Internationale Vrouwendag en het tweede kind in China

De Nationale Chinese Federatie van Vrouwen heeft de Internationale Vrouwendag gevierd met een grote receptie in het Chinese parlement. In haar tijdschrift ‘Women in China’ staat een artikel naar aanleiding van de nieuwe ‘twee-kinderen-politiek’. Natuurlijk waren de vrouwen gelukkig toen de ‘één-kind-politiek’ opgegeven werd in 2016. Maar voor veel vrouwen blijft een tweede kind een moeilijk te verwezenlijken droom.

Vrouwendag

Shen Yueyue, voorzitster Vrouwenfederatie, ondervoorzitster parlement


Een groot probleem is het conflict tussen werk en het opvoeden van kinderen. De overheid moet in dit domein ondersteunende maatregelen nemen. ‘Women of China‘ gaat hier niet dieper op in. Maar andere Chinese media vermelden een soort kindergeld.
Verder is er de discriminatie op het werk tegen vrouwen met kinderen. Bijna de helft van de werkgevers houdt rekening met de familiale status vooraleer een vrouw aan te werven. Bijna 55% van de vrouwelijke kandidaten voor een baan krijgen vragen over hun plannen voor een gezin. Sommige bedrijven nemen geen vrouwen aan die binnen minder dan twee jaar willen trouwen.
Meer dan twee derden van de vrouwen vinden dat een kind hebben hun kansen op carrière ondermijnd heeft. Bijna evenveel ervaart dat na de geboorte van een kind hun loon lager geworden is. Een kleine helft denkt dat ze door het krijgen van een kind in slechtere werkomstandigheden terecht gekomen zijn. Tijdens het zwangerschapsverlof ontvangt 44% minder dan de helft van hun normale loon. Ongeveer 12,5% geven na de bevalling hun werk volledig op. Of ze worden ontslagen wanneer hun baas ontdekt dat ze een kind willen. Vrouwen met goede carrièrevooruitzichten stellen het krijgen van een kind vele jaren uit. Ze denken zelfs niet aan twee kinderen.
Sommige bedrijven zetten vrouwelijke werknemers onder druk om niet te trouwen of zo lang mogelijk geen kinderen te krijgen. Ze stellen winsthonger boven de wet. Andere bedrijven hebben minder openlijke vormen van discriminatie ingevoerd. Dat maakt actie en bestraffing extra moeilijk.

Overheid kan en moet meer doen

De overheid is in gebreke gebleven door onvoldoende controle op de mistoestanden en te weinig daadwerkelijke bestrijding en bestraffing. De Wet op de Arbeidsveiligheid van 2004 vermeldt niet expliciet de verplichting van gendergelijkheid op de werkvloer. De Wet op de Bevordering van de Tewerkstelling veroordeelt inbreuken op de rechten van de werkers en voorziet in straffen, maar spreekt niet over gender. Ook de Regels voor Redenen tot Opstarten van Burgerlijke Zaken gaan niet expliciet over genderdiscriminatie bij tewerkstelling.
Het is dus nodig dat het parlement de bestaande wetten verbetert. Zowel president Xi – op de Wereldtop voor Vrouwen in New York in 2016 – als premier Li – op de Nationale Conferentie over Vrouwen en Kinderen in 2016- benadrukten het belang en de sociale voordelen van gendergelijkheid. Zeker nu men gaat voor een tweede kind per gezin wordt het sociaal nog meer belangrijk.

Voorstellen

De Nationale Chinese Federatie van Vrouwen doet in dit verband een aantal voorstellen:
Ten eerste het verbeteren van de wetten in verband met gendergelijkheid en tewerkstelling. Gendergelijkheid moet expliciet staan in een nieuwe Wet tegen Discriminatie bij de Tewerkstelling. De hoger vermelde bestaande wetten moeten geamendeerd worden met specifieke clausules tegen genderdiscriminatie. Het ministerie van Arbeid en dat van Sociale Zekerheid moeten specifieke gedragsregels en normen opstellen en een wet invoeren die in strafmaatregelingen voorziet.
Het toepassen van de wet moet strikter worden. Dit is vooral een rol voor de ministeries van Arbeid en van Sociale Zekerheid. Zij moeten de concrete maatregelen nemen om discriminatie beter te kunnen opsporen en beteugelen. Het Opperste Gerechtshof moet de regels aanpassen zodat genderdiscriminatie op het werk een onafhankelijke reden kan zijn om een gerechtelijke procedure op te starten.
Tenslotte kan de overheid de werkgevers ook door proactieve maatregelen aansporen om vrouwen aan te werven. Men kan subsidies voorzien gedurende het zwangerschapsverlof. Bedrijven die voldoende vrouwen aanwerven zouden een belastingkrediet kunnen krijgen. En de overheid moet zelf het voorbeeld geven bij de tewerkstelling van vrouwen en daarvoor in de nodige budgetten voorzien.
Bron: Women of China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *