Maakt Belgische 5G-beslissing einde aan het getouwtrek?

De Belgische regering heeft besloten Huawei en ZTE niet meer dan 35% van de 5G internetapparatuur te laten leveren en dit met uitsluiting van het kernnetwerk en de gevoelige plaatsen De beslissing lijkt als twee druppels water op deze van het kabinet Johnson in het VK. Deze werd echter onder invloed van een kwade Trump die voor zero tolerantie is, terug gedraaid.

Minister voor Digitale Agenda De Backer heeft laten weten dat de Nationale Veiligheidsraad de ontplooiing van het 5G netwerk aan strikte veiligheidsmaatregelen zal onderwerpen. Dit komt neer op een beperkte rol voor Chinese leveranciers die een hoger veiligheidsrisico zouden inhouden in vergelijking met Nokia of Ericsson. Het zijn vooral Huawei en ZTE die de gebeten hond zijn hoewel ze al 10 jaar voor het 4G van de Belgische operatoren instaan. Concreet houdt de beslissing in dat de Chinese apparatuur hooguit in 35% van de netwerken mag voorkomen, niet in het kernnetwerk ingezet wordt plus geweerd op gevoelige plaatsen (bv NATO, SHAPE). De beslissing lijkt als twee druppels water op de beslissing die het kabinet Johnson rond de jaarwisseling trof maar die stootte op een ziedende Trump die zero tolerantie eiste tegenover de Chinese providers. Indien dat niet het geval zou zijn, dreigde Trump van het na de Brexit door de VK gewenste handelsakkoord maar een flauwe versie te zullen maken. Recentelijk heeft de regering Johnson beslist om de Chinese apparatuur tegen 2023 uit de VK netwerken te verwijderen en dit zou echter 7 miljard £ kosten, aldus Assembly Research in de Daily Telegraph.

Hoewel de Belgische beslissing lijkt uit te gaan van een samenwerkingsvisie tussen de verschillende leveranciers blijft de vraag of de Amerikaanse president Trump ook hier zal tussenkomen. Dit lijkt niet zo onwaarschijnlijk. Volgens Boltons boek over Trump dreigde zijn voormalige baas al een paar jaar geleden de NATO te verlaten indien de Europese bondgenoten niet 2% van hun bnp bijdroegen voor de NATO en als ze de Nordstream 2 pijplijn zouden aanleggen die gas zal invoeren uit Rusland. Vorige week heeft Trump de daad bij het woord gevoegd en beslist 10.000 militairen uit Duitsland terug te trekken omdat Duitsland zoete broodjes met Rusland bakt over deze gasleveringen. In een reactie daarop laat kanselier Merkel weten dat we ons opnieuw moeten bezinnen indien de VS zijn verantwoordelijkheden niet opneemt als wereldwijde macht en zich verder terugtrekt. Maar laten we eerst eens kijken wat Huawei eigenlijk verweten wordt.

Spionage

Volgens Trump en Pompeo is het duidelijk dat Huawei toelaten in het 5G netwerk een vrijgeleide betekent voor Chinese spionage in de westerse telecom-netwerken. In België is Huawei al 10 jaar actief en in het VK al meer dan 20 jaar. Zowel in het VK, te Brussel als in Duitsland beschikt Huawei over een Security Centre waar de veiligheidsspecialisten de code van Huawei mogen controleren op mogelijke achterdeurtjes. Noch in het VK werd nietegenstaande de jarenlange rigoerueze controle noch in België werd iets verdacht gevonden en Datanews merkt terecht op dat wereldwijd nog geen bewijs van spionage werd gevonden, maar wel bij CISCO en Juniper apparatuur. Zoals Pontius Pilatus 2000 jaar geleden geen schuld in Christus trof, zei het hoofd van het Britse Cyber SecurityCentre dat de VS geen bewijs van zijn verdachtmakingen tegen Huawei hadden gelevcerd.  In België werd echter een geval van spionage op Proximus door de Britse geheime dienst  met de mantel van de bondgenoten toegedekt. Dit is nog meer het geval met de NSA uit de VS. Edgar Snowden heeft onthuld dat zijn NSA gedurende 7 jaar de telefoon van Huawei heeft afgeluisterd op zoek naar mogelijke banden van Huawei met het leger. Uit een rapport van Wikileaks blijkt dat de NSA gedurende jaren de Duitse kanselier Merkel en 125 Duitse toplui bespioneerde. Snowden preciseerde aan de South China Morning Post dat van de 61000 operaties met cyberinbraken die de NSA uitvoert vooral de internetrouters als ruggengraten worden geviseerd zodat het niet nodig is in elk toestel binnen te dringen.

Het is dus niet onbegrijpelijk dat Pompeo het eigen VS-spionagegedrag in dat van Huawei en China projecteert want als West Europa qua netwerkapparatuur grotendeels op Huawei zou overschakelen, kan de VS het spioneren in Europa vergeten. Maar er is meer wat minder bekend is. Volgens ‘The Intercept’ is het in de VS een courante praktijk dat de NSA samenwerkt met AT&T om het telecomverkeer te bespioneren. Daarbij gebruikt de NSA het programma XKEYSCORE om het privéverkeer na te gaan. Uitgebracht door The Guardian onthult deze krant dat dit bewakingssysteem sinds 2008 op 150 sites en 700 servers wereldwijd zowel zoekopdrachten, email, documenten, gebruikersnamen en paswoorden navlooit evenals andere communicatie. Allemaal informatie die in het geval van Huawei apparatuur de VS dreigen te ontglippen.

Staatsteun

Huawei heeft meest patenten in EU

Een door atlantisten sterk verspreide mening is dat de opgang van Huawei zou te danken zijn aan de onmetelijke staatsteun en kredieten die Huawei ter beschikking werden gesteld. Volgens de Wall Street Journal zou Huawei in de loop der jaren voor 75 miljard $ aan staatsteun ontvangen hebben. De werkelijkheid is dat Huawei enorm investeert in onderzoek & ontwikkeling (O&O). In 2018 investeerde het bedrijf 15 miljard $ in O&O en de 5 jaren nadien nog eens 100 miljard $. Volgens Huawei bedraagt het percentage dat Huawei de voorbije tien jaar aan overheidssteun voor O&O kreeg 0,3% van de omzet. De laatste 10 jaar kwam 90% van het werkkapitaal uit de eigen zakelijke operaties. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat in 2018 Huawei wereldwijd het meest bedrijfspatenten aanvroeg. In Europa heeft het meer patenten aangevraagd dan welk ander bedrijf ook inclusief Bosch, Siemens en Philips. Qua 5G diende Huawei 3147 essentiële patenten in het wereldwijd het grootste aantal.

Ook wordt in de westelijke media vaak verteld dat Huawei naar de pijpen van de staat en de Communistische Partij danst, zo niet er de bevelen van ontvangt. Stichter Ren Zhenfei heeft al in talrijke interviews verklaard van de Chinese overheid nooit enige vraag tot spionage ontvangen te hebben, dit de voorbije 30 jaar niet gedaan te hebben en ook niet van plan te zijn dit de komende 30 jaar te doen omdat de belangen van de klant(operatoren) voorgaan. Het bedrijf is overigens een privébedrijf waar hij 1% van de aandelen heeft en dat wordt bestuurd door een werknemers coöperatieve waarvan de 115 vertegenwoordigers door 96.768 werknemers in 416 kiesbureaus in 170 landen en regio’s gekozen worden. Zoals in elk Chinees bedrijf is er een cel van de CPC maar als dit een criterium voor boycot is, moet er gewoon geen handel meer met China bedreven worden.

Vervlochten

Grafiek: FT Unctad

Gezien president Trump zowel de grotere landen Duitsland en het VK bedreigt en sanctioneert, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat hij ook het kleine België zal willen treffen omdat het niet opteert voor zero tolerantie.. Als kanselier Merkel pleit voor een nieuwe houding tegenover de VS omdat deze grootmacht zich meer en meer terugtrekt, is hier ook een reflexie over de VS-rol niet overbodig. Na de koude oorlog werd iedereen door internet verbonden met de informatie uit Tokyo, Beijing, Moskou, Brussel en Washington. Ook economisch ziet de wereld er na de toetreding van China tot de WTO in 2001 helemaal anders uit. Volgens Tony Blair voerde de VS voor de val van de muur 200 miljoen $ goederen afkomstig uit de Sovjet-Unie in, terwijl de VS in 2018 voor 500 miljard $ uit China invoerde. Deze Chinahandel zorgt in de VS overigens voor 2,6 miljoen banen.

Gedurende de laatste 20 jaar hebben zich wereldwijde leveranciersketens gevormd die producten zoals de iPhones vervaardigen op de diverse plaatsen die een combinatie inhouden van de locaties met de beste kwaliteit met de goedkoopste prijs. Niet zelden staat China in deze leveranciersketens centraal omdat het land zowel beschikt over een goede infrastructuur als over behoorlijk opgeleid personeel, zij het dat de lonen er al deze uit Zuid-Europa benaderen. Hoewel Trump er miljarden $ wil tegen aan gooien, is het Amerikaans bedrijfsleven vrij terughoudend om hun fabrieken uit China terug te trekken. China is immers bovenal een grote groeimarkt waar de welvarende middengroepen almaar uitbreiden en daar moet je aanwezig zijn. 41 % van de kleding, 72% van de schoenen en 84% van de reiswaren die in de VS verkocht worden, komt uit China.

Naast de verwevenheid van de leverketens bezit China (zoals Japan) eveneens één derde van de Amerikaanse staatsschuld. Nietegenstaande deze brede financiering kon volgens United Way ALICE Project in 2018 maar 43% van de Amerikaanse gezinnen genoeg verdienen om zich de dagelijkse benodigheden aan te schaffen. We spreken nog niet over de 120.000 Covid-doden in de VS die tegen 1 oktober tot 200.000 zouden oplopen.

Kortom de koude oorlogsmentaliteit van de goeden tegen de slechten is helemaal achterhaald. Oost en west zijn helemaal in elkaar vervlochten hoe hard Trump zich ook inspant om het tot een ontkoppeling te doen komen. België moet echter langs de kant staan van zij die multilaterale oplossingen voorstaan zoals binnen de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Parijse klimaatakkoord en andere. Wij Europeanen zijn groot genoeg om onze gasbevoorrading, telecom-netwerken en gezondheidszorg zonder schoonvader te beredderen.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Maakt Belgische 5G-beslissing einde aan het getouwtrek?

  1. Naar mijn mening is het niet of nauwelijks betalen van belasting door veel grote Multinationals uit het “Westen”, door allerlei “constructies”, ook een vorm van Staatssteun. Immers hierdoor kunnen zij, door lagere “kosten”, beter concurreren met anderen. Helaas wordt hierover niet of nauwelijks gesproken in de media.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *