Li tegen Michel: ‘China is een opportuniteit voor Europa, geen risico’

De Chinese premier Li Qiang heeft op de G20-top in India zowel gesproken met EU-voorzitter Michel als met Commissievoorzitter Von der Leyen. De eensluidende boodschap was dat er tussen beiden geen fundamentele tegenstellingen bestaan en dat de ontwikkeling van China eerder een opportuniteit voor de EU is dan een risico.

Li met Charles Michel Foto Xinhua Disclaimer

‘Zowel nu als in de toekomst, is en zal China een betrouwbare vriend en partner voor Europa zijn. Er is geen sprake van een geopolitiek conflict tussen China en Europa, laat staan van een fundamenteel belangenconflict. China is bereid om met Europa samen te werken om de gezonde en gestage ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen te bevorderen’, zei de Chinese premier Li Qiang aan EU-voorzitter Charles Michel. Li betoogde: ‘De ontwikkeling van China is een kans, geen risico voor Europa en de twee partijen moeten zich blijven openstellen en samenwerken voor meer wederzijds voordeel, zo meldt Xinhua. Zoals bekend bestaat in Europa de tendens om van China af te koppelen onder het mom van ‘derisking’ wat zogezegd bedoeld is om de kritische afhankelijkheden en kwetsbaarheden ten opzichte van China te verminderen.

Tijdens zijn ontmoeting met de Commissievoorzitter Von der Leyen zei Li dat de hoofdtendens van de banden tussen China en Europa samenwerking is en dat de betrekkingen een win-win-karakter hebben. Risicopreventie en samenwerking sluiten elkaar niet uit, aldus nog Li. Hij voegde eraan toe dat onderlinge afhankelijkheid niet simpelweg gelijk moet worden gesteld aan onveiligheid, noch dat het concept van veiligheid moet worden overdreven en economische kwesties gepolitiseerd.

Li met U.von der Leyen Foto Xinhua Disclaimer

De premier zei dat China klaar staat om de communicatie en samenwerking met Europa te versterken en zo de betrouwbaarheid en stabiliteit van de economische en handelsbetrekkingen tussen China en Europa te vergroten. Hij hoopte dat de EU de beginselen van markteconomie en eerlijke concurrentie zal respecteren, haar handels- en investeringsmarkten zal openstellen en dat de EU een eerlijk, doorzichtig en niet-discriminerend klimaat zal bieden voor Chinese bedrijven om in Europa te investeren en te werken. China is bereid het groene partnerschap met Europa verder te verdiepen, de dialoog en samenwerking op gebieden als schone energie en groene financiën te versterken en steun te bieden aan ontwikkelingslanden bij het aanpakken van de klimaatverandering, zo voegde hij er nog aan toe.

Volgens onderzoeksassistent Yang Chengyu bij het Institute of European Studies van de Chinese Academy of Social Sciences hebben de ontmoetingen als doel om de consensus tussen China en Europa te versterken en de meningsverschillen op gebied van economische en handelsbetrekkingen op te lossen. Aan de Global Times merkte hij op dat de economische en handelsrelaties tussen China en de EU worden gedreven door win-win-samenwerking en niet mogen worden beïnvloed door geopolitieke spanningen tussen China en de VS. De EU moet een gezonde economische en handelsrelatie met China onderhouden om de uitdagingen van het blok aan te pakken, waaronder economische tegenspoed, grondstoffenvoorraden en de energiecrisis.

De EU bleef in de eerste acht maanden van het jaar de op één na grootste handelspartner van China, zo bleek uit douane-gegevens. De Chinese import uit het blok steeg met 4,3 procent op jaarbasis tot 1,31 biljoen yuan (178,42 miljard dollar) over dezelfde periode.

Charles Michel zei na afloop dat er een ‘gemeenschappelijk belang’ was om vóór het jaareinde een top EU-China te houden, maar dat ‘sectorale dialogen op hoog niveau’ nodig waren om zich daarop voor te bereiden, zo bericht de Financial Times.

Bron: Global Times, Financia Times

Print Friendly, PDF & Email