Koolstofarme steden: nog aftastwerk

Momenteel volgen verschillende pilootsteden inzake koolstofarme ontwikkeling diverse methoden. Het is vooralsnog aftastwerk waarbij de ontwikkeling van het groene aspect niet zelden ten koste gaat van andere aspecten, zoals de kost. Shenyangs plannen worden daarentegen als relatief geïntegreerd bevonden.
Co2_chimneyDe slogan “de rivier oversteken door zich te steunen op de stenen” werd gehanteerd tijdens de eerste tien jaar van China’s hervormingspolitiek die later zou uitgroeien tot een groot succes. Voorlopig heeft de regering een 13-tal steden aangeduid als koolstofarme pilootsteden, maar ieder werkt momenteel zijn doelstellingen en methodes apart uit. Hangzhou bijvoorbeeld wil zijn koolstofuitstoot tegen 2015 met 35 % verminderen (tegenover 2005) en met 50 % tegen 2020. Baoding in Hebei daarentegen streeft een vermindering van 48 % tegen 2020 na, terwijl Guiyang het cijfer van 45 % aanhoudt. Hoewel het een feit is dat China’s energie-auditsysteem gedurende het elfde vijfjarenplan duidelijk verbeterd werd, is er minder duidelijkheid over de koolstofuitstoot in de diverse nijverheden. Zonder precieze cijfers is het ook moeilijk om precieze doeleinden op te stellen of hun naleving te controleren. Bovendien worden sectoren als de bouw en het transport vaak vergeten bij het uitzetten van de doelstellingen. Xu Dongmin van Hangzhous bestuur hoopt tegen volgend jaar klaar te zijn met het in kaart brengen van de koolstofuitstoot in zijn stad.
Naast de verschillende doelstellingen valt ook op dat de pilootsteden ook de taak toebedeelden aan diverse besturen. In Guiyan, de hoofdstad van Guizhou, plant de uitbouw van een ‘taskforce’ in samenwerking met het systeem van de energie-auditing. In Hangzhou is het de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie die de taak op zich neemt, terwijl het in Guangdong de meteorologische dienst is die verantwoordelijk wordt voor het opzetten van een controleplatform voor de broeikasgassen. Ook de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie werkt aan een verbetering van haar statistieken en inventaris.
Behoedzaam
Hoewel het koolstofarmconcept reeds populair wordt, blijven de autoriteiten in de betrokken pilootgebieden zeer voorzichtig om er over te praten, aldus China Daily. Sommigen weigerden zelfs omdat het onderwerp te gevoelig was. Lokale overheden worden vaak beoordeeld in functie van de groei die ze verwezenlijken en de vrees is dat het doordrijven van de groene en koolstofarme ontwikkeling minder economische groei met zich meebrengt.

De oranje publieke fietsen in Hangzhou

Huurfietsen in Hangzhou: nog weinig reclame


Verwacht wordt echter dat de reductie van de koolstofuitstoot in het komende twaalfde vijfjarenplan ook bij de na te streven doeleinden zal behoren. Guiyang wil zijn aluminiumproductie upgraden met minder uitstoot en rekent op de ontwikkeling van zijn toerisme en de ontwikkeling van de dienstensector.
Er is nogal wat kritiek op het toekennen van koolstofarme projecten omdat dergelijke erkende projecten soms weliswaar groen zijn langs een kant, maar vanuit een ander aspect ofwel te duur ofwel hinderlijk. Neem bijvoorbeeld Hangzhous fietsenverhuursysteem, dat goedkoop is voor de gebruiker en waarvoor het bestuur 300 miljoen uitgaf voor 50.000 fietsen op 2000 plaatsen: gehoopt werd om kosten te recupereren via reclame op de fietsen, maar de ondernemingen worden blijkbaar afgeschrikt door de hoge prijzen. Het zou naar verluidt nog een tiental jaar kunnen duren vooraleer de duurzame energie en de aanschaf van elektrische auto’s op voet van gelijkheid zouden kunnen concurreren met de gevestigde methoden.
Ondertussen is in de Binhai-ontwikkelingszone in Tianjin een geïntegreerde ecostad in opbouw en dit met de medewerking van Singapore. Volgens onderzoeker Jiang Kejun van het Energy Research Institute is Shenyangs plan tot koolstofarme stad het meest complete.  Het eerste doel betreft een goeie ratio van voet- en fietspaden tegenover de wegen, met de beste parking voor bussen en fietsen. Ook een percentage gebruikers van openbaar vervoer wordt nagestreefd, evenals een percentage van bussen op eigen bedding. Metro wordt een vrijmaken van lokale financiële middelen genoemd. Gezien er auto’s vervaardigd worden, komt er ook een leefmilieuvriendelijke taxivloot. Voor de voertuigen hanteert Shenyang strengere normen inzake energie-efficiëntie en ook gebouwen moeten de hoogste standaard inzake energiebesparing (75 %) bereiken, kost die door de vastgoedontwikkelaars zal moeten worden bekostigd. De stenen om zich op te steunen zijn er, maar het zal nog een tijdje duren vooraleer de rivier overgestoken is.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *