Ministers over hun topprioriteiten

Een reeks ministers en topambtenaren hebben in de marge van de parlementaire zittingen aan journalisten bijzonderheden verstrekt over hun prioriteiten voor het komende werkjaar.

Geneeskunde, gezondheidszorg, seniorenzorg

Directeur Ma Xiaowei van de National Health Commission, wil in 500 rurale arrondissementen geneeskundige dienstencentra openen zodat 90 % van de ziekten bij plattelandsbewoners direct ter plaatse kunnen verzorgd en genezen worden.

Directeur Hu Jinglin van de National Healthcare Security Administration wil meer levensreddende geneesmiddelen in de ziekteverzekering en vindt de strijd tegen verzekeringsfraude een prioriteit.

Directeur Zhang Mao van de State Administration for Market Regulation sloot zich hierbij aan. Hij wil de verkopers van nepgeneesmiddelen volledig uit de markt bannen, maar waarschuwt dat dit een karwei is op lange termijn.

Minister van Human Resources and Social Security Zhang Jinan beloofde dat de pensioenen dit jaar worden verhoogd en dat ze op tijd zullen worden uitbetaald.

Minister van Landbouw Han Changfu deelde mee dat dit jaar de Wc’s zullen verbeterd worden in 30.000 dorpen wat 10 miljoen gezinnen zal ten goede komen. Minister van Cultuur ven Toerisme voegde hier nog aan toe dat het maar twee jaar meer zal duren vooraleer het tekort aan toiletten zal opgelost zijn .

Huisvesting, Transport en Verkeer

Minister voor Housing and Urban-Rural Development Wang Menghui wil zich dit jaar concentreren op de huurmarkt met klemtoon op de nieuwe bewoners. Zijn ministerie zal dit jaar ook in de steden een campagne voeren om afval te sorteren.

Minister van Industrie & IT Miao Wei voorziet dat de mobiele gebruikers tegen het jaareinde hun nummer zullen kunnen overdragen. De gemiddelde prijs voor mobiel internet zal met 20% verminderen.

Directeur Feng Zhenglin van het Bestuur voor Burgerluchtvaart wil dat de stiptheidsgraad van de vliegtuigen boven 80 % blijft en dat de kwaliteit van het geboden voedsel van dezelfde kwaliteit is als buiten de luchthaven.

Minister van Transport Li Xiaopeng wil dit jaar de provinciale grensoverschrijdende tolhuisjes afschaffen in de regio’s Beijing-Tianjin-Hebei, de delta van Jangtse Rivier en ook in de provincies van noordoost en zuidwest China. Minister van Natuurlijke Rijkdommen Lu Hao wil de tijd voor de registratie van onroerend goed verminderen.

Cultuur, technologie en onderwijs

Minister van Onderwijs Chen Baosheng maakt in eerste instantie een richtlijn op die de huistaken vermindert.

Directeur Liu Yuzhu van het Bestuur voor het Nationaal Erfgoed is bezig opinies te verzamelen voor de hervorming van de musea.
Directeur Gou Zhongwen van het Sportbestuur verleent prioriteit aan het Algemeen Plan voor de hervorming van de voetbalsport.

Directeur Shen Changyu van het State Intellectual Property Office wil de beoordelingsperiode voor een handelsmerk met 5 maanden verminderen, actief met het Volkscongres samenwerken bij het herzien van het octrooirecht en een strafsysteem invoeren voor overtreding.

Economie, financiën en investeringen

De prioriteit van de minister van Financiën Liu Kun is de lasten en taksen van de bedrijven met 2 biljoen yuan te verminderen.

Minister van Handel Zhong Shan is bezig met voetgangerszones, de inplanting van buurtsupermarkten en een actieplan voor snelle leveringsdiensten.

De voorzitter van de China Banking and Insurance Regulatory Commission Guo Shuqing wil dat de grote staatsbanken 30 % meer kredieten verstrekken aan KMOs/MKBs.

Directeur He Lifeng van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie wil de drempel voor markttoegang van de privé investeerders verlagen.

Directeur Xiao Yaqing van SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) zal dit jaar een supervisie en management lijst uitvaardigen en energie steken in de promotie van de hervorming bij gemengd eigenaarschap.

De gouverneur van de People’s Bank of China (PBOC), Yi Gang ijvert voor wisselvoeten die door de markt bepaald worden.

Milieu en armoede

Directeur Liu Yongfu van de Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development werkt hard om het resterende 10 miljoen armen boven de drempel te hijsen.

Minister voor Water Resources, E Jingping zal 12.000 sites met rurale waterbronnen reguleren en 60 miljoen landelijke bewoners van drinkwater voorzien.

Directeur van de Douane Ni Yuefeng zal resoluut tegen de smokkel van buitenlands afval aan gaan.

Directeur Zhang Jianlong van de National Forestry and Grassland Administration wil het systeem en mechanisme van de pilot nationale parken verbeteren.

Justitie en Buitenlandse Zaken,

Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi wil met de 12308 smartphone app een consulaire helplijn invoeren en ook e-betalen mogelijk maken in Chinese ambassades en consulaten.

Voor Justitieminister Fu Zhenghua is de voedselveiligheid het meest dringend

Vice procureur-generaal Tong Jianming wil een gradueel strafsysteem invoeren voor jeugdmisdaden tezelfdertijd als een betere preventie.

Vice voorzitter van het Opperste Gerechtshof Jiang Bixin werkt aan het
corrigeren van onjuiste veroordelingen en aan de bescherming van de rechten van ondernemers en privébedrijven.

Ptremier Li Keqiang heeft ontkend aan de ondernemingen in het buitenland te vragen om te spioneren ‘We hebben dat nooit gedaan en zullen het nooit doen’, aldus de premier.

Bron: Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *