Tag: vrouwenrechten

Mensenhandel moet stoppen, slachtoffers moeten geholpen worden

Het ministerie van openbare veiligheid heeft dit jaar een speciale campagne gelanceerd om eens en voor altijd de handel in vrouwen en kinderen uit te roeien. Enerzijds worden criminelen actiever opgespoord en strenger gestraft, anderzijds gaat men extra inspanningen doen om vrouwen en kinderen die slachtoffers zijn van oude gevallen van mensenhandel alsnog te helpen.

Gendergelijkheid op het werk in China

De Hongkong krant South China Morning Post heeft vergelijkende cijfers over gendergelijkheid op het werk verzameld. Het gaat om tewerkstelling, ouderschapsverlof, lonen en seksuele intimidatie. En over het aantal vrouwen aan de top.