Tag: senioren

Senioren hebben trek in buurtkantines

11 departementen hebben een actieplan uitgevaardigd om maaltijdvoorzieningen voor ouderen te bevorderen. Vermits dit best op buurtniveau gebeurt, zijn al veel lokale besturen in actie geschoten. We belichten van naderbij het gediversifieerd model te Dalian.

Seniorenbeleid wil buurtzorg organiseren

Het ministerie van Burgerzaken heeft een Departement seniorenzorg opgericht en de lokale departementen zullen dit jaar het voorbeeld volgen. Het is de bedoeling dat de senioren overwegend in hun buurt de bejaardendiensten ontvangen zodat ze noch ten laste zijn van het kind noch terecht komen in een tehuis. Ook slimme toestellen worden ingeschakeld om het de senioren gemakkelijker te maken

Hoe erg zijn de gevolgen van vergrijzing?

Een studie van de denktank Bruegel onderzoekt de invloed van de vergrijzing van China op de werkende bevolking en de economische groei. Tot 2035 zou het effect gering zijn. Van dan af daalt het aantal arbeidskrachten overal en Bruegel schat als gevolg 1,1% minder groei per jaar. Een factor van onzekerheid in beide richtingen is de evolutie van de arbeidsproductiviteit.

Veroudering stimuleert de ‘zilveren’ economie

De aangroeiende groep senioren schakelt over van sparen naar verbruiken en dat is zakenkringen niet ontgaan. Alibaba heeft een groep opgericht die de mogelijkheden die dit biedt, nagaat en merken als Midea, Haier en Xiaomi drijven de inspanningen op hun huishoudtoestellen aan te passen aan de seniorennoden.

Chinese Covid-19 strategie verder aangepast

Nadat op 11 november al enkele voorzichtige versoepelingen doorgevoerd werden, heeft de regering nu met 10 nieuwe richtlijnen een belangrijke stap naar ‘leven met Covid-19’ gezet. De verdere evolutie van de exitstrategie hangt in hoge mate af van het succes van de vaccinatiecampagne voor risicopersonen en de efficiëntie van de ziekenzorg.