14-de vijfjarenplan voor distributie

De top planinstantie heeft het veertiende vijfjarenplan voor de distributiesector voorgesteld. De markt moet een nog meer doorslaggevende rol spelen zonder barrières en de logistiek moet moderner. Dit zal worden ondersteund door de ontwikkeling van transport, financiële- en kredietdiensten

Logistiek centrum van Fast Fish in Huzhou

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft het veertiende vijfjarenplan ontvouwd voor het distributiesysteem. China verwacht dat tegen 2025 de distributiekosten zullen dalen en dat het moderne distributiesysteem efficiënter zal worden, wat volgens de topplanner betekent dat de sector een aanzienlijk grotere rol in de economie zal spelen,

Het plan vergemakkelijkt verbeteringen in de stroom van goederen en hulpmiddelen; commerciële en logistieke faciliteiten; binnenlandse en internationale distributienetwerken en servicesystemen; transportcapaciteit; financiële steun; noodhulp en groene ontwikkeling. Het moderne distributiesysteem zal naar verwachting in 2035 voltooid zijn, waardoor China een van de leiders zou worden op het gebied van distributie-efficiëntie en kwaliteit

Het plan schetst de belangrijkste taken op zes gebieden, waaronder het verdiepen van de markthervorming voor moderne distributie, het perfectioneren van het moderne commerciële distributiesysteem en het versnellen van de ontwikkeling van een modern logistiek systeem. China zal volgens het document ook de ondersteuning voor transport, financiële diensten en kredietdiensten binnen het ecosysteem van het distributiesysteem versterken

Werknemers bedienen robots op afstand om pakketten te sorteren

Het plan is bedoeld om zwakke schakels in het moderne distributiesysteem te versterken en te voldoen aan de strategische vraag naar het bevorderen van een nieuw ontwikkelingspatroon, aldus  Zhang Guohua van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Hij verwees daarbij naar bestaande zwakke punten zoals verborgen barrières die de vrije stroom van goederen en factoren belemmeren en ontoereikende infrastructuur in transport en logistiek. Tijdens de periode 2021-2025 zal bijzondere aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een ordelijke en efficiënte markt, het optimaliseren van ruimtelijke arrangementen van distributieontwikkeling, het stimuleren van concurrerende en innovatieve moderne distributiebedrijven en het versnellen van innovatieve en groene ontwikkeling, aldus Zhang.

De NDRC zal ook samenwerken met andere overheidsdiensten om nationale ‘strategische spilsteden’ te ontwikkelen en verschillende ‘ruggengraatcorridors’ uit te te bouwen Vorig jaar hebben de koerierdiensten 108 miljard pakketjes verstuurd en dit was 29,9% meer dan het jaar voordien

 People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *