Tag: de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie

zie ook tags hervormingen en planning

Diepgaande administratieve hervormingen

Het Chinese parlement discussieert momenteel over belangrijke plannen voor administratieve hervormingen. Bedoeling is overlappingen, hiaten en belangentegenstellingen uit te schakelen en het bestuursproces efficiënter te laten verlopen. Er komt een nieuwe anti-corruptie- commissie en vele ministeries worden gereorganiseerd.

Meer infrastructuur om groei te stimuleren

De provincies zijn van plan om in totaal voor 1000 miljard yuan projecten- te lanceren om de groei aan te wakkeren. Daarnaast heeft de Nationale-ontwikkelings-en-hervormingscommissie een tweede lijst van publiek-privé partnerschappen bekend gemaakt die in totaal 2140 miljard yuan waard zijn.

De stand van zaken 267

Een derde van de wereldgroei Volgens voormalig Wereldbank hoofdeconomist Prof. Justin Yifu Lin kon de Chinese regering vorig jaar zowel de inflatie met 2,5 % als de werkloosheid met 4 % onder de voorop gestelde doeleinden houden. Wereldwijd staat de Chinese economie in voor 14% van de globale productie en vertegenwoordigt ze een derde van de wereldgroei. Voor de toekomst ziet hij heil in een strategisch partnerschap met Rusland dat vooral de landbouw zou beklemtonen…

Eerste balans twaalfde vijfjarenplan

Deze maand komt het CPC centraal comité bijeen om het voorstel tot het dertiende vijfjarenplan te bespreken. Ondertussen zijn de eerste cijfers vrijgegeven over de prestaties van het huidige twaalfde vijfjarenplan dat een overgang naar een andere vorm van economie wil realiseren. Chinese groei op eenzame hoogte In tegenstelling tot westerse misverstanden zowel ter rechter- als ter linkerzijde werkt de socialistische markteconomie wel met een plansysteem en dit is de bevoegdheid van “De Nationale Ontwikkelings-…

Plan integratie Beijing en Tianjin in de regio is klaar

Sinds begin 2014 wordt aangedrongen op een betere integratie van de twee metropolen Beijing en Tianjin met de provincie Hebei. Beijing News meldt dat Beijing de richtlijnen ontvangen heeft en meteen lekten de eerste concrete voorstellen uit. Uit het bericht van Beijing News valt af te leiden dat de drie betrokken entiteiten allicht de nieuwe richtlijnen ontvangen hebben die ze nu aan het bestuderen zijn. Het was president Xi Jinping die begin vorig jaar aandrong…

Waslijst met duizend PP-partnerschappen voorgesteld

De topplanner  heeft een lijst gepubliceerd met meer dan 1000 projecten waarbij de privésector wordt uitgenodigd deel te nemen aan infrastructuurwerken. Ook in de bouw van sociale huisvesting zal met dit publiek-private partnerschap (PPP) worden gewerkt. Ondertussen lanceerde vastgoedgroep Greenland samen met de China Construction Bank een fonds voor metrobouw met 100 miljard yuan in kas. De Chinese topplanner de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft een lijst van 1.043 PPP-projecten publiek gemaakt waarvan de aanleg in…

Kan Baoding Beijing ontlasten?

Hoewel officieel ontkend wordt dat de stad Baoding aangewezen werd als “hulphoofdstad” die Beijing zou moeten ontlasten, toch is het een feit dat er een officieel voornemen bestaat om de ontwikkeling van Beijing, Tianjin en de provincie Hebei beter op elkaar af te stemmen en daarin vervult Baoding een centrale rol. Eind februari riep president Xi Jinping bij een bezoek op een gemeenschappelijk plan uit te werken voor de regio van de Bohai-baai die administratief…

Stellingen ingenomen voor de strijd om de Cloud

Alle grote ICT-spelers in China nemen hun stellingen in voor de grote verwachte aangroei van het Cloud computing gedurende de komende jaren. Amerikaanse firma’s van hun kant zijn  vooral bang om de komende jaren in China 10 % tot 20 % minder zaken te doen dan verwacht als gevolg van de Snowden onthullingen over Amerikaanse spionage en achterdeurtjes. Cloud Computing gebruikt netwerkservers zowel voor dataopslag al voor het draaien van applicaties. Zo geeft Microsoft bijvoorbeeld…

KPMG analyseert grote veranderingen in chemie

Het consultantkantoor KPMG heeft een analyse gemaakt van de scheikundige sector in China. Deze sector verhoogde de afgelopen 10 jaar niet enkel de productie 25 maal. Ook kwalitatief zijn de voormalig leidende subsectoren kunstmest en pesticiden vervangen door synthetische stoffen en gespecialiseerde scheikunde. De scheikundige bedrijven staan klaar om in het buitenland verwervingen te doen.  De financiële crisis dwong de westerse chemische bedrijven tussen 2009 en 2012 tot rationalisatie en daardoor zou de globale groei…