Hangzhou van de G20, voorts de financiële rol van China op internationaal vlak en tenslotte de politieke economie van de Euraziatische verbindingen. Voor dat laatste lijkt vooral ASEM geschikt.
5 bijdragen concretiseren “One Road, One Belt” (OBOR) of de ‘nieuwe zijderoute’ waarbij de mogelijkheden afgetast worden tot en met voor de Antwerpse haven. Volgens Alice Rezkova moet Europa tegenover OBOR vooral de digitale nieuwe zijderoute als prioriteit stellen. Ze herinnert aan de ondertekening door beiden van een samenwerkingsakkoord qua 5G. Over de mogelijkheden voor Europese KMO’s en het patroon van de Chinese investeringen in Europa gaan de volgende twee bijdragen.
foeDietmar

Ambassadeur Schweisgut


in 3 artikelen wordt de vraag gesteld of de EU en China samen de ‘Sustainable Development Goals’ kunnen bevorderen in Afrika en Latijns-Amerika. De gemeenschappelijke groene groei wordt behandeld door 3 artikelen: hoe OBOR groen kan zijn, hoe de klimaattop van Parijs een gunstig gevolg te geven, hoe de omvorming van de Chinese economie naar meer innovatie, groene groei en innovatie gaat uitpakken. Uiteraard mocht de discussie over de toekenning van de marktstatus aan China niet ontbreken.  Deze analyse wordt nogal gedomineerd door het staalprobleem, zij het dat ook erkend wordt dat China  meer zijn diensten liberaliseerde dan bijvoorbeeld Brazilië.  Het gedeelte over innovatie behandelt hoofdzakelijk de samenwerking op het vlak van de digitale zijderoute en dus 5G. Vooral het statement van Luigi Gambardella dat Europa enkel kan winnen als het samenwerkt met China valt op en blijft bij.
Twee artikelen handelen verder nog over samenwerking op het vlak van de veiligheid. De voorlaatste sectie analyseert in een drietal bijdragen de samenwerking van China met de landen van Centraal- en Midden Europa, met name de resultaten van de recente top in Suzhou evenals de mogelijkheden die OBOR de regio biedt. De publicatie wordt afgesloten met een blik te werpen op de komende 10 jaar en de te verwachten evolutie. Samengevat een rijke gedocumenteerde publicatie die voldoende discussiestof aanreikt voor de toekomst.
Volledige discussietekst

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar