Living Planet Report China 2015 dwingt tot bezinning

Sinds 1970 is het aantal gewervelde landdieren in China met de helft verminderd: een even grote verarming als in de rest van de wereld. De ecologische voetafdruk van het land is de afgelopen periode meer dan twee keer zo groot geworden en weegt op de mondiale situatie, die in zijn totaliteit nog erger is. De bevindingen, plus adviezen over hoe het tij te keren staan in het Living Planet Report China 2015.

ReportCover_English_300Het is de vierde keer dat het rapport over biodiversiteit en belasting van de aarde in China uitkomt. Dit jaar met als specifieke thema’s ‘ontwikkeling, soorten en ecologische beschaving’. Het World Wildlife Fund (WWF) en de China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) hebben het zoals gewoonlijk samen opgesteld. De ngo’s adviseren de overheid. Ter gelegenheid van de publicatie heeft het Global Footprint Network, dat ook een bijdrage aan het Report heeft geleverd, de website www.zujiwangluo.org gelanceerd.

Biodiversiteit

Er werden tussen 1970 en 2010 gegevens verzameld over 1.385 verschillende populaties, met 405 soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het aantal gewervelde landdieren is, naar een schatting gebaseerd op dat onderzoek, met 49,7 % afgenomen. Bij de amfibieën en reptielen, is de situatie desastreus: hun aantal zou gedaald zijn met 97,44 %. Met China’s standvogels (vogels die niet trekken) gaat het wat beter: de hoeveelheid is tussen 1970 en 2000 redelijk stabiel gebleven en in het nieuwe millennium zelfs met 43 % aangegroeid. Dat is te danken aan de maatregelen om meer natuurreservaten af te bakenen en de vogels met wetten en regelingen te beschermen. Toch kent China volgens het Living Planet Report China 2015 nog altijd een rijke biodiversiteit, hoewel het op dat gebied nu al een van de grootste verliezers is wereldwijd.

Voetafdruk

Het rapport gaat ook over de ecologische voetafdruk, een getal dat weergeeft ‘hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bevolking gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken’ (Wikipedia). Dit theoretisch getal, gemeten in mondiale hectares (global hectare, gha), meet dus de belasting van de aarde door de activiteit van de mensen. In 2010 was dat getal in China 2.2 gha per hoofd van de bevolking. Als dat in de hele wereld de voetafdruk zou zijn, hadden we 1,3 keer de aarde nodig voor onze levenswijze. Op dit moment is de mondiale ecologische voetafdruk echter 2.6 gha, met andere woorden: we hebben met de hele wereldbevolking 1,5 keer de aarde nodig om op dezelfde manier voort te bestaan.
China lijkt het dus ‘wat beter te doen dan de hele wereld in zijn totaliteit’, maar is door zijn omvang verantwoordelijk voor een zesde van de mondiale voetafdruk en is daarmee de nummer één in de mondiale rangschikking. De CO2-voetafdruk is de grote boosdoener: hij bepaalt 51 % van China’s voetafdruk. De resultaten met betrekking tot voetafdruk en biodiversiteit verschillen heel erg van provincie tot provincie. Negen provincies leveren de helft van China’s biocapaciteit (milieugebruiksruimte). Vijf provincies zorgen voor 35 % van de zware voetafdruk. Twee provincies, de buurgebieden Qinghai en Tibet hebben een ecologisch overschot: hun capaciteit is groter dan de belasting.

Oorzaken en (mogelijke) oplossingen

CCICED alg vergHet verdwijnen van aaneengesloten habitats, natuurlijke woongebieden, is een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit en aantallen dieren (en planten), naast de klimaatverandering, de verspreiding van problematische uitheemse soorten, vervuiling en ziekten. Voor het drama rond de reptielen moet er ook gekeken worden naar het verkeer en de overbejaging, onder andere voor geneesmiddelen. Zowel in het WWF als in het CCICED leeft de overtuiging dat oplossingen mogelijk zijn en er zitten aan te komen. De overheid heeft tegenwoordig volgens de beide organisaties een nationale strategie voor een ‘ecologische beschaving’. Het komt er dringend op aan de bescherming van het leefmilieu en economische ontwikkeling met elkaar in evenwicht te brengen, in de nieuwe modellen voor industrialisatie en urbanisatie die Beijing bezig is uit te tekenen.
Enkele voorbeelden van adviezen (die in het rapport concreet worden uitgewerkt) zijn: substantiële investeringen in ecologie waar ze het meest nodig zijn en een goede samenwerking tussen de regio’s bij de besteding ervan, door uitwisseling van materiaal en diensten. De verhoging van de welvaart op het platteland en de toename van de voorzieningen daar, zodat de toename van de voetafdruk in goede en redelijke banen kan worden geleid. Correcties in de urbanisatie, de productie en het energieverbruik, om de uitstoot drastisch te verminderen. Bescherming van natuurgebieden, behoud en aanmoediging van natuurlijke productiewijzen. Ecologische compensatie en verrijking van ecosystemen zodat die beter kunnen worden benut en positiever beoordeeld door de bevolking.
China Daily, Xinhua,  wwf.panda.org (WWF website), www.zujiwangluo.org (website Global Footprint Network); www.cciced.net/encciced/ (website China Council for International Cooperation on Environment and Development), Wikipedia
Van de website van WWF kan het Living Planet Report China 2015 worden gedownload http://wwf.panda.org/wwf_news/?256230 (let op: in het begeleidend artikel staan andere aantallen onderzochte populaties dan  in het rapport zelf).
Het is ook mogelijk het  Rapport te downloaden via de website van Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/new_china_footprint_website_launches_with_release_of_wwfs_china_report

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.