Tag: bodemvervuiling

zie ook grond

Eerste nationaal bodemonderzoek sinds 40 jaar

China is van plan de komende vier jaren een nationaal bodemonderzoek door te voeren want het vorige dateert van 40 jaar geleden. Doel is enerzijds om de bodemgezondheid te bevorderen en zo te zorgen voor een adequate en veilige voedselvoorziening maar anderzijds kan een gezondere bodem ook meer koolstof opslaan.

Recyclage van plastic loont

China heeft grote vooruitgang gemaakt in de recyclage van plastic. Bijna de helft van alle recyclage in de wereld gebeurt in China. Dat heeft positieve gevolgen voor het klimaat en het milieu. Toch zou het volgens buitenlandse experts nog beter kunnen.

Wet op bodemverontreiniging met Nieuwjaar in werking

Op nieuwjaar treedt de wet op ‘Preventie en controle van de Bodemverontreiniging’ in werking. Het is een sterkere versie van het actieplan tegen bodemverontreiniging uit 2016. De nieuwe wet is meer gedetailleerd om vervuilers verantwoordelijk te maken en houdt ook een benadering in van ‘bescherming eerst’ en ‘de vervuiler betaalt’.

Alarmsysteem voor het milieu: geen vervuilende of verkwistende projecten, betere metingen

De regio’s in China zullen worden onderworpen aan een alarmsysteem. Dat zal dienen om het milieu te beoordelen en de stand van zaken over de grondstoffen bepalen. Gegevens over het milieu komen nauwkeuriger in beeld. Hierover hebben de communistische partij en de regering een richtlijn uitgevaardigd. Drie niveaus van belasting Regio’s met een serieuze overbelasting van het milieu en de grondstoffen krijgen geen vergunning meer voor nieuwe economische projecten. In het systeem zal er sprake…

Komst fabriek kernafval opgeschort, na massale protesten.

Sinds zaterdag protesteren duizenden bewoners van Lianyungang, provincie Jiangsu,  tegen de komst van een fabriek voor de verwerking van kernafval. Het onderzoek naar de vestigingsmogelijkheden is stopgezet, in elk geval tijdelijk. De overheid van de havenstad met zijn miljoenenbevolking, 500 km ten noorden van Shanghai, heeft een mededeling gedaan. Zonder nu verdere details te geven zegt ze dat ‘de selectie van de plek en het voorbereidend werk aan het project voor nucleaire recycling is opgeschort’.…

Ngo’s brengen vervuiler voor rechter

Een rechtbank in Hubei heeft een klacht van een Ngo tegen twee belangrijke chemische bedrijven ontvankelijk verklaard. Dit is een gevolg van een amendement op de wet voor de milieubescherming dat sinds januari 2015 ngo’s de mogelijkheid geeft vervuilers voor de rechtbank te dagen.