Nieuwe akkoorden voor samenwerking EU-China

China en de EU hebben onlangs twee nieuwe samenwerkingsakkoorden betreffende luchtvaart afgesloten. Het zijn positieve signalen in een periode waarin sommigen in Europa – onder invloed van de Amerikaanse strategie? – oproepen tot een hardere opstelling tegen China.

Deze twee akkoorden werden mogelijk nadat de Europese en Chinese leiders op de topontmoeting in april ondanks dissidente stemmen toch tot een consensus kwamen om de samenwerking verder uit te breiden.

In de Chinese en de westerse media wordt de ondertekening ‘zeer belangrijk’ genoemd.

Het gaat concreet om een akkoord over veiligheid van de burgerluchtvaart, en een akkoord over een aantal aspecten van luchtvaartdiensten.

Op de ondertekeningsceremonie zei de voorzitter van de Europese commissie Juncker: ‘In een steeds meer onzekere wereld is het partnerschap van Europa met China belangrijker dan ooit voordien’. Hij verwacht dat de akkoorden ‘ banen zullen scheppen, de groei aanwakkeren en onze continenten en volkeren dichter bij elkaar brengen. Deze akkoorden tonen de mogelijkheden van ons partnerschap en me moeten op deze weg van samenwerking verder gaan’.

De Chinese ambassadeur bij de EU, Wang Ming noemde deze akkoorden een sterk voorbeeld van de daad bij het woord voegen op het vlak van samenwerking .

Meer wederzijdse handel en soepeler vliegrechten

De doelstelling van het eerste akkoord is volgens de EU de wereldwijde handel in vliegtuigen en verwante producten te ondersteunen. ‘Door het akkoord vervallen nutteloze dubbele testen en certificering voor producten voor de burgerluchtvaart. Dat zal de kosten voor de sector doen dalen. De handel in luchtvaartproducten in de twee richtingen zal er door toenemen. Het akkoord zal ook de samenwerking tussen de EU en China verbreden voor meer veiligheid van de burgerluchtvaart en minder milieu-impact’

In het tweede akkoord erkent China het EU-label voor luchtvaartmaatschappijen. Concreet wil dit zeggen dat alle Europese maatschappijen voortaan vanuit elk Europees land naar China kunnen vliegen, voor zoverre tussen China en dat land vliegrechten afgesproken zijn. Op deze manier worden die bilaterale akkoorden nu coherent met de Europese wetgeving op vrij verkeer van diensten en krijgen luchtvaartmaatschappijen een betere rechtszekerheid.

Bron: Global Times, Reuters

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *