Tag: biodiversiteit

Shenzhen boekt vooruitgang in biodiversiteit

De grootstad Shenzhen kan bogen op een rijke biodiversiteit en kreeg in 2022 de titel ‘Biodiversity Charming City’. Shenzhen telt 25 verschillende soorten natuurreservaten, werkt sinds 2012 aan het planten, beschermen en herstellen van koralen en in januari kwam de witte dolfijn in de Yantian haven opduiken.

Actieplan ter bescherming van de biodiversiteit

Het Milieuministerie heeft een actieplan uitgevaardigd ter bescherming van de biodiversiteit in China. Tegen 2030 moet minstens 30% van de aangetaste ecosystemen zijn hersteld en tegen dan moeten beleidslijnen, systemen, normen en monitoringsystemen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit klaar zijn.

China wil ambitieuze internationale samenwerking en solidariteit voor biodiversiteit.

Op de COP15 voor biodiversiteit in Kunming hield president Xi een toespraak. Hij riep op tot nauwere internationale samenwerking en solidariteit met ontwikkelingslanden volgens vier assen. Hij sprak ook over de Chinese plannen, met een nieuw internationaal fonds voor biodiversiteit, meer nationale parken en reservaten, en versnelde uitbouw van hernieuwbare energiebronnen.