China en de Arabische landen, een beleidsverklaring (UPD)

Over de politiek tegenover de Arabische landen heeft de Chinese regering nu een beleidsverklaring uitgegeven. Xi Jinping gaat binnenkort naar Saudi-Arabië en Egypte. Hij bezoekt ook Iran, geen Arabische staat, maar een belangrijk land nabij de Arabische regio.

Chinezen en ArabierenHet document ‘Het beleid van China inzake de Arabische landen’ dat gisteren werd gepubliceerd is het eerste van die aard. Er staan uitspraken in over de relaties tussen China en de Arabische wereld en het geeft een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van die banden. Kernbegrippen zijn: ‘wederzijds voordelige samenwerking’ en ‘engagement voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten’.

Vijf hoofdstukken

Het document afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevat vijf hoofdstukken. Het eerste gaat over de verdieping van de samenwerking voor een gedeelde (economische) ontwikkeling. Dan komt een beschrijving van het Chinese beleid betreffende de Arabische staten. Die wordt gevolgd door een reeks voornemens om de samenwerking op veel verschillende vlakken te verbeteren: geopolitiek, financieel, rond OBOR (de nieuwe zijderoutes), inzake de kwestie Taiwan enz. De laatste twee hoofdstukken gaan over het China-Arab States Cooperation Forum plus zijn vervolgstappen en over de betrekkingen tussen China en regionale Arabische organisaties.
De Arabische landen zijn belangrijke partners in de Chinese strategie voor een vreedzame economische ontwikkeling. China wil daarmee de eenheid en samenwerking tussen ontwikkelingslanden versterken en mikt op een nieuw type van relaties waarbij alle partijen kunnen winnen. De Volksrepubliek heeft een traditie van vriendschapsbetrekkingen en solidariteit met de Arabische volkeren.

Strijd tegen terrorisme, steun voor Palestina

China wil bijdragen aan de strijd die Arabische staten leveren tegen het terrorisme. Daartoe zijn politieke dialogen en uitwisseling van informatie (onder andere tussen politiediensten) nodig en de opleiding van deskundig personeel. De strijd tegen het terrorisme moet volgens China in het beleidsdocument ‘zowel de symptomen als de grondoorzaken van het terrorisme’ aanpakken. De operaties tegen de terreur moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen en principes van het Handvest van de Verenigde Naties en van de internationaal aanvaarde normen. Dat betekent actie voeren met respect voor de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van alle landen. China is voor de vestiging in het Midden-Oosten van een zone zonder kernwapens en massavernietigingswapens. Het steunt de Arabische landen bij hun streven naar eenheid en hun beleid om de verspreiding van extremistische ideeën te stoppen.
In een specifiek onderdeel van de Beleidsverklaring herhaalt China zijn steun aan het vredesproces voor het Midden-Oosten en spreekt het zich nogmaals uit voor de vestiging van een onafhankelijke staat Palestina, met totale soevereiniteit, binnen de grenzen van voor 1967 en met als hoofdstad Oost-Jeruzalem. China steunt de inspanningen van de Arabische Liga en zijn lidstaten om dat doel te realiseren.

De reis van Xi

Ontmoeting Iran - China in Indonesië 2015

Ontmoeting Iran – China in Indonesië 2015


(UPD) President Xi Jinping zal een bezoek brengen aan Iran en de Arabische landen Saudi-Arabië en Egypte. Iran en Saudi-Arabië verkopen olie aan China. Het beoogde transport voor de Nieuwe Zijderoutes over zee en land moet voor een groot deel door het Midden-Oosten lopen. Die gegevens maken de hele regio en de drie hoofdrolspelers erin tot een belangrijke doelgroep voor OBOR , het One Belt, One Road ontwikkelingsplan. OBOR is een wezenlijk onderdeel van China’s geopolitieke strategie om vrede te baseren op economische samenwerking en wederzijds respect en belang. Redenen genoeg om in het conflict tussen Iran en Saudi-Arabië geen partij te kiezen, maar juist diplomatische en diplomatieke pogingen te doen tot bemiddeling. BuZa heeft onderminister Zhang Ming onlangs als gezant naar de beide landen gestuurd voor omzichtige onderhandelingen.
Xinhua, SCMP

Hier klikken voor de volledige tekst van China’s Arab Policy Paper
Video van de Chinese staatstelevisie: https://www.youtube.com/watch?v=P0gK1krCTFI
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *