Meer seniorenvriendelijke maatregelen op til

De Chinese bevolking veroudert en de helft van de senioren leeft ver weg van hun kinderen. Dit zet het systeem van rusthuizen onder druk, hoewel velen een -nog te weinig ontwikkelde- thuiszorg verkiezen. Ook op het vlak van geestelijke gezondheid en de voeding zijn de maatregelen dringend ofwel in voorbereiding.
China telde vorig jaar 123 miljoen 60 plussers, volgend jaar zouden er 200 miljoen zijn en tegen 2020 248 miljoen of 17 % van de totale bevolking. 60 % van de senioren leven op het platteland waar de veroudering sneller toeslaat dan in de steden, maar waar een verzorgingsnet zowat ontbreekt. Uit een steekproef bij 20.000 senioren bleek dat de helft ver weg leeft van hun kinderen: in het Chinees worden ze de “lege nesten” genoemd. Te lande bedraagt het percentage “lege nesten “ tegen de 40 %, maar dit groeit er sneller aan dan in de steden. Voor de 1,3 miljoen personen die hun enig kind verloren, bestaat wel een tegemoetkoming die in Beijing 200 yuan per maand bedraagt. Een op vijf ouderen in de steden beschreef hun financiële situatie als moeilijk of zeer moeilijk, maar op het platteland bedraagt dit het dubbele. Het pensioensysteem bedekt maar 35 % van de landelijke ouderen en 85 % in de steden.
Het grote aantal “lege nesten” zal de diensten voor bejaardenzorg onder druk zetten. Eind 2010 werden maar een goede 2 miljoen ouderen opgevangen in bejaardenhomes of 1,59 % van de bevolking; een cijfer dat veel lager ligt dan de 5 tot 7 % in meer ontwikkelde landen. Volgens een opiniepeiling door het Onderzoekscentrum over veroudering willen almaar minder senioren naar rusthuizen gaan, ze verkiezen in hun eigen omgeving te blijven. 75 % van de stedelijke senioren en 71 % van de rurale hebben hun eigen woning. Meer dan 95 % in beide gevallen hebben een ziekteverzekering. Probleem is dat China te weinig beschikt over verpleegsters die bij de senioren thuis hun zorgen verlenen.

Lichaamsoefeningen in dagcentrum


Wat de rusthuizen betreft, dit aantal verhoogde te Nanjing bijvoorbeeld van 27 in 1990 tot 52 in 2000 en 148 in 2009. Sjanghai had 552 instellingen hetzelfde jaar en Beijing of Tianjin tonen dezelfde aangroei. Het twaalfde vijfjarenplan voorziet dat er in de rusthuizen tegen 2015 30 bedden komen voor elke 1000 burgers. Drie kwart van de senioren lijden aan chronische ziekten en 14 % geloven verzorging nodig te hebben, maar 11 % in de steden of 12 % landelijke senioren ziet het zitten om de intrek te nemen in een bejaardenhuis. De bejaardenhuizen zijn vaak overbevolkt, hebben povere diensten die soms zelfs verzekerd worden door migranten die daar niet de  opleiding voor kregen. Homes met betere diensten liggen dan weer buiten het bereik van lagere- en middelgrote inkomens. Buitenlandse privé-investeerders die zich willen engageren, vinden China’s regelgeving nog onvoldoende rijp, maar verwachten verbetering gezien het probleem dringend wordt.
Bij de geestelijke gezondheid is het zaak in een vroege fase eerste tekenen van dementie te ontdekken. In de wijkgebonden gezondheidscentra zijn niet voldoende toestellen beschikbaar om dit op een behoorlijke wijze te doen. In de psychiatrie zijn er maar 1,58 bedden voor 10.000 personen, terwijl dit wereldwijd 4,35/10.000 is. Van 2010 tot 2012 heeft de overheid 15 miljard besteed voor het aanschaffen van basismateriaal door de instellingen voor geestelijke gezondheid en ook 6 miljard voor de opleiding van hun werkers. Statistieken wijzen uit dat van de zestig plussers 4,2 % getroffen zijn door dementie en deze graad stijgt tot 30 % boven de 85 jaar. Maar 1 % van de Alzheimer patiënten krijgt professionele hulp: de dure behandelingskost valt buiten de ziekteverzekering.
Ook aan de voeding voor senioren wordt aandacht besteed door een nationale campagne die de Federatie van buurtgezondheidscentra doen voor de ouderen in samenwerking met Nestle. De campagne zou dit jaar 1 miljoen brochures verspreiden. . Gezondheid op het vlak van hart en vaten is voor senioren het belangrijkst, aldus Nestle die daartoe speciale melkpoeders en andere producten voor ouderen op de markt brengt en in 300 steden senioren een gratis hartonderzoek aanbiedt via de buurtgezondheidscentra.
Tot slot is de Chinese overheid van plan voor de senioren meer culturele faciliteiten aan te bieden. Musea, kunstgalerijen en openbare bibliotheken zouden ofwel gratis toegang moeten verstrekken ofwel voorkeurstarieven aanbieden. Ook het speelgoed voor ouderen is -vergeleken met het westen- onderontwikkeld en hier moet eveneens aan gewerkt.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *