Herstelbeleid voor noordoostelijke regio, volgende ronde

China wil een herstelbeleid voor de noordoostelijke regio, de zogenaamde Chinese Rust Belt. Economische en ander hervormingen staan op de agenda.

noordoostelijke regioStaatsbedrijven worden geherstructureerd, de particuliere sector heeft nood aan meer ondersteuning en de samenwerking met andere regio’s moet de provincies Liaoning, Jilin en Heilongjiang weer tot bloei brengen. Gisteren hebben het Centraal Comité van de CPC en de Staatsraad, het kabinet, daar gezamenlijk toe besloten.

De noordoostelijke regio ontroesten

In het noordoosten van China kwamen ooit de eerste moderne fabrieken te staan van het socialistische China dat Mao in 1949 heeft uitgeroepen. Staal, automobiel, scheepsbouw, vliegtuigbouw en olieraffinaderijen werden in de loop der jaren sterke sectoren in Liaoning, Jilin en Heilongjiang. De drie provincies tekenen echter nu de laagste groei van hun bbp op in China. De algemene groeivertraging treft dit gebied extra hard.
Het zijn vooral de staatsbedrijven die er naar verluidt vitaliteit missen. De regering wil de machinebouw in de regio moderniseren en steun geven aan geavanceerde productiesectoren en aan bedrijven in de dienstensector en de landbouw die met moderne methodes werken. Het doel is dat tegen 2020 bedrijfstakken die het slecht doen en streken waar de grondstoffen minder worden erin slagen om de groei uit andere activiteiten te halen. Geavanceerde machines en technologische uitrusting is wat het noordoosten nodig heeft.

Geen gemakkelijke opdracht

stats NODe lokale overheid krijgt de opdracht om het beleid van de staatsbedrijven te verbeteren en deze bedrijven concurrerend en prestatiegericht te maken. Zij horen het voortouw te nemen en hun efficiency opvoeren door middel van technologische vooruitgang, herstructurering en beter management. De industrie moet in traditionele sectoren geavanceerde producten maken en hightech methodes aannemen. De opstellers van het document van de CPC en de Staatsraad noemen scheepsbouw, vliegtuigbouw, mijnbouw en petrochemie als bestaande industrieën die modernisering behoeven en verder elektriciteit en techniek. Hun producten zullen niet alleen binnenlands worden verhandeld, maar China zal een speciale inspanning leveren om de noordoostelijke regio ook in te zetten bij de export. De regio moet zich verder richten op financiën, eigentijdse logistiek en toerisme.
Dat alles zal niet vanzelf gaan, in sommige kringen heerst er enige scepsis, om niet te zeggen pessimisme. Het actieplan dat deze week is goedgekeurd doet immers denken aan een gelijkaardige strategie voor de herleving van de regio door ondersteunende maatregelen, die de centrale regering in 2003 ook al heeft opgesteld, toen onder de wervende kop ‘belangrijk beleid voor de nieuwe eeuw’. Er zijn plaatselijke ambtenaren die het verwijt krijgen van nalatigheid en plichtsverzuim. Toch zal het van het werk van alle ambtenaren, de minder en de meer creatieve en actieve, afhangen of de strategie voor revitalisering dit keer slaagt. De CPC is van plan daarom de ambtenaren te beoordelen, te stimuleren en ze ideologisch en technisch te laten scholen.

Innovatie voor het volk

noordoostelijke regio

Regering mikt op ondernemerschap en innovatie


De regering zet met het 13e Vijfjarenplan in op ondernemerschap en innovatie. Dat moet het noordoosten ten volle benutten. De stuwkracht voor de hernieuwde regionale ontwikkeling kan voor een groot deel komen van de wetenschappelijke en onderwijskundige instellingen die het talent voor technologische vernieuwing opsporen en begeleiden. Lokale regeringen moeten ook een open en eerlijke omgeving voor de handel creëren, gemakkelijker vergunningen voor zakelijke en industriële activiteiten toekennen en zorgen voor een betere dienstverlening. Particuliere ondernemingen, vooral kleine en middelgrote bedrijven, zullen vlotter aan financiering kunnen komen. Noordoost-Azië, de Nieuwe zijderoute over land en de regio Beijing-Tianjin-Hebei zullen de bevoorrechte partners worden om mee samen te werken voor de revitalisering van wat vroeger het zwaartepunt van de Chinese industrie was, maar wat tegenwoordig de Chinese Rust Belt heet.
De CPC en de regering willen dat de noordoostelijke regio van Liaoning, Jilin en Heilongjiang synoniem worden voor nieuwe grondstoffen, producten en methodes. ‘Het uitgangspunt en het einddoel is meer zekerheid en een beter leven voor de mensen’, volgens het document van het Centraal Comité en de Staatsraad. Partij en regering willen dat er tastbare resultaten komen en dat iedereen daar in deelt. Vandaar dat de tekst ook de volgende doelstellingen vastlegt: de versteviging van het vangnet van de sociale zekerheid, het scheppen van banen, de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en van de leefbaarheid van het milieu.
Xinhua, People’s Daily, China Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *