Historiek hervormingen sinds 1978

Terwijl de partijleiders in vergadering de richting van de hervormingen voor de komende 10 jaar uitstippelen, kijken we even terug hoe deze ontstonden en hoe China evolueerde van een ontwikkelingsland naar een land dat klaar staat om de VS als grootste economie naar de kroon te steken.
18-12 tot 22-12-1978
De hervormingspolitiek begon eveneens op een derde plenum van het elfde Centraal comité waar beslist werd om voortaan minder de klemtoon te leggen op de klassenstrijd, maar wel op de opbouw van de economie.
 24-11-1978

xiaogang218 boeren in het arme dorp Xiaogang (Anhui) tekenen een geheim document om de gronden van de volkscommune onder te verdelen in gezinspercelen. De geplande oogst dragen ze over aan het bestuur, maar het supplement mogen ze houden.

1-1-1979
De VS en China knopen diplomatieke betrekkingen aan en Deng brengt een achtdaagse trip aan de VS. Coca Cola die China verlaten had in 1949, doet zijn herintrede in China.
1-05-1980
De speciale zone te Shenzhen wordt ingehuldigd en deze verschaft voorkeurstarieven aan investeerders. Ondertussen evolueerde Shenzhen van vissersdorp tot vierde grootste stad qua Brp.
20-10-1984
Het twaalfde Centraal comité beslist om de succesvolle hervormingen op het platteland, ook aan te vatten in de steden. De bestaande opvatting dat een geplande economie in directe tegenstelling staat tot de wareneconomie wordt verlaten. Het plenum stelt dat de socialistische geplande economie een geplande wareneconomie is op basis van publieke eigendom.
1984

Dat jaar ontstaan de moderne Chinese vennootschappen als Legend/Lenovo en vastgoedontwikkelaar Vanke. In Shanghai schrijft de audiovisuele firma Feile voor het eerst aandelen voor het publiek uit sinds 1949 (foto onder)feileaudiovisual

 1-12-1987
Te Shenzhen worden voor het eerst worden grondrechten per openbaar opbod verkocht: 34 firma’s deden een bod en de winnaar telt 5,25 miljoen yuan neer.
1988
Prijshervormingen leidden tot inflatie en de prijzen zelf tot paniek opkopen in de steden. Er was toen een dubbel prijssysteem: sommige goederenprijzen werden gecontroleerd en andere waren vrij. Het plan om alle prijzen vrij te maken wordt uitgesmeerd over een langere termijn.
26-9- tot 30-9-1988
De hervormingen van de prijzen en de salarissen staat op het programma op het ogenblik van een turbulente economische situatie tussen twee economische systemen. Beslist wordt om de economische structuur te rectificeren en de investeringen te beperken om de inflatie te controleren.
26-11-1990
Te Shanghai opent de eerste beurs sinds 1949 en vijf dagen later volgt de beurs te Shenzhen. Vorig jaar was Shanghai de zevende beurs ter wereld qua marktkapitalisatie en stond Shenzhen op de 16-de plaats.
11-11- tot 14-11-1993

dengzuid

Deng reist naar Shenzhen waar hij zijn ideologisch testament aflevert

Het 14de Centraal comité kondigt het doel van de socialistische markteconomie aan. Onder een dergelijk systeem speelt de markt een fundamentele rol bij het toewijzen van de middelen binnen het kader van macrocontrole door de staat. De vergadering riep de staatsondernemingen op zich te hervormen tot vennootschappen met duidelijke eigendomsrechten

15-12-1993
De regering beslist over een belastingstelsel met een nieuwe verdeling van de inkomsten tussen staat en lokale besturen dat echter in het voordeel uitvalt van het nationaal niveau.
1-1994
China maakte zijn dubbele wisselkoers eenvormig, wat de facto een devaluatie van de renminbi betekende met 33 % tegenover de dollar.
18-7-1994
Een nieuwe stedelijke huisvestingspolitiek wordt afgekondigd die neerkomt op het commercialiseren van de stedelijke woningen.
1997
Dit jaar ontstonden de eerste Internet start-ups en Legend/Lenovo overvleugelde IBM als de topverkoper van computers in China.
12-10 tot 14-10-1998
Het 15-de Centraal comité beslist tot het uitbouwen van een nieuw socialistisch platteland dat tegen 2010 moet zijn verwezenlijkt. Door de snelle industrialisering en verstedelijking dreigde de kloof tussen stad en landbouw te vergroten en daartegen wordt een strategie met doelstellingen geplaatst die de landbouw moeten moderniseren.
22-3-1999
De regering vaardigt 10 maatregelen uit voor de ontwikkeling van westelijk China. Van 1999 tot 2009 heeft de regering 3500 miljard yuan steun toegekend voor de ontwikkeling van deze regio en dit resulteerde in 9,54 miljoen personen die uit de armoede werden gehaald.

11-12-2001WTOtoetr

Na 15 jaar onderhandelen trad China toe tot de World Trade Organization. Vorig jaar bedroeg het Chinese handelsvolume 3.860 miljard $ en China zou tegen het jaareinde de VS vervangen als grootste handelsnatie.
11-10 tot 14-10-2003
Het 16-de Centraal comité beslist tot de wetenschappelijke visie op ontwikkeling met vijf evenwichten: evenwicht tussen stedelijke en rurale ontwikkeling; tussen de regio’s onderling; economische en sociale ontwikkeling; mens en natuur (ecologische) en de balans tussen binnenlandse ontwikkeling en de opening naar buiten.
14-3-2004

grondwetDe bescherming van privé-eigendom en van de mensenrechten wordt in de grondwet opgenomen.

19-12-2005
De landbouwtaks wordt afgeschaft en dit komt 800 miljoen personen ten goede.
9-10 tot 12-10-2008
Het 17-de Centraal comité tekent een nieuwe verdere blauwdruk uit voor landbouwhervormingen tegen 2020.
9-11-2008
Tegenover de globale financiële crisis beslist China tot een stimuleringspakket van 4000 miljard yuan waaronder infrastructuur, sociale woningen, medische diensten en sociaal welzijn. Toch zouden 20 miljoen migranten zonder werk komen te vallen.
2010
China stak Japan voorbij al ’s werelds tweede economie
GDPlanden
Bron: China Daily
Lees ook voor meer gedetailleerde analyse: onder de rubriek “Presentaties

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *