‘Gemiddelde gezonde levensverwachting’ verhogen

De gemiddelde levensverwachting in China is 77 jaar. De ‘gemiddelde gezonde levensverwachting’ is er heel wat korter: 68,7 jaar.

gemiiddelde gezonde levensverwachting

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) meet met de indicator ‘gemiddelde gezonde levensverwachting’ hoeveel jaar in goede gezondheid een pasgeborene voor zich heeft. Zware of beperkende kwalen vergallen de levensvreugde van vele Chinese bejaarden gedurende bijna tien jaar in de laatste fase van hun bestaan. De afdeling ‘veroudering en gezondheid‘ van De Nationale Commissie voor Volksgezondheid besteden daar aandacht aan.

Een doelgroep van 180 miljoen

In China zijn 250 miljoen burgers 60 jaar of ouder, dat is 18% van de bevolking. Van die ouderen hebben er 180 miljoen een chronische ziekte en 40 miljoen een beperking. Het ‘Actieplan voor een Gezond China 2030’ van de nationale regering houdt ook daar rekening mee. Het aantal mensen tussen 65 en 74 met een niet aangeboren beperking zou moeten dalen. Nog een doelstelling is om beter om te gaan met het verschijnsel dementie onder bejaarden.

Er vroeg bij zijn

Geriaters herinneren eraan dat het zaak is hart- en vaatziekten en kwaadaardige tumoren zo snel mogelijk op te sporen. De eerste vrij eenvoudige ongemakken leiden vaak tot zware handicaps. Daarom moeten diagnoses vroeger worden gesteld en is het nodig eerder met therapie te beginnen. In september 2018 is het departement ‘veroudering en gezondheid’ juist opgericht om de basisgeneeskunde voor ouderen en de dienstverlening voor die bevolkingsgroep te verbeteren.

Dementie tegenhouden

Naar schatting 9 miljoen bejaarde Chinezen lijden aan een vorm van dementie. Dat aantal zou tot 40 miljoen kunnen toenemen in de komende dertig jaar. Ook om dit te voorkomen is het belangrijk vroeg te diagnosticeren, vooral bij risicogroepen. Het Chinese Centrum voor de Preventieve Geneeskunde en Therapie zal zich daarmee belasten.

Beter leven

De dokters hopen dat ze het aantal gevallen van dementie sterk naar beneden kunnen halen door informatie te geven over een gezonde en gelukkig makende levensstijl. De doelwitten zijn: gehoorverlies, zwaarlijvigheid, tabaksgebruik, depressie, een zittend leven, gebrek aan sociaal contacten. Dat zijn allemaal factoren die het ontstaan van dementie kunnen begunstigen. Een goede manier van leven mogelijk maken kan dementie tot op zekere hoogte voorkomen.

China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.