Witboek: ‘welvaart als fundamenteel mensenrecht gerealiseerd in China’

China heeft op 12 augustus 2021 een nieuw witboek over de mensenrechten uitgebracht. Volgens de Chinese regering is de realisatie van ‘algemene gematigde welvaart’ in het land een veelomvattende vooruitgang voor universele mensenrechten in China, en een nieuwe bijdrage aan de mensenrechten in de wereld.

mensenrechten
Deze foto van Xinhua, over de oogst van pepertjes in Tibet, illustreert waar het in China op dit moment vooral om gaat wat mensenrechten betreft. (foto Zhang Rufeng)

Het document draagt dan ook de titel: ‘Gematigde welvaart in alle opzichten: nog een mijlpaal bereikt in China’s mensenrechten’.

Volledige tekst

Het 35 pagina’s tellende witboek is gepubliceerd door het Informatiebureau van de Staatsraad, het hoogste Chinese regeringsorgaan. De volledige Engelse tekst kan worden opgehaald via de volgende link van de website van het officiële persbureau Xinhua: http://www.xinhuanet.com/english/2021-08/12/c_1310122600.htm

Korte inhoud

Na het voorwoord volgen er vijf hoofdstukken. Er wordt eerst uitgelegd wat welvaart en mensenrechten met elkaar te maken hebben. Vervolgens stellen de auteurs dat wanneer de regering in eigen land een einde heeft gemaakt aan extreme armoede, ze daarmee het wereldwijd erkende recht op een toereikende levensstandaard heeft veiliggesteld. De Chinese visie op de mensenrechten is dat je die stimuleert door het land te ontwikkelen en door eerst en vooral te zorgen voor economische, sociale en culturele rechten. Daarbij streven de overheid en de justitie tegelijk naar een bescherming van burgerrechten en politieke rechten, zo luidt het in het volgende hoofdstuk. Ook aan de bevordering van sociale gelijkheid en bescherming van de rechten van ‘speciale groepen’ besteedt de tekst aandacht.

mensenrechten
autofabriek in China, februari 2021 (foto Xinhua / Wang Jilin)

Conclusies voor China

De conclusie die de auteurs op het einde van het witboek presenteren is dat de Chinezen onder de leiding van de communistisch partij (CPC) nu een’ in alle opzichten gematigde welvaart’ hebben bereikt. Dit is, zo oordeelt de regering: ‘een historische onderneming die het resultaat is van consequente harde arbeid’. De bescherming en het respect voor de mensenrechten valt in China binnen het institutionele kader van het Chinese socialisme onder leiding van de CPC. Zo wordt de universaliteit van de mensenrechten gerealiseerd in de specifieke context van China. Daarbij staan ‘mensen centraal’ (meervoud belangrijk). De voorrang wordt nog steeds gegeven aan de bescherming van het recht op levensonderhoud en de ontwikkeling, met ‘een gelukkig leven als einddoel’. Op die manier draagt China, met zijn bevolking die een vijfde van het wereldtotaal omvat, nogmaals bij aan het ideaal van ‘een wereldwijde gemeenschap met een gedeelde toekomst’.

Doorstart en belofte aan de wereldgemeenschap

Er komt, zo concludeert het witboek, geen einde aan de verbetering van de mensenrechten. De gematigde welvaart van vandaag is een nieuw startpunt voor China’s voortgezette zoektocht naar verbetering van de mensenrechten. Om China volledig uit te bouwen tot een modern socialistisch land, zal de CPC ‘met een nieuwe ontwikkelingsfilosofie en dynamiek, een hoogwaardige ontwikkeling’ nastreven. Het is de bedoeling dat het Chinese volk een nog gelukkiger leven leidt en meer uitgebreide mensenrechten geniet. De belofte van China aan de wereldgemeenschap is dat het land op die manier zal blijven bouwen aan de wereldwijde mensenrechten.

Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *