Guangxi door Guangdong geholpen bij armoedebestrijding, door Zhongguancun met technologie

De autonome Zhuangregio Guangxi telde in 2015 nog 6,3 miljoen armen of 10% van de bevolking. Door 73 miljard yuan investeringen en met niet-aflatende hulp vanuit Guangdong werd de armoede er in 2020 uitgeroeid. Beijings technologische zone Zhongguancun heeft in Nanning een innovatiezone uitgebouwd met hoogtechnologische ondernemingen.

Vervaardiging geborduurde producten in autonoom Miao kanton Rongshui Foto Xinhua Disclaimer

De Autonome Zhuangregio Guangxi telt 20 miljoen inwoners uit de minderheidsgroepen op een totaal van 50 miljoen. 1,63 miljoen gezinnen zijn etnisch gemengd. Het gebied is voor 40% heuvelachtig met voornamelijk karstlandschappen, waarvan Guilin het bekendst is. In 2015 zaten nog 6,35 miljoen inwoners onder de armoedegrens, namelijk een jaarlijks inkomen van 2.300 yuan. Met behulp van internationale organisaties als de Wereldbank, de Asia Development Bank en het International Fund for Agricultural Development ontwierp de overheid een grootschalig plan om de armoede te bestrijden. Men stuurde een legertje onderzoekers naar 5.000 dorpen om de toestand per gezin vast te stellen. Daarna stopte men de bekomen gegevens in een databank ter verwerking.

Door een samenwerking met de rijke buurprovincie Guangdong kon de armoede tegen 2020 worden uitgeroeid. Volgens onderdirecteur Li Jiashan van het Shenzhen Bureau voor Rurale revitalisatie investeerde men bijvoorbeeld in 2017 7,2 miljard yuan in 22 arme districten. De eerste actie was het aanleggen van wegen, want in het verleden konden de geïsoleerde dorpen hun producten elders moeilijk kwijt. Ook stuurde Shenzhen tientallen tot honderden onderwijzers, dokters en verpleegkundigen uit, naast twee Shenzhen partijkaders per arm district in Guangxi.

Vruchtbare samenwerking

Openlucht Jobbeurs in kanton Rongan Foto Xinhua Disclaimer

Voor werkverschaffing spelen ondernemingen een doorslaggevende rol. In 2018 ondertekenden ondernemingen uit Guangxi en Guangdong in totaal 1.793 samenwerkingsprojecten met een totale investering van 394 miljard yuan. Met de steun van de provincie Guangdong heeft Guangxi dat  jaar 113 ondernemingen in de regio geïntroduceerd en 69 industriële armoedebestrijdingsprojecten uitgevoerd. Hiermee haalde men 8.995 mensen uit de armoede. Voor boeren die nauwelijks rondkwamen met het kweken van mais werden coöperatieven voor veehouderij opgericht. Jongeren konden een beroepsopleiding volgen. Guangdong en Guangxi hebben ook een gemeenschappelijk programma opgezet om door de ontwikkeling van toerisme in de regio met zijn karstlandschappen de armoede te verminderen.

Een voorbeeld is de jumelage voor armoedebestrijding van Shenzhen met Hechi, dat onder alle Guangxi steden in 2019 de grootste armoedegraad had. Sinds 2016 heeft Shenzen 57 bedrijven aangespoord 10 miljard yuan te investeren in Hechi, wat 86.577 personen ten goede kwam. De twee steden hebben samen de Shenzhen-Bama Big Health Cooperation Special Pilot Zone opgericht,  waarin 43 bedrijven uit Shenzhen zich hebben gevestigd met in totaal 39 miljard aan investeringen. Sinds 2016 zijn 45 Shenzhen-scholen gekoppeld aan 45 Hechi-scholen, en 38 Shenzhen-ziekenhuizen aan 52 Hechi-ziekenhuizen.

Shenzhen heeft 80 jobbeurzen gehouden in Hechi die 350.000 banen voor de lokale bevolking boden. De twee steden hebben samengewerkt om 807 arbeidsopleidingsprogramma’s voor 31.502 personen uit te voeren. In totaal hebben 30.085 mensen banen buiten Hechi gekregen door de hulp van Shenzhen. Zowel de provincie Guangdong als Shenzhen hebben 1,4 miljard yuan toegewezen om 429 armoedebestrijdingsprojecten te lanceren in alle 11 kantons of districten in Hechi.

Armoedekaart met contactnummers Foto Beijing Review/Liane Ferreira Disclaimer

Op die manier hebben de laatste 8 arme Guangxi-kantons in 2020 de armoede overwonnen, waaronder 6 autonome kantons van etnische minderheden. Sinds 2016 investeerde men 73 miljard yuan in de armoedebestrijdingsprojecten, die zowel infrastructuur, werkgelegenheid, onderwijs als gezondheidszorg bestreken. Daarvan ging 48 miljard naar het verbeteren van de rurale wegen. Zo kunnen de dorpelingen hun landbouwproducten buiten hun woonplaats verkopen wat hen een meer stabiel en duurzaam inkomen bezorgt.

De voorbije 5 jaar heeft Guangxi ook 710.000 personen verhuisd van onherbergzame gebieden naar andere plaatsen. 692.000 verhuisde dorpelingen konden een baan vinden nabij hun nieuwe woonplaats. Kortom, de samenwerking tussen Guangdong en Guangxi was uitgebreid en intensief. Nu wordt vooral aandacht besteed aan het probleem dat sommigen kunnen hervallen in de armoede. De Dienst ter bestrijding van de Armoede veranderde zijn naam in Dienst Ter Herleving van de landbouwgebieden. Ook wil Guangxi de opgedane ervaringen delen met de buurlanden Laos en Thailand.

Technologie

Opdat Guangxi niet technologisch zou achterblijven, hebben het Beijing Zhongguancun Technology Park en Nanning in 2018 een innovatiezone geopend van 12 ha, waarvan 80.000 m² bebouwde oppervlakte. De bedoeling was ook een innovatiehub op te zetten in het kader van de nieuwe zijderoutes, vooral met het oog op de ASEAN-landen. De samenwerking kan de ondernemingen uit Zhongguancun helpen om de vleugels uit te slaan naar de landen in Zuidoost-Azië. Te Nanning werd dit jaar voor de 20ste maal de China-ASEAN expo gehouden en dit met 2.000 deelnemende bedrijven.

In het Zhongguancun innovatiepark zouden al 490 bedrijven samenzitten. Men vormde aanvankelijk vier industriële microclusters, namelijk op het gebied van slimme productie, de nieuwe generatie, informatietechnologie, gezondheidszorg en levenswetenschappen en ook op het vlak van wetenschap en technologiediensten. In de toekomst worden nog gepland: het bouwen van een regionaal innovatiecentrum van ASEAN, het opzetten van regionaal gecoördineerde innovatieplatforms en de ontwikkeling van de China-ASEAN Technology City. 

JJR bestuurt velden en serres op afstand Eigen foto

Bij de aanwezige bedrijven behoren bijvoorbeeld Mifpay dat AI en big data in mobiele apps gebruikt die door een foto tickets vervangen in de metro van Nanning. Ook een paar bedrijven voor landbouwdrones zijn present en ‘Ones to watch’ is gespecialiseerd in elektronische identiteitskaarten. Het meest verbazend vonden we de uitleg van JJR dat met AI fruit en groenten kweekt op afstand. Een bananenplantage van 400 ha kan zo van op afstand bestuurd worden door slimme irrigatie en temperatuursystemen die gecontroleerd worden via de smartphone en cloud computing. Daarvoor worden camera’s en sensoren gebruikt.

Zo heeft de operator quasi van alle groenten en fruit vanop zijn scherm zicht op de temperatuur, vochtigheid, zuurtegraad, stikstof en andere parameters in realtime zodat men tijdig kan bijstellen. De operator in Nanning kan met een klik overschakelen van een druivenveld in Yunnan naar een bananenplantage in Guizhou of een groenteserre rond Beijing. China verwacht immers dat almaar minder boeren zullen beschikbaar zijn zodat de evolutie naar hightechlandbouw onvermijdelijk lijkt.  

De openbare sector blijft echter niet achter bij de technologische ontwikkeling. 7.000 bussen rijden op elektriciteit, maar Nanning is van plan deze vloot te vervangen door bussen op waterstof. Daartoe heeft het met het Canadese Loop Energy een driejarig contract afgesloten. Dit bedrijf is gespecialiseerd in brandstofceloplossingen voor halfzwaar en zwaar transport op lange afstand,

Kortom, Guangxi is intern klaar om over te schakelen van armoedebestrijding naar de herleving van de landelijke gebieden. Het zal niet aarzelen om daarvoor in eerste instantie slimme oplossingen aan te wenden. Nu gebeurt dit enkel intern, maar later zal men deze ook aanbieden aan ASEAN-landen en aan de staten langs de nieuwe Zijderoutes.

Diverse bronnen, eigen bezoek

Print Friendly, PDF & Email