Naar grotere rol voor sociale organisaties

China wil de rol van sociale organisaties versterken en dit vooral vooral bij de buurtgebonden sociale dienstverlening. De organisaties kunnen overheidssteun krijgen en zullen kunnen genieten van belastingvoordelen, maar daar staat ook supervisie tegenover.

socialworkDe zondag gepubliceerde richtlijn gaat zowel uit van de CPC als van de regering. Ze wil de rol van sociale organisaties bij de economische ontwikkeling als sociale dienstverlening ondersteunen. De richtlijn vraagt aan de besturen op alle niveaus om de hervorming door te voeren in volle bewustzijn van de strategische betekenis. Het doel is immers een gezonde ontwikkeling van sociale organisaties de vitaliteit van de socialistische markteconomie ten goede komt.Lagere besturen  op de verschillende niveaus zullen grote inspanningen investeren in het cultiveren van buurtgebonden sociale organisaties.
De drempels voor sociale organisaties die zich wijden aan burendiensten, seniorenzorg, liefdadigheid, sport & ontspanning, en landbouwtechnologie zullen worden verlaagd en de registratie procedures vereenvoudigd. De overheidsopdrachten in de diensten gaan hen meer steunen bijvoorbeeld door projectfondsen of subsidies. De grootste steun zal gaan naar organisaties die diensten verlenen aan ouderen, vrouwen, kinderen, gehandicapten, migranten, geesteszieken of aan jonge misdadigers. Besturen trekken zich terug uit taken die beter door de markt of door de samenleving worden gedaan. De besturen zouden het management van deze zaken beter aan sociale organisaties toekennen door aanbesteding. Bijgevolg zal de armslag die sociale organisaties van overheidswege krijgen voor sociale dienstverlening groter worden. De richtlijn belooft ook fiscale voordelen, verwacht dat de registratie procedures vlekkeloos verlopen en ziet ook toe op het gebruik van de fondsen. De sociale organisaties zullen net zoals de Ngo’s nu kunnen meedoen aan internationale uitwisselingen met collega’s uit andere landen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *