Naar het herstel van mooie kustomgevingen

Omdat in 2014 bleek dat maar één derde van de Chinese kusten intact waren, wordt momenteel een speciaal vijfjarenplan opgesteld tot herstel van het maritieme milieu. In dit verband valt ook op te merken dat gewerkt wordt aan het herstel van beschadigde koraalriffen.

Kust te Shenzhen

Het 19-de CPC-congres in 2017 stond tegen 2035 het doel voor ogen van een ‘mooi China’. Momenteel  wordt een speciaal vijfjarenplan voor de maritieme omgeving opgemaakt dat in tegenstelling tot voorgangers die handelden over vissen en de zee-economie, het eerste is dat gewijd is aan het leefmilieu. De regering werkt er sinds maart vorig jaar aan. Het Milieuministerie heeft de steden Jinzhou, Lianyungang, Shanghai en Shenzhen opgedragen pilotplannen op te stellen. Volgens paper.cn werden voor het opmaken van het vijfjarenplan 6000 plaatsen onderzocht en daarvan bevinden zich 784 in kustbaaien. Het ontwerp zou klaar zijn in het eerste semester.

Eerste fase: 105 baaien

Landwinning en vervuiling hebben de afgelopen 70 jaar  veel kusten aangevreten. Volgens satelliet beelden was in 2014 maar één derde van de Chinese kusten ongeschonden. Dit verminderde de biodiversiteit en verhinderde het volk om in nauw contact met de zee te komen. Het 14-de vijfjarenplan wil de start vormen van de ‘Mooie kust’ campagne opdat tegen 2035 alle 1467 Chinese baaien mooi zijn. Dit vijfjarenplan pakt 105 baaien aan voor herstelprojecten; Vorig jaar heeft het Milieuministerie drie model mooie baaien aangeduid: Dapeng in Shenzhen, Taizhou in Zhejiang en Taozi in Yantai.

Lepelaar met zwarte kop

De meeste van de andere baaien liggen in zeer ontwikkelde gebieden en zijn qua milieu minder beschermd; Nu wil China een geïntegreerd systeem dat kusten, rivierbekkens en de zee beschermt zodat er een land-zee coördinatie plaats vindt. Hoewel de stad Dalian en de provincie Zhejiang niet tot de pilotgebieden behoren, heeft dit hun niet verhinderd uit te pakken met beschermingsplannen voor hun kusten. Zo bepaalt het plan van Dalian doelstellingen voor het aantal gevlekte zeehonden en lepelaars met zwarte kop, beroemde lokale soorten. Naast de bescherming van 105 baaien voorziet het vijfjarenplan 48 habitat verbeteringen voor belangrijke soorten.

De Chinese verbintenis tot koolstofneutraliteit heeft ook discussies losgeweekt over maritieme koolstofreservoirs. Zhejiang, Dapeng New District en Weihai bereiden alle schema’s daartoe voor. Onderminister en directeur Wang Hong van de State Oceanic Administration verklaarde recentelijk bezig te zijn met het identificeren van mangrove-moerassen, zeegrasweiden en kwelders als koolstof reservoirs. Toch heeft China hierover nog te weinig onderzoek verricht.

Koraalriffen

Huang Hui plant koralen op de zeebodem

Binnen het herstel van kusten en zeeën viel deze week nog te melden dat China koraalriffen plant ter herstel van het zeebodem-milieu. De voorbije 30 jaar verloor China 80% van zijn koraalriffen en in de Zuid-Chinese zee verminderde de koraalrif-bedekking van 60%  tot 20%. De Chinese koraalbioloog Huang Hui heeft de helft van haar leven gewijd aan het herstel er van. Zij en haar team hebben er sinds 2009 120.000 tot 150.000 herplant en dit met een oppervlakte van 200.000 vierkante meter zeebodem in de Zuid-Chinese Zee.

China  dialogue , xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *