Nieuwe pdf’s van ADB

new_adbDe Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) is bevallen van enkele interessante studies over China, weliswaar op diverse terreinen. De eerste studie is nogal econometrisch en onderzoekt hoe een revaluatie van de Chinese munt het overschot inzake de verwerkende handel zou beïnvloeden. Dus wordt onderzocht hoe de waarde van de munt de import beïnvloedt van goederen die verwerkt of geasaembleerd worden, evenals de export van de verwerkte goederen. De auteur vindt dat een revaluatie niet echt het overschot zou oplossen. Hij pleit voor het afschaffen van toelagen en het nastreven van meer marktgerichte prijzen in de energiesector. De auteur meent dat een liberalisering van de marktfacoren samen met het bestrijden van milieuverloedering een nieuwe groei zou stimuleren in kwalitatieve zin.
Een tweede ADB-studie onderzoekt of een verbetering van de sociale zekerheid in de Volksrepubliek de consumptie aanwakkert. De auteur geeft alvast een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling en dekking inzake sociale zekerheid. Dat maakt het al het lezen waard. Dit is ook het geval met de weerslag van de crisis op de werkgelegenheid. Bevestigd wordt dat gezinnen met dekking van sociale zekerheid meer spenderen en dat de stedelijke inkomensverdeling verbeterd wordt door publieke transferten. Naar het einde toe is de auteur minder duidelijk en wordt gehoopt dat iedereen tegen 2020 van een volledige dekking qua sociale zekerheid kan genieten, ruralen en migranten incluis.
Een derde ADB-paper handelt over de hervormingen van de huisvestingspolitiek, die 30 jaar duren. Na de inleiding wordt in de tweede sectie de verandering belicht van een bijna gratis huisvesting, verstrekt door de overheid of werkgever, naar de marktgerichte benadering nu. Sectie drie somt de resultaten op: nu is 82 % eigenaar van de eigen woning en steeg de gemiddelde oppervlakte van 5 m² in de jaren vijftig tot 27 m² nu. Sectie vier heeft het over de problemen zoals de prijzen die de hoogte inschieten en de oplossingen. Veel aandacht wordt besteed aan het mislukken van de ’70-90′-politiek ter bevordering van de huisvesting ten voordele van bescheiden inkomens. Ook wordt de vastgoedboom belicht in het kader van de financiële crisis. Ten slotte volgen de aanbevelingen en het besluit. De auteur pleit, naast het bouwen van meer sociale huisvesting, voor het jaarlijks afbetalen van een huursom voor gronden door promotoren aan de lokale overheden, in plaats van een éénmalige betaling nu die oorzaak is van veel corruptie en anomalieën.
 Andere recente ADB-studies over China
Evolution of income mobility in the Peolpe’s Republic of China : 1991 – 2002
Higher water tariffs for les river pollution : evidence from Min River and Fuzhou City, People’s Republic of China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *