Klimaatswijziging stevig aanpakken

Beijing zet een grote stap voorwaarts in strijd tegen klimaatswijziging.
Stephen Chen (South China Morning Post) schrijft dat de Chinese regering op 5 juni een toezegging van grote betekenis heeft gedaan. China zal op de VN- klimaatconferentie in Kopenhagen ‘een actieve rol spelen, een opbouwende bijdrage leveren en ervoor zorgen dat de bijeenkomst resultaten zal opleveren om het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de mensheid te waarborgen’.   De financiële crisis zal niet verhinderen  dat China de problemen aanpakt en onverwijld handelt. Het land zal het veminderen van de uitstoot van kooldioxide in het sociaal-economisch ontwikkelingsplan opnemen. Met wettelijke, economische en technologische middelen zal China de klimaatswijziging tegengaan.
Chen wijst erop dat dit expliciet noemen van kooldioxide wijst op een fundamentele wijziging in de officiële houding. Tot nog toe was de regering erg terughoudend geweest, onder druk van een stroming die vond dat het land zich niet onder druk moest laten zetten door rijke landen die de vervuiling in de eerste plaats zelf veroorzaakt hadden.
Beijing stelt zich ook ambitieuze, maar concrete, doelen om nog dit jaar te halen: 75 miljoen ton steenkool minder verbranden voor energiewinning, in 13 grote steden het gebruik aanmoedigen van voertuigen met hernieuwbare energie. Intussen is er al een vermindering van de vervuiling van het oppervlaktewater, en de uitstoot  van zwaveldioxide is met 5, 95 % afgenomen tegenover vorig jaar, dankzij afvalwaterverwerkingsbedrijven en installaties die de lucht zuiveren.
Het regeringsrapport waarschuwde echter ook dat de bedreiging van het milieu groot blijft en dat er zware inspanningen nodig zullen zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *