Naar registratie van alle landbouwgronden

De regering wil de landbouw zo hervormen dat vele kleine lapjes grond onder grotere coöperatieven gaan vallen en dat grootschalige landbouw gepromoot wordt. Het eerste wat daartoe moet gebeuren is het duidelijk afbakenen van de grondrechten voor iedere boer. Met deze registratiebeweging op grote schaal wordt volgend jaar begonnen.

agrilandZoals bekend zit China in een voortdurend proces van industrialisering en verstedelijking waarbij almaar meer boeren hun lapje grond achterlaten of het verpachten aan collega’s. De migranten maken met 270 miljoen al 45% uit van de arbeidskrachten uit de landelijke gebieden. Meer en meer bewoners uit de landbouwgebieden zien het boeren als een bijkomende betrekking, aldus minister van Landbouw Han Changfu. Hij ziet als oplossingen: een meer geconcentreerd gebruik van de gronden en de steun aan diverse agrarische sectoren. Het landbouwplan van de regering heeft hij een “belangrijke politieke gids voor de hervormingen en het management van de landbouw” genoemd.
Volgens officiële cijfers waren eind juni 25 miljoen ha landbouwgrond overgedragen en dat is 28 % van het totaal aan landbouwgrond dat volgens contracten wordt uitgebaat, 20 % meer dan in 2008. Zij die overblijven, beschikken dus over meer grond en dit biedt op zijn beurt mogelijkheden voor de aanwending van moderne technologie. Het  verpachten aan dorpsgenoten is momenteel de meest populaire vorm van transfer, maar ook de overdracht naar coöperatieven en lokale bedrijven neemt toe. De uitdagingen zijn de bescherming van de rechten van de boeren, de verbetering van het management van de grondtransfer en de steun voor nieuwe boeren. Recentelijk werden immers boeren tegen hun wil gedwongen om grond over te dragen en dat moet vermeden worden. Wellicht wordt het verboden om grond te transfereren voor andere activiteiten dan agrarische.
In de geleidelijke procedure om een geordende overdracht mogelijk te maken bestaat de eerste fase in een afbakening en registratie van de grondgebruiksrechten voor de boeren. Met dat doel geeft de overheid certificaten die de oppervlakte en de duur van de bebouwing vaststellen. Volgend jaar wordt gestart met de nationale registratie van deze percelen, een werk dat binnen 5 jaar klaar moet zijn. Chen zei dat gezien het verschil tussen de regio’s in het oosten, het centrum en het westen, proefprojecten zullen starten met het doorverhuren en het hypothekeren van  die landbouwgronden. De certificaten moeten klaarheid scheppen voor het geval er meningsverschillen zijn. Wanneer later tot overdracht wordt overgegaan kan dit niet eenzijdig opgelegd worden om grootschaligheid te bereiken, maar moet raadpleging de regel zijn.
Bron: China Daily
Lees ook over het experiment te Chengdu

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *