Milieudoelstellingen in 2021 gehaald

Het nieuwe vijfjarenplan voor energiebesparing en uitstoot vermindering wil de dat de intensiteit van het energieverbruik gedurende de komende 5 jaar vermindert met 13,5 pct. Het Milieuministerie heeft voorts bevestigd dat China vorig jaar zijn 8 bindende milieu doelstellingen heeft bereikt.

Robot laadt elektrisch voertuig

Volgens het vijfjarenplan over energiebesparing en vermindering van uitstoot wil China op 5 jaar tijd het energieverbruik per bnp-eenheid verminderen met 13,5 %.  De totale uitstoot van chemisch zuurstofverbruik en ammoniakstikstof moet met 8 procent dalen en die van stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen zal met meer dan 10 procent worden verminderd ten opzichte van het niveau van 2020. .

De groene omvorming van staal, non-ferro, bouwmaterialen en petrochemie wordt voort gezet. De regering zal ook de verouderde kolengestookte ketels uitschakelen en ze vervangen door restwarmte van industriële productie en elektriciteitscentrales, en schone energie, terwijl de staalproductiecapaciteit verder wordt verbeterd om ultralage emissies te bereiken.

Het beleid en de mechanismen voor het besparen van energie en het verminderen van uitstoot zullen worden verbeterd, de efficiëntie van het energieverbruik en de controle op de lozing van belangrijke verontreinigende stoffen in belangrijke industrieën zullen een geavanceerd internationaal niveau bereiken en er moet aanzienlijke vooruitgang worden geboekt bij de groene transformatie van economische en sociale ontwikkeling, merkt het plan nog op. In totaal zullen 10 grote projecten worden gelanceerd waaronder de groene opwaardering in belangrijke industrieën, de uitstoot vermindering in de communicatie- en logistieke sector en het schoon en efficiënt gebruik van steenkool.

Tegen 2025 moet ten minste 530 miljoen ton ijzer- en staalproductiecapaciteit – een sector die tussen 10 en 15 procent van de totale koolstofemissies van China bijdraagt – de emissiearme transformatie voltooien. Het plan vereist ook dat ten minste 30 procent van de productiecapaciteit in energie-intensieve industrieën moet voldoen aan benchmarks voor energie-efficiëntie. Het plan pleit ook voor de aanleg van energiezuinige bedrijventerreinen.  

Tegen 2025 moet het aandeel van nieuwe energievoertuigen goed zijn voor 20 procent van de totale autoverkoop.  Er zullen ook belangrijke projecten worden ingezet om de groei van het kolenverbruik te beheersen en kolencentrales efficiënter te maken en om het aandeel niet fossiele energie tegen 2025 te verhogen tot 20 procent van het totale energieverbruik in het land. De regering streeft naar een vermindering van het kolenverbruik in de regio Beijing-Tianjin-Hebei en de Jangtse River Delta-regio met respectievelijk 10 procent en 5 procent gedurende die periode van vijf jaar

Doel bereikt

Volgens woordvoerder Liu Youbin van het milieuministerie heeft het land vorig jaar 8 bindende milieudoelstellingen vervuld. De vooruitgang in het verminderen van de CO² uitstoot per eenheid bnp haalde het in het 14-de jarenplan voorop gestelde streefcijfer. De uitstootvermindering van vier belangrijke verontreinigende stoffen, waaronder stikstofdioxide, bereikte ook de jaarlijkse doelstellingen. Het aandeel dagen met goede luchtkwaliteit steeg in 2021 naar 87,5 procent, 0,5 procentpunt meer dan een jaar geleden. De PM2,5-dichtheid daalde jaar in één jaar met 9,1 procent tot 30 microgram per kubieke meter. Liu benadrukte in het bijzonder de verbetering van de luchtkwaliteit in de regio Beijing-Tianjin-Hebei en omliggende gebieden. De luchtkwaliteit in Beijing voldeed vorig jaar voor het eerst aan alle normen, zei hij. Hij voegde eraan toe dat de PM2,5-dichtheid in de stad daalde van 89,5 microgram per kubieke meter in 2013 tot 33 microgram in 2021 en dat de dagen van aanzienlijke luchtvervuiling daalden van 58 naar acht. Het land rapporteerde vorig jaar ook een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Het aandeel meren en rivieren met klasse I tot III (de beste op 5) bereikte 84,9 procent, wat wijst op een voortdurend verbeterende trend. De Jangtse haalde voor het tweede jaar op rij klasse II.

Bronnen Peoples Daily, , Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.