Economische conferentie wil kwalitatieve groei en financiële sanering

De jaarlijkse conferentie die de economische politiek voor het volgend jaar voorbereidt, legde in het verlengde van het partijcongres de nadruk op kwalitatieve groei, inclusief een meer sociale en een groene kwalitatieve groei. Om de risico’s op groeischokken op te vangen  is beslist een drie jaar durend saneringsprogramma van de financiële sector op te zetten.

Het Jingxi-hotel waar de conferentie werd gehouden


Van maandag tot woensdag kwamen de Chinese topverantwoordelijken bijeen voor de jaarlijkse conferentie waarop de economische politiek voor het komend jaar werd uitgestippeld. Echt verwonderlijk is het niet dat in tegenstelling tot  het verleden geen na te streven groeivoet werd voorop gesteld. In het verlengde van het partijcongres wordt gestreefd naar een meer kwalitatieve groei. Dat betekent een hoger niveau van technologie, meer efficiëntie maar ook betere sociale omstandigheden en een beter leefmilieu.
Verminderen van de ongelijkheid, een betere sociale zekerheid, betere dienstverlening in de gezondheidszorg en beter onderwijs waren thema’s waarover de topverantwoordelijken discussieerden.
De bezorgdheid om het milieu doet China meer milieu-inspecties uitvoeren, merkte OESO-chef Economie  Margit Molnar tegen China Daily op.  Ook het afbouwen van vervuilende nijverheden gebeurt in dit kader en binnen de hervorming van de economie langs de aanbodzijde.

Financien

Kwalitatieve groei vooraan


De conferentie was het eens om verder een voorzichtige monetaire politiek te voeren  waarbij de Chinese munt stabiel blijft op een ‘redelijk niveau’. Omdat in het verleden investeringen meestal gefinancierd werden met schulden, is het schuldniveau de voorbije jaren sterk gestegen. Volgend jaar wordt geprobeerd de overheidsschuld en ook de bedrijfsschulden niet verder te laten stijgen of zelfs af te bouwen. Zo worden risico’s van een financiële crisis vermeden.
Kwalitatieve groei betekent naast meer sociale- en milieubezorgdheid ook een verdere hervorming van de aanbodzijde, die meer op de behoeften van de markt moet inspelen. Concreet betekent dat vooral verdere afbouw van overcapaciteit in sectoren van de zware nijverheid zoals steenkoolmijnen en staalfabrieken.
Ook aan het aanbod in de vastgoedsector waar te veel nieuwe woningen blijven leeg staan zal gewerkt worden. Concreet wil men naar een een gemengd vastgoedpatrimonium van eigendomswoningen en huurwoningen. Lokale- en niet lokale bewoners zullen met de lokale besturen een co-eigenaarschap van de huizen mogen aangaan waarbij de prijzen tot de helft lager liggen dan de marktprijs.
De conferentie geeft zich drie jaar om de financiële sector efficiënter te maken, de ergste vervuiling tegen te gaan en de armoede uit te roeien. China telt nog 43 miljoen inwoners die onder de armoededrempel leven met een jaarlijks inkomen lager van 2800 yuan ( ongeveer één euro per dag).
De komende drie jaar komt er een grondige sanering van de financiële sector. Er zal streng opgetreden worden tegen onregelmatigheden. De financiële sector moet de reële economie en de vastgoedsector op een efficiënte manier financieren.
Gedurende de eerste drie trimesters van 2017 waren de resultaten gemengd wat de schuldbeheersing betreft. Het schuldenniveau van de niet-financiële bedrijfssector daalde met 2,9% maar de staatsondernemingen en de lokale besturen maakten meer schulden. Er zal drie jaar nodig zijn om tot een duurzaam schuldniveau te komen want de economie moet blijven groeien en mag er niet té veel afgeremd worden.  De overheid heeft wel de mogelijkheid om te spelen met de investeringen voor energie-  en logistieke infrastructuur.
Bronnen: China Daily, ecns, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *