Gezondheid hoger op agenda

gezondheidPresident Xi en de leden van het permanent comité van het Politiek Bureau hebben een speciale tweedaagse bijeenkomst gewijd aan de verbetering van de gezondheid van de Chinezen. Waarnemers wijzen erop dat het twintig jaar geleden is – door de toenmalige president Jiang Zemin- dat het onderwerp op het hoogste niveau aangepakt is.

De vergadering zal tot nieuwe accenten en meer investeringen in de gezondheidsstrategie leiden. De meeting viel niet uit de lucht, sinds begin vorig jaar wordt al gewerkt aan het uittekenen van een globale gezondheidsstrategie.
Volgens Xi is de droom van een gemiddeld welvarend China niet denkbaar zonder een goede gezondheid voor allen. De verantwoordelijkheid daarvoor is breder dan de ontwikkeling van gezondheidszorg. Milieuzorg en opvoeding zijn bijvoorbeeld ook belangrijke aspecten.
China wil een gezonde levensstijl promoten, de gezondheidszorg verbeteren, meer aan preventie van ziekten doen en de economische sectoren die met gezondheid te maken hebben beter uitbouwen. Industrialisering, urbanisatie, vergrijzing in combinatie met milieuvervuiling en veranderende levensgewoonten vormen een ernstige uitdaging volgens Xi.
In China leiden 300 miljoen mensen aan chronische ziekten zoals diabetes of te hoge bloeddruk. De helft van hen is meer dan 65 jaar oud. De chronische ziekten komen voor 60% voort uit een ongezonde levensstijl. Preventie lijkt vandaag belangrijker dan genezen.
Ook eerste minister Li Keqiang was op de vergadering. Hij pleitte voor betere en vooral meer betaalbare gezondheidszorg in armere plattelandsstreken. President Xi wil dat het thema gezondheid ook op lokaal vlak aangepakt wordt. Alle lokale overheden dienen daarvoor een gezondheidsplan op te stellen en gaan bij alle acties die ze ondernemen de invloed op de volksgezondheid evalueren.
Meer de nadruk op preventie dan op behandeling, betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg en lagere prijzen, hoe kan dat? Het zal meer middelen vereisen voor de rurale eerstelijnsgezondheidszorg. China moet weg van het systeem waarbij zieken van het platteland naar stedelijke hospitalen trekken omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in hun eigen landelijke instellingen.
Eén van de initiatieven is de organisatie van een systeem van buurtartsen tegen 2020. Die gaan lokale gemeenschappen advies geven over gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekten.
De verantwoordelijken voor opvoeding, stadsplanning, voedsel- en geneesmiddelenveiligheid moeten allen meehelpen aan een gezonde leefomgeving, zonder rokers, met schone lucht en meer speeltuinen en fitnesstoestellen.
Tussen 1949 en vandaag steeg de gemiddelde levensverwachting van 35 naar 76 jaar en daalde de kindersterfte van 20% naar 0,81%. Toch blijft de kritiek dat de gezondheidszorg voor veel mensen ontoegankelijk of onbetaalbaar is. Het nieuwe actieplan komt niet te vroeg.
Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar