Loodvergiftiging met ernstige gevolgen

Hunan in centraal China

Hunan in centraal China


Er is alweer een reeks ophefmakende gevallen van loodvergiftiging geconstateerd, ditmaal in Hunan (Centraal-China). In zeker twee ziekenhuizen in Chenzhou, een grote stad met 4,5 miljoen inwoners, werden bij 191 kinderen te hoge hoeveelheden lood in het bloed gevonden. Bij 46 kinderen was er echt sprake van vergiftiging. De onderzochte groep bestond uit 423 kinderen die in Guiyang wonen, een deelgemeente met een bevolking van 790.000.
Te veel lood in het bloed kan de oorzaak zijn van schade aan het spijsverterings-, het zenuw- en het voorplantingsstelsel.  De symptomen zijn maagpijn, bloedarmoede en stuiptrekkingen.
Drie loodsmelterijen worden verantwoordelijk geacht voor de vervuiling die de vergiftigingen heeft veroorzaakt. Geen van de drie hadden zich laten controleren door de milieudienst, die nu nog bezig is om stalen te nemen van het grondwater, de bodem in de buurt en bij de afvoer van de fabrieken, met het doel meer bewijsmateriaal te verzamelen.
Bijna een jaar geleden zijn er te grote loodgehalten aangetroffen in het bloed van 254 kinderen in Jiahe, de deelgemeente (300.000 inw.) van Chenzhou naast Guiyang. Dat heeft toen geleid tot de definitieve sluiting van twee loodsmelterijen. Deze bedrijven hadden echter tussen 2007 en 2009 tien keer het bevel gekregen om hun activiteiten te staken, maar ze waren telkens weer opengegaan. In Jiahe zijn volgens de milieudienst 309 fabrieken bedrijvig zonder beoordeling op hun impact op het leefklimaat. Met de grove middelen (bulldozers, …)  heeft de deelgemeenteraad van Jiahe intussen 59 vervuilende bedrijven gesloten en 54 andere stilgelegd.
De stad Chenzhou heeft de drie vervuilende werkplaatsen in Guiyang laten afbreken en heeft een grote zuiveringsoperatie van de hele industrie aangekondigd. Chenzhou is bekend om zijn non-ferrometalen, zoals wolfram, bismut, molybdeen, amorf grafiet, tin en zink. Van zink en lood heeft de stad enorme reserves. De waarde van de mineralen wordt geschat op 265,6 miljard yuan (bijna 29 miljard euro).
Heel Chenzhou telt 500 loodsmelterijen, waarvan de helft kleine werkplaatsen zijn die soms 200 jaar oude procédés toepassen. De bazen ervan sluiten hun zaak pas als ze echt duidelijk worden gedwongen om dat te doen. De getroffen bewoners overspoelen de overheid met kritiek en sommigen beweren dat bepaalde vervuilers hun gang konden blijven gaan omdat kaderleden belangen hadden bij hen.

Chnezhou, district nr.3 en stad

Chnezhou, district nr.3 en stad


De partijvoorzitter van Chenzhou zegt dat dit is onderzocht, maar dat de aantijging onterecht is gebleken. De ambtenaren van de milieudienst zeggen dat dit alles kan gebeuren en het vaak zo lang aansleept omdat zij als milieubeschermers niet de wettelijke bevoegdheid hebben om sluitingen op te leggen en ook af te dwingen. Bovendien zouden veel plaatselijke overheden die wel de macht hebben om dit soort bedrijven te sluiten, nog steeds het bbp van hun regio de voorrang geven op het milieu en de volksgezondheid. Dat is de mening van onderzoekers bij de Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

Op vele vlakken zijn de schadelijke gevolgen van de kortzichtige politiek groot: het milieu, de volksgezondheid, de onkosten die de gemeenten moeten maken. Een andere belangrijke vorm van sociale schade: werknemers van de bedrijven die dicht moeten omdat ze zich niet aan de milieuregels hebben gehouden, verliezen hun baan. Zij moeten vaak ver van hun woonplaats naar werk gaan zoeken.
Alle gegevens, aangevuld met namen van bedrijven en personen, werden gepubliceerd door het officiële persbureau Xinhua. Ze werden alleen via de Chineestalige kanalen van Xinhua verspreid (in het land zelf dus).

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *