Naar betere bescherming van de natuurlijke bossen

China heeft een plan bekend gemaakt dat nog beter de bossen wil beschermen en herstellen. Bedoeling is de huidige bosoppervlakte van 197 miljoen ha tegen 2035 uit te breiden naar 200 miljoen ha. Bij de strakkere regeling behoort bijvoorbeeld ook het verbieden van het commercieel houtkappen van de natuurlijke bossen.

Het nieuwe plan van de regering om de bossen te beschermen wil de huidige bosoppervlakte van 197 miljoen ha tegen 2035 uitbreiden tot 200 miljoen ha. Het plan voorziet tegen 2020 de uitbouw van een mechanisme ter bescherming en herstel van alle natuurlijke bossen. Tegen 2050 zal een volledig ecosysteem uitgebouwd zijn dat een doorslaggevende rol speelt in de doeleinden van China voor duurzame ontwikkeling. Volgens een topverantwoordelijke van de National Forestry and Grassland Administration toont het plan da: ‘Het de regering ernst is met het milieu prioritair te stellen en zo het harmonieus naast elkaar bestaan te verzekeren tussen mens en natuur. Ook toont het dat China een belangrijke bijdrage levert in de strijd tegen de klimaat verandering’.

Vorig plan

In 1998 heeft de Chinese regering in 16 provincies het Natural Forest Protection Program doorgevoerd. Het programma omvatte beperkingen in houtkap, beschermde gebieden, herbeplanting en een aantal andere beleidslijnen die gericht waren op het behoud van ’s lands bossen en op het verminderen van het risico van erosie of overstromingen.

Gedurende de voorbije twee decennia heeft de regering meer dan 400 miljard yuan besteed aan de bescherming van de bossen waarvan er 28 miljoen ha nieuw werden aangeplant. Door het programma beschikken vele provincies nu over een bosbedekkingsgraad van rond 60%. Het programma komt ook het lokaal milieu ten goede. Langs de Jangtserivier verminderde het zandgehalte tussen 2000 en 2016 met 90%. In de provincie Hainan steeg de populatie van de met uitsterven bedreigde gibbons van enkel 7 in 1998 tot 29 vorig jaar.

Nieuw plan

Het nieuwe plan voorziet dat de lokale politieke topverantwoordelijken verantwoordelijk worden voor de beschermingsactiviteiten. Over geheel de natie zal commerciële houtkap worden verboden. In bepaalde cruciale gebieden zullen andere commerciële activiteiten ook vermeden worden. Het departement Bosbouw zal het herstel versterken van sommige natuurlijke bossen die aan verval toe zijn en ook het werk versnellen voor de uitbouw van een bewakingssysteem voor bescherming en herstel. Ook komt er een strikt managementsysteem. Iedereen die illegale activiteiten onderneemt die de natuurlijke bossen beschadigt of de openbare belangen in gebaar brengt, wordt gestraft. Hoewel de regering het initiatief neemt bij de uitvoering van het plan, zal ook participatie van het publiek worden aangemoedigd.

China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *