Li doet SCO zes voorstellen tot betere samenwerking

Premier Li Keqiang heeft op de SCO-top te Tasjkent zes voorstellen gedaan om de samenwerking tussen de SCO-landen onderling te verbeteren. Deze gaan van veiligheid, handel en investeringen over financiën, energie en milieu tot culturele samenwerking.
sco16Na zijn bezoek aan Boekarest kwam premier Li Keqiang in Oezbekistan aan waar hij gisteren de twaalfde top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO)-landen toesprak. Hij stelde een verdieping voor van de samenwerking op 6 verschillende vlakken.
Vooreerst vond hij dat de samenwerking betreffende veiligheid moet opgedreven worden omdat de strijd tegen terrorisme de verantwoordelijkheid is van iedereen. Hij stelde voor dat de bestaande antiterreureenheid binnen de SCO ook bevoegdheid zou krijgen voor anti-drugbestrijding. Tweede terrein is de onderlinge wegverbindingen te verbeteren zodat alle landen van de economische Zijderoutezone meedoen in de bouw van een nieuwe Euraziatische brug overland en de spoorweg van Chongqing via Xinjiang naar Europa. Chna wil hierbij bij helpen zowel qua technologie, uitrusting als financiën, aldus nog Li.
Derde terrein is het promoten van handel en het vergemakkelijken van investeringen. Hij stelde voor de douaneformaliteiten te vergemakkelijken, de heffingen te verlagen en de samenwerking op te voeren in de productie en verwerking van landbouw- en veeteeltproducten. China wil daarbij logistiek voorzien en een opslagdienst te Lianyuangang, het oostelijk einde van de Euraziatische brug overland.
Wat het vierde terrein van samenwerking betreft stelde hij op het financiële vlak de uitbouw van een SCO-ontwikkelingsbank voor. Ten vijfde moet samen gewerkt op het vlak van milieubescherming en energie. Hij pleitte in dit verband zowel voor het opstellen van een gemeenschappelijke milieustrategie als voor een informatieplatform waarop informatie uitwisseld wordt. Hij verklaarde zich ook voorstander van samenwerking op nieuwe terreinen qua energie.
Ten zesde zouden de culturele uitwisselingen moeten verbeterd en deze tussen de volkeren. Van zijn kant wil China de studiebeurzen voor SCO-landen uitbreiden. Premier Li Keqiang is ondertussen naar Beijing teruggekeerd na zijn verblijf in Roemenië en Oezbekistan, een bezoek  dat hij als vruchtbaar bestempelde. De Oost-Europese landen zijn geïnteresseerd in samenwerking met China zowel qua spoorwegen, warmte- en kerncentrales evenals in windenergie.
Terwijl premier Li zijn voorstellen deed, kwamen te Urumqi 24 steden uit 8 landen samen om het idee van een  economische zijderoutegordel uit te werken. Het idee zelf werd in september gelanceerd door president Xi Jinping. Bij de steden die tijdens de tweedaagse een consensus bereikten, behoren Almaty (Kazachstan), Bishkek (Kirgizie), Meshed (Iran) en de Chinese steden Urumqi, Xi’an en Lianyungang. 150 afegevaardigden namen deel waaronder lokale en regionale verantwoordelijken uit Turkije, Kazachstan, Kirgizie, Iran, Georgie, Tajikistan en Turkmenistan.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *