Hongkong maakt al plannen voor west-PRD na de brug

Eind volgend jaar wordt normaal de brug van Hongkong over de Parelrivier naar Zhuhai beëindigd. De denktank van het bedrijfsleven in Hongkong heeft zopas een studie gepubliceerd over hoe Hongkong best inspeelt op deze ontsluiting van de westelijke oever en de mogelijkheden die dit in de Parelrivierdelta (PRD) biedt zowel voor professionele en logistieke diensten, maar ook industriële verhuizing en toerisme.

westprd

Positie brug over de Parelrivierdelta

De 41,6 km lange brug loopt vanaf de luchthaven te Hongkong tot een ander kunstmatig eiland op de grens tussen Macao en Zhuhai. Door de brug wordt de afstand verminderd tot 45 minuten. Daardoor worden niet enkel Zhongshan en Jiangmen beter bereikbaar, maar ook naar het verder afgelegen Yangjiang kom je dan binnen de drie uur. Ramingen schatten dat bij de aanvang dagelijks een goede 10.000 wagens de brug zullen gebruiken en dit aantal zou stijgen tot een goede 40.000 in 2035. Hoewel de wegentol nog niet vast staat, zou die rond de 200 yuan schommelen.
Al vanaf het begin van de open deurpolitiek zocht de PRD contact met aanvoerketens uit Hongkong die de snelle ontwikkeling van Shenzhen en Dongguan op gang hebben gebracht. Samen met Guangzhou vertegenwoordigen de 3 steden al de helft van het brp in Guangdong. Het aandeel van de steden Zhongshan, Jiangmen en Yanjiang in de westelijke oever bereikt echter geen 9%, hoewel ze de laatste jaren wel snellere groeicijfers neerzetten. De nieuwe brug zal zowel het verkeer van personen, goederen, grondstoffen en productiediensten in de hand werken en zo nieuwe productienetwerken stimuleren. De impact op de logistiek zal onmiddellijk zijn. De studie van de Hong Kong Trade Development Council (HKTDC ) behandelt eerst de weerslag op het toerisme.

Toerisme

In 2013 maakten de Hongkong bewoners 43 miljoen trips naar het vasteland waarvan 93% naar Guangdong. De helft daarvan gaan naar Shenzhen, hoewel dit aandeel de laatste jaren daalt ten voordele van andere steden. Korte trips van 2 tot 3 dagen naar het westelijk deel van de PRD waren altijd populair onder de toeristen uit Hongkong. Sinds de aanleg van de SST-lijn tussen Shenzhen en Xiamen zitten ook trein pakketreizen naar Xiamen, Chaozhou en Shantou in de lift. De toeristen die bijvoorbeeld de versterkte woningen in Kaiping en Jiangmen bezoeken gebruiken momenteel de draagvleugelboot. Verwacht wordt dat de tol voor het gebruik van de brug goedkoper zal uitvallen dan het gebruik van de veerboten nu.

oceankingdom

Ocean Kingdom in Hengqin

Ook nieuwe toeristische routes zullen aangelegd worden: Yangjiang heeft een kust met veel potentieel. Nog maar een derde van de kust op het Hailing eiland wordt uitgebaat. Het lokaal bestuur probeert de toeristische voorzieningen te verbeteren en te diversifiëren. De eerste fase van toeristische ontwikkeling van de speciale Hengqin zone zag al 6 miljoen bezoekers aan het Ocean Kingdom; nu worden op de bergflanken toeristische voorzieningen gebouwd en de tweede fase met 5000 bedden moet tegen het jaareinde klaar zijn. Nog dit semester wordt met een park begonnen nabij het Ocean Kingdom . HKTDC vraagt de aanleg van voldoende parkeergelegenheid, medische voorzieningen en betere hotels. Of de luchthaven in Zhuhai meer reizigers kan aantrekken die een binnenlandse vlucht willen nemen, zal afhangen van de prijzen en ook de aanvoerwegen naar de brug

Industrie

67% van de Hongkong bedrijven op het vasteland vestigden zich in de Parelrivierdelta (PRD). Een kwart van de bevraagde bedrijven deden zaken in Guangdong buiten de PRD. Bij de bedrijven die gedurende de komende drie jaar een vasteland vestiging plannen is de PRD nog altijd goed voor de meeste antwoorden. Gezien het grondgebruik op de oostelijke oever almaar schaarser wordt, kijken ze uit naar andere oorden. Volgens een bevraging door de Chinese Manufactures Association of Hongkong is een derde van deze bedrijven van plan te verhuizen en bijna de helft onder hen naar meer veraf gelegen gebieden in Guangdong. Hun vraag is of daar voldoende ondersteunende diensten voor de productie beschikbaar zijn.

yangjianipbinn

In de bedrijven uit de Yangjiang zones

Volgens HKTDC heeft Yangjiang al vier “ Industrial Relocation Parks” opgezet van provinciaal niveau en twee van stedelijk niveau die al 440 ondernemingen aantrokken. In de 3 dito aangelegde zones in Jiangmen zijn er al 95 ondernemingen waarvan de groei 50 % bedraagt. Hoewel er duidelijk meer gronden ter beschikking zijn op de westeroever, hechten de lokale besturen en de zones een groot belang aan milieubescherming. Jiangmen weigerde met dit motief al 200 projecten. Wat het personeel betreft, blijkt in Yanjiang dat de meerderheid van de nieuw aangeworven personen van lokale oorsprong zijn en dat een gedeelte van de 600.000 personen die elders werken, zullen terugkeren.

Logistiek

Veel logistieke bedrijven in de westelijke PRD zijn klein van omvang en tegelijkertijd beginnen lokale bedrijven het voordeel te zien van hun logistiek toe te vertrouwen aan een derde partij. Jiangmen telt bijvoorbeeld 3000 logistieke providers, waarvan er maar een 25-tal zijn met een jaarlijkse omzet van rond 10 miljoen yuan. Echt grote bedrijven gebruiken logistieke diensten uit Hongkong. Ook in Zhongshan gebruiken almaar meer grotere bedrijven logistiek van derde partijen. In Yangjiang is de logistiek niet echt ontwikkeld, zij het dat die sterk groeit.
De maakwerk sector besteedt ook de logistiek uit om zich te concentreren op de kerntaken. De zeeproducten worden in koelwagens naar Shenzhen gebracht want er zijn onvoldoende koelhuizen in Yangjiang. De brug zal ook de vrachtexport uit de westelijke PRD voor het buitenland via de luchthaven in Hongkong in de hand werken. Omdat Hongkongs opslagruimte vrij beperkt is, duiken al opslagplaatsen op in de westelijke PRD omdat de kosten er minder bedragen dan in Hongkong. Met de brug wordt de integratie en aansluiting van de 2 soorten opslag een feit.

zhuhaiparken

Ligging Zhuhai zones

Ondertussen wedijveren Zhuhai, Jangmen en Zhongshan onderling om  tot de logistieke hub bij uitstek uit te groeien. Vooral Zhuhai speelt daarbij de troeven uit die Hongwan heeft als diepzee containerhaven waarnaast een logistieke zone gepland wordt. Aan de faciliteiten voor douane en inspectie wordt nog gewerkt. De lokale vrijhandelszone evolueerde ondertussen meer naar de tertiaire sector met onder meer de nadruk op grensoverschrijdende e-commerce. Voorts is er nog een zone gepland voor verse landbouwproducten en vis die er verwerkt en verpakt zullen worden en later via koelwagens uitgevoerd. Dit semester wordt bij Global Logistic Properties de eerste fase operationeel van de 80.000 m2 opslagruimte in Zhuhais vrijhandelszone. Jiangmen werkt intussen aan de uitbouw van 4 logistieke bases voor exportgoederen uit de westelijke PRD. Het lokaal bestuur subsidieert geavanceerde logistieke diensten en plant een openbaar geïnformatiseerd systeem dat de ondernemingen helpt bij het uitbrengen van hun vraag een aanbod.

Andere

De ondernemingen in Guangdong willen hun merken bekender maken, het ontwerp beter, de controle strenger en voorts het  O&O en de productontwikkeling upgraden. 70% van hen kijkt uit naar ofwel hulp uit Hongkong of uit het buitenland hiervoor. Ook ondernemingen in Zhongshan, Jiangmen, Yangjian e.a. willen beroep doen op de productiediensten uit Hongkong. Omdat ook vele lokale bedrijven zich gaan bewegen op de internationale markt is de expertise die Hongkong op dit vlak heeft welkom.
De ontwikkeling van de westelijke oever zal ook de nood aan verschillende vormen van opleiding doen toenemen. Consultancy ’s uit Hongkong zullen eveneens gevraagd worden bijvoorbeeld in de automatisering van het productieproces. Kortom door de betere verbinding zullen ook de professionele diensten uit Hongkong meer in trek zijn.

greenville

Cité Greenville

115.000 senioren uit Hongkong leven op het vasteland, waarvan 63% in Guangdong. Het zijn echter niet enkel gepensioneerden die er zich terugtrekken want 9,8% hebben er een woning die ze ofwel in eigendom hebben of huren. In Zhongshans cité La Cité Greenville komen van de 14.000 eigenaars 35% uit Hongkong. Verwacht wordt dat de nieuwe brug dit proces zal versnellen want de vastgoedprijzen zijn niet duur. Deze bewoners hebben dan op hun beurt weer aangepaste winkels, catering en ontspanningsdiensten nodig enz. Kortom de HKTDC kijkt hoopvol uit naar de verdere kruisbestuiving tussen Hongkong en het vasteland die de brug over de Parelrivier te weeg zal brengen op de verschillende vlakken.
HKTDC ResearchPearl River Delta West: New Bridge signals new Opportunities
Lees ook ons dossier over Hongkong en de Parelrivierdelta uit 2009

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *