MERICS: ‘Chinese bedrijven vooraan in het ‘Internet of Things’

De Berlijnse China denktank MERICS stelt dat China een leidinggevende rol speelt bij het tot stand komen van het Internet of Things (IoT). Dit is zowel toe te schrijven aan de stimulerende overheidspolitiek als aan het dynamisme van privébedrijven. MERICS vestigt de aandacht op internationale technische standaardisatie die toenemend minder westers zal zijn.

5G

Het internet is niet langer een communicatiemedium enkel voor personen. Een toenemend aantal dingen worden verbonden met het internet. Volgens een schatting waren er in 2020 12 miljard IoT-verbindingen zoals wagens, slimme huishoudapparaten of verbonden bedrijven. Tegen 2030 zou dit aantal stijgen tot 125 miljard. MERICS stelt dat diegene die het ontwerp, de uitbouw en de regulering van dit internet beïnvloedt, een rol krijgt van portier en voordelen geniet van de eerste te zijn. Chinese bedrijven zijn leidende deelnemers zowel in de ontwikkeling van IoT-toepassingen als van de onderliggende internet infrastructuur. MERICS vindt dat de IoT groei de internet risico’s vergroot. De verbinding van grote aantallen, toestellen met verschillende functies en protocollen maakt de netwerkveiligheid minder evident. Hierbij worden cyberaanvallen op openbare infrastructuur in Oekraïne uit 2017 als voorbeeld gegeven. De aanvallen hadden tot gevolg dat Maersk 20% minder verzond uit het land.

MERICS denkt dat de fragmentatie langs politieke lijnen IoT zal doen evolueren als een federatie van netwerken die verschillen van land tot land. Er bestaat ook westerse vrees dat de Chinese (ook privé) firma’s de protocollen van het toekomstig internet mee gaan bepalen. In tegenstelling tot het verleden toen de VS en Europa hun stempel drukten op de internet technologieën blijken vele cruciale ontwikkelingen zich voor te doen buiten hen om en dit met Chinese actoren vooraan.

Pioniers

China staat in voor ¾ van de mobiele IoT verbindingen wereldwijd. Hoewel het niveau van de digitalisering bij het Chinees bedrijfsleven laag ligt, bestaan er toch geavanceerde concepten zoals dat van Haier. Het zelfsturend autoplatform Apollo telt 130 bedrijfspartners en Xiaomi beweert dat 325 miljoen toestellen met zijn IoT-platform verbonden zijn. Chinese steden zijn wereldwijd pioniers bij de ontplooiing van slimme steden gebaseerd op smal band IoT-technologie. Merics stelt vast dat China Unicom, China Telecom en Huawei door de GSMA erkend worden als sleutelspelers in de smal band IoT-ontwikkeling wereldwijd. Veel Europese instellingen blijven werken met Chinese partners op dit vlak.

De studie gaat ook uitgebreid in op de Chinese overheidspolitiek en initiatieven gedurende de laatste 10 jaar en meer, maar ook op hoe de grote technologische bedrijven meewerken met de overheid. Huawei telt zelfs 38 IoT-partnerschappen met niet-Chinese spelers. Nu zou China instaan voor  30% van het NB-IoT totaal.

Standaarden

Het is dus logisch dat de Chinese bedrijven in de toekomst een grotere rol gaan spelen bij het vastleggen van ICT-standaarden. In het EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) beloofde Beijing gelijke toegang tot de Chinese standaard bepalende instellingen. Binnen China zelf bestaan er twee organen terzake namelijk het Ministerie van Industrie en IT en ook de Standardization Administration of China (SAC). Merics erkent dat de Chinese erkenning van de standaarden beantwoordt aan de marktdynamiek en niet enkel aan de staatsprioriteiten. Op de website van SAC worden bij de OiT-standaarden 76 nationale standaarden vermeld, 30 nijverheidsstandaarden en 62 meer lokale of provinciale standaarden.  Op internationaal vlak werden 10 van de 18 IoT aanvaarde standaarden voorgesteld door Chinese spelers.

 Het Trump ‘Clean Network Program’ probeerde Chinese spelers te weren uit digitale ecosystemen en de regering Biden wil hetzelfde maar pakt dit meer met fluwelen handschoenen aan. Maleisië, Indonesië , Brazilië en Zuid-Afrika gingen echter door contracten te tekenen met Chinese spelers. Merics stelt vast dat er weinig animo bestaat voor een doorgedreven ontkoppeling. De studie acht het ontstaan van een splinternet (een westers en een Chinees ) onwaarschijnlijk. Het acht een evolutie naar een federatie van netwerken die verbonden maar verschillend zijn, meer waarschijnlijk.

Europa

De studie stelt vast dat het IoT in toenemende mate vorm zal krijgen in de in de ontwikkelingslanden van het Globale Zuiden. GitHub raamt dat het aantal VS internetgebruikers uit 2015 tegen 2025 procentueel zal halveren. Merics vindt dat Europa raakvlakken moet vinden met China en andere opkomende spelers. Overreactie is uit den boze.  De Europese beslissingsmakers moeten op de voet de Chinese benadering wereldwijd volgen en hoe dit de politiek vorm geeft van de verbinding met alles.

https://merics.org/en/connection-everything-china-and-internet-things
Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *