Sociale diensten in China

Het Ministerie van Burgerzaken heeft begin deze maand interessante cijfers over sociale diensten in het jaar 2015 vrijgegeven. Einde 2015 telde China 1.765.000 instellingen voor sociale dienstverlening; dat waren er 5,8% meer dan een jaar eerder. Die gaven samen een budget van 493 miljard yuan uit, een kleine 400 yuan (of 55 euro) per Chinees.

Instellingen die verblijf aanbieden

sociale dienstenEr waren 116.000 rusthuizen, een stijging op jaarbasis met liefst 23,4%. Ze boden 6,7 miljoen bedden aan, een stijging met 16,4%. Dat maakt 30 bedden per 1.000 ouderen boven 60 jaar. China telde einde 2015 ongeveer 222 miljoen mensen ouder dan 60, wat overeenkomt met een zesde van de bevolking. 10,5% van de bevolking is ouder dan 65. Er waren drie categorieën: geregistreerde rusthuizen (waaronder ook particuliere), gemeenschapsrusthuizen en een meerderheid van rusthuizen op basis van wederzijdse bijstand.
Voor mensen met mentale problemen waren er 242 instellingen gerund door het ministerie, met in totaal 78.000 bedden, waarvan 40% alleen voor oud-soldaten.
Voor kinderen met problemen zorgden 753 instellingen met 100.000 bedden. Bijna de helft van de opgevangen jongeren waren bedelaars of zwervers.
Verder waren er nog 2.439 diverse organisaties die samen 171.000 bedden ter beschikking stelden. Twee derden dienden voor de opvang van bedelaars en zwervers.

Instellingen zonder verblijf

Bij de sociale diensten die geen verblijf aanbieden vinden we ook dienstverlening voor ouderen. Voor hen waren er 2.280 instellingen voor dienstverlening, 21.000 centra voor rechtsbijstand, 71.000 organisaties voor het opvolgen en coördineren van de rechten van ouderen, 53.000 scholen voor senioren met 7,3 miljoen leerlingen, en 371.000 bezigheidscentra. 21,5 miljoen ouderen kregen een leefminimum, 265.000 kregen extra steun voor zorgverlening en 2,5 miljoen kregen steun voor noodzakelijke diensten.
Einde 2015 telde China 502.000 wezen. Daarvan werden er 92.000 opgevangen in weeshuizen, voor de anderen moest de familie zorgen. Er waren 22.000 adopties waarvan bijna 3.000 door buitenlanders.
Voor de gehandicapten zorgden 15.000 organisaties. Ze konden 429.000 gehandicapten tewerkstellen.

Financiële steun

In de steden ontvingen 17 miljoen mensen van 10 miljoen families een leefminimum. Gemiddeld ging het om 451 yuan (60 euro) per persoon per maand, en dat was bijna 10% meer dan het jaar voordien. In totaal werd hier 72 miljard yuan aan besteed. Op het platteland ging het om 49 miljoen mensen uit 28 miljoen families. Die kregen gemiddeld 255 yuan per maand, een stijging van bijna 15% op jaarbasis. De totale steun bedroeg 93 miljard yuan.
Daarnaast was er nog de woningsubsidie voor door armoede getroffen plattelandsgebieden. Daarvan profiteerden meer dan vijf miljoen mensen, maar hun aantal daalde met 2,3%. Toch steeg het totale bedrag met 10% tot 21 miljard. We spreken hier over collectieve steun van 6.000 yuan per jaar per persoon of van individuele steun van 4.500 yuan per jaar; beide bedragen stegen 12%.
Tenslotte bestaat er ook nog de traditionele steun voor de armen, die naar 638.000 personen ging.
Op het vlak van de gezondheidszorg gaf de overheid 6 miljard uit om een basis ziekteverzekering te betalen voor 66 miljoen mensen, gemiddeld 93 yuan per persoon. Daarbij kwam 24 miljard rechtstreekse tussenkomst in de medische kosten van 29 miljoen behoeftigen; ongeveer 90% voor verblijf in het hospitaal en de rest voor ambulante behandelingen.
Ongeveer 6,5 miljoen families kregen steun om tijdelijke moeilijkheden door te spartelen. Daarvan waren er 200.000 zonder hukou (bevolkingsregistratie).
Bepaalde categorieën personen hebben recht op speciale bijstand. Het gaat in totaal om bijna 9 miljoen mensen, waaronder bepaalde groepen ex-soldaten en hun familie.

Rampen en liefdadigheid

In 2015 werden 190 miljoen mensen slachtoffer van een natuurramp, voornamelijk van aardbevingen en overstromingen. Daarbij viel een duizendtal dodelijke slachtoffers en moesten 6,5 miljoen personen hervestigd worden. De oogst werd aangetast op 217.000 km² en daarvan was 10% volledig verloren (2/3 van België). Van de 2,5 miljoen beschadigde huizen werden 10% volledig vernield. De economische schade bedroeg 270 miljard (35 miljard euro) . 600.000 personen kregen rechtstreeks hulp van de overheid en er werd voor 9,5 miljard materiële steun verleend. In 2015 werden 1390 modelgemeenschappen opgezet om beter natuurrampen te kunnen weerstaan.
Einde 2015 waren er 30.000 plaatsen waar men geld kon geven voor liefdadigheid; het ging onder meer om 10.000 supermarkten. De overheid ontving rechtstreeks 4 miljard (waaronder veel materiële steun) en allerlei liefdadigheidsinstellingen 61 miljard. 18 miljoen mensen kregen steun uit liefdadigheid en bijna 10 miljoen mensen deden gemiddeld drie uur vrijwilligerswerk.
China doet ook aan liefdadigheid via loterijen. Die brachten netto 65 miljard yuan op, 3,7% minder dan het jaar voordien, en daarvan werd 29 miljard uitgegeven aan diverse sociale doeleinden.
Op het einde van 2015 waren er 361.000 dienstverlenende gemeenschapshuizen. Ze maken meer dan de helft van alle dienstverlenende instellingen uit. Daarnaast werkten nog 249.000 dienstennetwerken en 96.000 gemeenschapsorganisaties van vrijwilligers.

Basisorganisaties

dorpVerder zijn er ook nog ledenorganisaties. Het gaat om 662.000 organisaties met een sociaal doel. Daarvan werden er vorig jaar 23 opgedoekt wegens fraude en enkele duizenden werden beboet wegens onregelmatigheden. In deze categorie zit een diverse groep verenigingen gaande van dienstverlening voor de zakenwereld, over onderzoeksgroepen, onderwijsgroepen, gezondheidsorganisaties, cultuur , sport en sociale dienstverlening tot milieu, religie en plattelandsontwikkeling. Ook ongeveer 5.000 stichtingen zijn hier geklasseerd, waaronder 38 buitenlandse. 329.000 organisaties hebben een statuut van vereniging zonder winstoogmerk.
Tenslotte zijn er de echte basisorganisaties, 681.000 in aantal. De dorpsraden maken meer dan 80% daarvan uit. Die worden vrij verkozen en hangen niet af van het centraal bestuur. De rest zijn vooral stedelijke wijkraden. In 2015 werden er in 165.000 van die basisorganisaties verkiezingen gehouden waaraan 210 miljoen mensen deelnamen.
Bron: China Development Brief

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar