Tag: armoedebestrijding

Toerisme als armoedebestrijding in China

Pas eind vorig jaar verklaarde China dat het alle armoede uit het land verbannen had. Wie dat laat lijkt moet eens op de kaart kijken hoe groot het land is en hoe weinig bebouwbare grond er voor zoveel mensen beschikbaar is. Dit artikel introduceert een concreet voorbeeld van armoedebestrijding Chinese stijl.

Hoe kon China de armoede uitroeien?

Een Chinees professor legt uit welke strategie China volgde bij de succesvolle armoedebestrijding die eind 2020 de extreme armoede volledig elimineerde. Naast sociale steun aan mensen in problemen blijkt activering een sleutelfactor.

Bestrijding armoede en vernieuwing platteland

De burelen voor armoedebestrijding gaan op in een nieuwe Nationaal Administratie voor Plattelandsvernieuwing. Dat staat in regeringsdocument nr.1, het document waarin traditioneel bij het begin van het jaar de landbouw- en plattelandsstrategie uiteen gezet wordt.

Na uitroeien absolute armoede nu relatieve armoede aanpakken

De laatste arme Chinese arrondissementen zijn uit de absolute armoede getild. Daarmee is de doelstelling van 2012 verwezenlijkt. Het komt er nu op aan te beletten dat sommigen terugvallen. Een grote groep Chinezen is intussen niet arm maar heeft toch een laag inkomen. Ook zij moeten ‘gemiddeld welvarend’ kunnen worden.

Tibet ontkent gedwongen verhuisprogramma

Voorzitter Qizhala van het regionale Tibetaans bestuur heeft ontkend dat Tibetanen gedwongen worden te verhuizen om zo via een opleiding aan werk te geraken. Volgens hem is het aanleren van nieuwe vaardigheden om elders werk te vinden volledig gebaseerd op vrijwilligheid