Nieuw plan actualiseert Pudongs pioniersrol

De regering heeft voor Shanghais speciale economische zone Pudong een plan gepubliceerd waardoor ze tussen 2024 en ‘27 blijvend haar pioniersrol in socialistische modernisering kan blijven spelen. Het plan bevat maatregelen op diverse domeinen gaande van datahandel over betaling in e-yuan, HR, hoger onderwijs tot en met staatsondernemingen.

Zicht op Pudong Foto China Daily Disclaimer

In het plan dat 23 gedetailleerde maatregelen omvat, staat dat het gebied meer autonomie zal krijgen bij de hervorming van belangrijke gebieden.  Tegen het eind 2027 dient in Pudong een hoogwaardig marktsysteem en een open marktmechanisme van hoog niveau zijn opgebouwd stelt het plan. Daarvoor moeten institutionele obstakels worden overwonnen en getest via ‘stresstests’.

Voor gegevenshandel zal een geclassificeerden gelaagd mechanisme worden opgezet waarbij de in 2021 opgerichte Shanghai Data Exchange de gegevensstroom moet helpen vergemakkelijken.  Er dient te worden gewerkt aan een mechanisme dat het recht om gegevens te bezitten, te verwerken, te gebruiken en uit te baten scheidt. Openbare gegevens moeten op een ordelijke manier toegankelijk worden gemaakt voor marktentiteiten. Pudong bestuursleider Wu Jincheng beloofde te zullen onderzoeken of er strenge, internationaal afgestemde regels kunnen worden opgesteld voor het beheer van gegevensbeveiliging en handigere mechanismen voor grensoverschrijdende gegevensstromen. Er zullen ook meer inspanningen worden geleverd om een dienstenecosysteem te scheppen waarin de naleving, kwaliteit, waardebeoordeling, uitgifte en verhandeling van gegevens worden geïntegreerd en om de bouw van het slimme rekencentrum en andere openbare dataplatforms te versnellen

De eerste pogingen moeten worden ondernomen om e-yuan te gebruiken voor de afwikkeling van handel, e-commerce betaling, koolstofhandel en handel in groene stroom. De toepassing van de digitale Chinese munt in fiscale scenario’s moet worden gereguleerd en uitgebreid.

Partijsecretaris Quan Heng van de Shanghai Academy of Social Sciences vindt dat het plan gericht is op institutionele openstelling in Pudong. “Door de drempels voor buitenlandse toegang tot telecommunicatiediensten en gezondheidszorg te versoepelen, door de negatieve lijst voor buitenlandse investeringen beter af te stemmen op de markttoegang vereisten en door een reguleringssysteem voor de digitale economie te onderzoeken, zullen meer regels, voorschriften en normen in Pudong overeen stemmen met internationaal geaccepteerde regels, voorschriften en normen.

Volgens een recent rapport heeft de stad vorig jaar 65 nieuwe regionale hoofdkantoren van multinationals aangetrokken, waarmee het totaal op 956 komt. Bedrijven of instellingen met hun hoofdkantoor in Pudong worden aangemoedigd om offshore economische en handelsactiviteiten te ontwikkelen. Volgens het plan moet er in Pudong een mechanisme van ‘chief production officer’ worden opgezet dat voornamelijk bestaat uit bedrijfsmanagers of eigenaars van belangrijke industrieën.

Er dienen inspanningen worden geleverd om optieproducten uit te rollen voor de technologieintensieve STAR-markt op de Shanghai Stock Exchange. Er moet voor grensoverschrijdende technologiehandel worden gezorgd voor handigere afrekeningen in zowel renminbi als vreemde valuta .

Om beter talenten uit de hele wereld aan te trekken, krijgt Pudong de bevoegdheid om bevestigingsbrieven voor gekwalificeerde buitenlandse talenten te beoordelen en af te geven. Gekwalificeerde buitenlandse talenten krijgen steun om te werken als wettelijke vertegenwoordigers van openbare instellingen en staatsbedrijven in de Lingang vrijhandelszone en in Zhangjiang Science City, beide in Pudong. Staatsbedrijven in Pudong, die volledig deelnamen aan de marktconcurrentie, krijgen steun om strategische investeerders te laten deelnemen aan het ondernemingsbestuur. Wetenschappelijke en technologische staatsbedrijven die hiervoor in aanmerking komen, worden aangemoedigd om aandelen- en dividendstimulansen te geven, aldus nog het plan.

Ondertussen mogen buitenlandse wetenschappers met permanente verblijfsvergunning het voortouw nemen bij nationale wetenschappelijke en technologische projecten en optreden als wettelijke vertegenwoordigers van nieuwe onderzoek- en ontwikkelingsinstellingen in Pudong, Belangrijke binnenlandse universiteiten worden gesteund om bekende buitenlandse hogescholen en universiteiten te introduceren om samen met Chinese en buitenlandse partijen scholen van hoog niveau op te zetten in Pudong.

China daily, english.pudong.gov.cn

Print Friendly, PDF & Email