Tag: armoedebestrijding

Qingjian: Kunstmatige intelligentie als armoedebestrijding

China is het meest succesvolle niet-westerse land inzake armoedebestrijding. De basis voor dit succes is dat Chinese armoedebestrijding niet gebaseerd op het verstrekken van voedsel of andere hulp die voor de korte term de nijpendste problemen oplost, maar op het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen, inclusief mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Toerisme als armoedebestrijding in China

Pas eind vorig jaar verklaarde China dat het alle armoede uit het land verbannen had. Wie dat laat lijkt moet eens op de kaart kijken hoe groot het land is en hoe weinig bebouwbare grond er voor zoveel mensen beschikbaar is. Dit artikel introduceert een concreet voorbeeld van armoedebestrijding Chinese stijl.

Hoe kon China de armoede uitroeien?

Een Chinees professor legt uit welke strategie China volgde bij de succesvolle armoedebestrijding die eind 2020 de extreme armoede volledig elimineerde. Naast sociale steun aan mensen in problemen blijkt activering een sleutelfactor.

Bestrijding armoede en vernieuwing platteland

De burelen voor armoedebestrijding gaan op in een nieuwe Nationaal Administratie voor Plattelandsvernieuwing. Dat staat in regeringsdocument nr.1, het document waarin traditioneel bij het begin van het jaar de landbouw- en plattelandsstrategie uiteen gezet wordt.