Tag: regio

Economische zone langs de Jangtse ook ecologisch

Sinds premier Li Keqiang meer dan 3 jaar geleden opriep tot het uitbouwen van een economische gordel langs de Jangtse-rivier werd veel vooruitgang gemaakt. Duizenden vervuilende fabrieken gingen dicht en het vissen werd verboden in natuurgebieden. In de toekomst wil de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie dat bij de economische ontwikkeling niet enkel hightech en innovatie wordt benadrukt maar vooral dat dit gebeurt met respect voor het milieu.

Nieuw plan voor regio Jangtserivierdelta omvat ook Anhui

De Chinese planinstantie heeft een bijgesteld plan voor de regio van de Jangtserivierdelta opgesteld dat loopt tot 2030. Opmerkelijk is dat naar een cluster van 26 steden wordt gestreefd waarbij nu ook steden behoren uit de provincie Anhui. In het ontwikkelde oostelijke kustgebied wedijveren nu 3 grote regio’s. Het eerste cluster was de regio langs de Parelrivierdelta (PRD) in de jaren tachtig. Tijdens de jaren negentig moest Pudong het drakenhoofd worden van de regio langs…

Taken afgebakend tussen Beijing, Hebei en Tianjin

De komende 15 jaren wil de geïntegreerde groei tussen Beijing, Tianjin en Hebei de hoofdstad ontdoen van alle niet essentiële taken. Daarbij werden de hoofdfuncties van de 3 gebieden zopas afgebakend. Voorts voorziet het integratieplan tegen 2030 zowel doeleinden op korte, middellange als op lange termijn.  De integratie van Beijing, Tianjin en Hebei is een suggestie van Xi Jinping en werd vorig jaar al vermeld in het jaarlijks rapport van de regering. Het gebied is…

Twee Nederlandstalige boeken over China

e bespreken hierbij de twee Nederlandstalige boeken “De ambities van China” door de Amerikaanse journalist Evan Osnos en ook het Houtekiet-relaas over de Vlasroute uit 2013 geheten: “De grote Sprong zijwaarts”. Het eerste boek is China bekeken door een Amerikaanse bril. Het tweede boek -een reisverslag over Westelijk China- doet echter ernstige pogingen om de gemeenplaatsen en propaganda te overstijgen.

Regionale verschillen in de gezondheidszorg

The Economist maakte een gezondheidsindex op per Chinese provincie. Uit deze index blijkt dat Beijing, Shanghai en de provincie Zhejiang er het best voorstaan wat hun profiel betreffende de gezondheidszorg betreft. Merkwaardig is dat deze rijke gebieden op de voet gevolgd worden door twee armere provincies Qinghai en Gansu. Een analyse. China telt nu al meer personen die in de steden leven dan op het platteland. Dit heeft niet enkel invloed op het dieet dat…