Tag: regio

Xi Jinping inspecteerde Chongqing

President Xi Jinping heeft van maandag tot woensdag een inspectiebezoek gemaakt aan Chongqing dat beschouwd wordt als de voortrekker van westelijk China. De klemtoon van zijn bezoek lag op een hoogwaardige technologische ontwikkeling na te streven, een gecoördineerd milieubeleid en een grotere openstelling onder meer via de logistiek.  .

De samenwerking in de Jangtserivierdelta voor gemeenschappelijke welvaart

De samenwerking tussen de vier gebieden in de delta van de Jangtserivier beoogt de gemeenschappelijke welvaart in de hand te werken. Daartoe wordt de samenwerking in de industriële keten versterkt en geïntegreerde ontwikkeling van hoge kwaliteit bevorderd. De gemeenschappelijke welvaart vereist ook dat de kloof tussen regio’s en tussen stedelijke en landelijke gebieden wordt verkleind.

Stroom uit het noordwesten bevoorraadt oostelijke gebieden

In het noordwesten van China wordt een technisch hoogstaand netwerk voor elektriciteitsproductie en -transmissie aangelegd. Zowat de helft van de 500 GW geïnstalleerde stroomcapaciteit komt van zonne-en windenergie en deze goedkope, schone stroom wordt goeddeels via UHV-lijnen gestuurd naar de oostelijke kustgebieden

Coördinatie van Jing-Jin-Ji regio op kruissnelheid

De strategie uit 2014 om Beijing-Tianjin-Hebei beter te coördineren, is op kruissnelheid gekomen met een reeks concrete maatregelen. Een plan wil de industrie in de 3 gebieden coördineren, er is een actieplan voor de Beijing-Tianjin-Hebei vrijhandelszone, de 3 gaan samenwerken qua innovatie en ook havens en douane werken aan één systeem

Megacluster Jing-jin-ji wordt een groeidriver

De gecoördineerde ontwikkeling van Beijing (jing), Tianjin (Jin) en Hebei (Ji) die 9 jaar geleden gelanceerd werd om er een megacluster van te maken is succesvol want het brp van het gebied bereikte vorig jaar 10 biljoen yuan of 1,8 maal het cijfer uit 2013. Het cluster is overigens niet enkel op economisch vlak vruchtbaar.

Chengdu-Chongqing economische cirkel verder uitgebouwd

Enkel in 2022 hebben Chengdu en Chongqing 188 miljard yuan gespendeerd aan 160 grote projecten die hun economische cirkel verder uitbouwen. Op infrastructuur ligt een grote klemtoon met transport en energie, maar ook het maakwerk en de leveranciersketens worden op elkaar afgestemd. Beide plannen tevens een wetenschapsstad