In 2022 groeide economie met 3% tot 120 biljoen ¥

Vorig jaar groeide de Chinese economie met 3% tot 120 biljoen yuan. Dit is minder dan het 5,5% doel, maar nog altijd meer dan de groei in de VS, Japan en Duitsland. Voor dit jaar wordt niettegenstaande de flauwe wereldconjunctuur. een snel herstel verwacht

Rizhao container terminal Fofo Global Times Xinhua Disclaimer

Vorig jaar had China zich als doel gesteld om een groei van 5,5% te bereiken. Onder meer door lockdowns en de zwakke wereldeconomie werd 3% groei bereikt met een bnp dat 120 biljoen yuan bereikte.  Daarmee scoort het beter dan de VS en Japan waarvan het IMF voorspelt dat ze groeiden met min dan 2% en ook dan Duitsland dat een bnp groei verwacht met 1,9%. Het IMF voorspelt overigens dat de ontwikkelde landen vorig jaar met 2,4% zouden vooruit gaan. Het verschil toont aan dat China zijn rol als locomotief en stabilisator blijft spelen in de wereldeconomie. Over de laatste 3 jaar beschouwd, nam het Chinese bnp niettegenstaande Covid toch toe met 4,57 %. Wat het bnp per hoofd betreft, blijft China twee jaar naeen boven de $12.000 grens of dichtbij de grens van de landen met hoog inkomen volgens de Wereldbank definities .

Nog volgens de officiële statistieken steeg de industriële toegevoegde waarde met 3,6% en de vaste investeringen met 5,1%. De kleinhandel ging er met 0,2% op achteruit maar blijft voor het tweede jaar boven de 40 biljoen yuan. Investeringen in onroerend goed daalden in 2022 met 10 procent als onderdeel van een vastgoedcrisis die de huizenverkopen 24 procent per vloeroppervlak en 27 procent per dollarwaarde deed dalen

Buitenlandse investeringen

De buitenlandse investeringen in China stegen in ’22 voor het derde jaar op rij, namelijk met 8% tot $189 miljard, aldus het Ministerie van Handel. In het maakwerk gingen deze investeringen vooruit met eventjes 46%; de hightech nam toe met 28% op; de projecten van meer dan $100 miljoen met 15%. De drie grootste investeerders zijn Zuid-Korea met 64%, Duitsland met 52% en het Verenigd Koninkrijk met met 40%. Vicepremier Liu He beloofde in Davos deze week dat de deur van China enkel nog verder zal worden open gezet.

V-vormig herstel?

China hoopt dat 5 tot 5,5% groei dit jaar wel mogelijk is. ANZ Research strateeg Xing Zhaopeng verwacht een V-vormig herstel. UBS hoofdeconomist Tao Wang voorspelt een heropleving dit jaar tot 4,9% en dit geleid door het verbruik en geholpen door een stabilisering in het vastgoed.
Niettemin zal de economie voor zware uitdagingen staan vooral in de uitvoer door de mindere wereldwijde vraag. Bijgevolg moet China meer de nadruk leggen op het binnenlands verbruik en op investeringen, zo menen analisten. Gehoopt wordt dat de kleinhandel toeneemt met 10% of 3,8 triljoen yuan en de investeringen in infrastructuur en in het maakwerk met 8 tot 10%. Hoofdeconomist Lian Ping van Zhixin Investment Research Institute die een groei boven 5,5 % voorspelt, verwacht een stabilisering van de vastgoedsector na het tweede kwartaal . De Wereldbank houdt het dit jaar bij een vermindering van de wereldgroei tot 1,7% en in de VS zou het bnp maar met 0,5% toenemen.

Global Times, FT

Print Friendly, PDF & Email