Nieuwe ADB-Pdf’s over milieu

De “Asian Development Bank”  heeft dit jaar een aantal nieuwe PDF-studies over China gepubliceerd. Deze gaan over het milieu in het algemeen, transport, droogte en afvalslib.
*Duurzaam milieu:
De ADB erkent dat China tijdens het afgelopen elfde vijfjarenplan goede resultaten geboekt heeft in de vermindering van SO2, COD en de energie-intensiteit. De behandeling van stedelijk afvalwater groeide het afgelopen decennium 4,5 maal. De bebossingsgraad ligt twee jaar voorop op het voorziene schema. Duurzame energie wordt gepromoot en er zijn tekenen dat de woestijnvorming en gronddegradatie afneemt. Toch blijft de waterkwaliteit en -beschikbaarheid problematisch, de luchtkwaliteit een uitdaging en hield de behandeling van het vast afval geen gelijke tred met de toename ervan. De grootte van de problemen wordt mede in de hand gewerkt door de hoge economische groei van bijna 9% per jaar en ook door de snel oprukkende verstedelijking waardoor de steden om de 10 jaar 100 miljoen bewoners meer tellen. Een stedeling verbruikt echter meer energie voor transport, verwarming en afkoeling dan een plattelandsbewoner. De studie analyseert de verschillende milieuonderwerpen, de maatregelen over deze en dit vooral in het licht van het twaalfde vijfjarenplan. Een apart hoofdstuk beoordeelt China’s politiek aangaande de klimaatverandering. Van dit alles wordt vervolgens de institutionele achtergrond getekend met nu weliswaar een apart ministerie en administratie, maar die nog te onderbemand is vergeleken met andere grote landen. Uiteraard wordt de samenwerking van de bank met China verder concreet gemaakt.
Link studie
*Stedelijk vervoer en klimaat:
Tussen 2000 en 2010 groeide het aantal privé-voertuigen jaarlijks met een kwart. Dit veroorzaakte op zijn beurt meer benzinegebruik en CO2 uitstoot. Daarbij komt nog de hoger genoemde verstedelijking die elk jaar voortschrijdt met 10 miljoen. Deze ADB studie heeft het over de middelen die China kan aanwenden om het openbaar vervoer te promoten en zo de CO2 uitstoot af te remmen. Hierbij worden “beste praktijken’ uit het buitenland als voorbeeld gesteld voor implementatie in China zelf. Dit gaat zowel om meer technische maatregelen betreffende het transportmanagement (bv eigen beddingen), over prijsmechanismen tot meer institutionele factoren zoals meer integratie van stads-en voorstadsnet en tussen de verschillende vervoersmodi.
Link studie
*Droogte:
Een aparte ADB-studie behandelt de droogten die China recentelijk teisteren en de remedies ertegen. De studie vindt dat China pas reageert nadien en dat de lokale overheden vooraf hun zwakke punten zouden moeten in kaart brengen en deze verbeteren. Was dit vooraf gebeurd dat had, zo blijkt uit een studie in Guiyang, deze stad over 20 % meer water kunnen beschikken dan tijdens de recente droogte. Een tweede pijler is het aanleggen van infrastructuur zoals het verbeteren van lekkende leidingen. Dit alles hoeft te kaderen in een globale en duurzame balans tussen de menselijke noden en deze van het ecosysteem. In het geval van Guiyang zouden de nodige investeringen maar 137 miljoen yuan vertegenwoordigen, terwijl de industriële verliezen tijdens de droogte 732 miljoen yuan beliepen. Na de droogten uit 2010 heeft de regering 4000 miljard yuan beloofd om tegen 2020 een plan tegen stormvloeden en voor een beter beheer van de droogten te komen.
Link studie
*Afvalslib:
We verwezen al naar de problematiek van het afvalslib dat achter blijft na de waterzuivering in ons achtergrondartikel. De ADB-studie kan gevonden worden op
Link studie

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *